mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Visuomenei svarbūs statiniai

Projekto pavadinimas Informacija Dokumentai
Mokslo paskirties pastato, Žagarės g. 14, Kalnelio k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., paskirties keitimo į sandėliavimo ir kapitalinio remonto projekto, savavališkos statybos įteisinimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas ir ataskaita
Pagalbinio ūkio paskirties pastatų paskirties keitimo į gyvenamosios (vieno buto) paskirties Viestarto g. 15, Joniškio m. projektas Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai Protokolas
Kitos (ūkio) paskirties pastato, Ašvinės g. 37A, Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., statybos projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas ir ataskaita
Mokslo paskirties pastato paskirties keitimo į gamybos, pramonės paskirties pastatą Senoji g. 4, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Senoji g. 35, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav., Bariūnų kadastrinė vietovė, kadastrinis Nr.4704/0002:289 projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai Protokolas ir ataskaita
Joniškio r. sav., Gataučių sen., Stripeikių k., sklypo kad. Nr.: 4727/0001:8 ir 4727/0001:47 Jauniūnų k.v. projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai Protokolas
Joniškio r. sav., Gataučių sen., Stripeikių k., sklypo kad. Nr.: 4727/0001:34 Jauniūnų k. v. projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai
Stadiono Kęstučio g. 1D, Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
I etapas,
II etapas
Planai
I etapas,
II etapas
Protokolas ir ataskaita
Paslaugų paskirties pastato–pirties Senoji g.13, Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., paskirties keitimo į gyvenamąją, paprastojo remonto projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Gyvenamosios (vieno buto) paskirties (6.1.) pastato, Upės g. 11, Žagarės m., Joniškio raj. sav., rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio (7.13) paskirties pastatą, projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Žemaičių g. 79, Joniškis, sklypo kadastrinis Nr. 4730/0605:18 Joniškio m. k. v. projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Saulės g. 65, Blauzdžiūnų k., Kriukų sen., Joniškio r. sav., sklypo kadastrinis Nr. 4754/0004:10 Kiukų k. v. projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Ryšių (telekomunikacijų) tinklų statinio Maldenių k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav. projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastato Sidabros g. 31, Kalnelio k., Joniškio sen., Joniškio r. sav. rekonstravimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Dviejų vieno buto gyvenamųjų namų, Bokšto g. 12 ir 14, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav., statybos projektas Skelbimas
AIškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Vieno buto gyvenamojo namo, Beržų g. 34, Žadvainių k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., statybos projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Stambiųjų pašarų paruošimo ir sandėliavimo statinių Sandėlių g. 3, Joniškyje, statybos projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Ramybės g. 1, Beržininkų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav. projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Šešių vieno buto gyvenamųjų namų, Liepų g. 10, 10A, 10B, 10C, 12, 14, Beržininkų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., statybos projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Vieno buto gyvenamojo namo, Beržų g. 12, Maldenių k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., statybos projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Vienbučio gyvenamojo namo Aleknaičių g. 2, Žadvainių k., Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Kitos paskirties inžinerinio statinio – mėšlidės unikalus Nr. 4769-3006-5020, Anapolio k. 1, Kepalių sen., Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai
Protokolas
Prekybos paskirties pastato (7.3.) Livonijos g. 21, Joniškio m., kapitalinio remonto, keičiant dalies patalpų paskirtį į maitinimo, projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastato Saulėgrąžų tak., 33, Joniškio m., rekonstravimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Pagalbinio ūkio paskirties pastato, Lazdyniškių k. 13, Kriukų sen., Joniškio r. sav., statybos projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Pagalbinio ūkio paskirties pastato Šiaulių Senoji g. 15, Kirnaičių k., Kepalių sen., Joniškio raj. sav., statybos projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Vieno buto gyvenamojo namo, Ąžuolų g. 2, Gataučių k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas Planai Protokolas

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, Joniškyje, Rasos g. 5, statybos projektas

Skelbimas
Aiškinamasis raštas Planai Protokolas

Vandentiekio ir Nuotekų šalinimo tinklų, Mikolaičiūnų k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., statybos projektas

Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai  

Vieno buto gyvenamojo namo, Vingio g. 32, Joniškis, rekonstravimo projektas

Skelbimas Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas

Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato paprastojo remonto, pagalbinio ūkio paskirties pastato ir dviejų inžinerinių statinių (stoginės ir tvoros) statybos, Žemaičių g. 19, Joniškis, projektas

Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai Protokolas

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Muziejaus g. 5, Kirnaičių k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas

Skelbimas
Aiškinamasis raštas Planai Protokolas

Sklypo Žvejų g. 20, Joniškyje (kadastrinis Nr. 4730/0811:2 Joniškio m. k. v.) projektas

Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Vienbučio gyvenamojo namo Livonijos g. 34, Joniškio m.sav., rekonstravimo projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Elektros įrenginių rekonstravimo ir gamybos, pramonės paskirties pastato (energetikos) naujos statybos, Joniškio r. sav., Žagarės sen., Bružo k., projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Kitos (sodų) paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato paskirtį Aido g. 39, Joniškio m., rekonstravimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas Planai Protokolas