mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Visuomenei svarbūs statiniai

Projekto pavadinimas Informacija Dokumentai
Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastato (6.1), Švėtės g. 28, Žagarė, Joniškio raj. sav., rekonstravimo projektas Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai Protokolas ir ataskaita
Statinių Joniškio r. sav., Satkūnų sen., Satkūnų k., Sidabros g. 1C projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas Planai
Protokolas ir ataskaita
Inžinerinių (elektros) tinklų, 330 kV įtampos elektros oro linijos (OL) Jelgava – Šiauliai atšakos į Telšius (LN-457), Akmenės r. sav. ir Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai
Protokolas ir ataskaita
Gydymo paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabučiai) K. Donelaičio g. 5, Kriukai, Joniškio r. sav., kapitalinio remonto projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai
Protokolas ir ataskaita
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.1606 privažiuojamasis kelias prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio Kepaliai-Gasčiūnai-Meškuičiai (2,913 km tilto per Kulpę) rekonstravimo projektas Skelbimas Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas ir ataskaita
Sporto paskirties inžinerinių statinių (sporto aikštelių) Joniškio r. sav., Skaistgiryje, Šermukšnių g. 2, statybos supaprastintas projektas Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai
Protokolas ir ataskaita
Kitos (fermų) paskirties pastato (7.18.) Senoji g. 35, Bariūnų km., Saugėlaukio sen., Joniškio raj. sav., rekonstravimo projektas Skelbimas Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas ir ataskaita
Kitos paskirties inžinerinio statinio – savitarnos automobilių plovyklos Vilniaus g. 72, Joniškyje, projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai Protokolas ir ataskaita
Gyvenamosios (trijų ir daugiau butų) paskirties pastato Šiaulių g. 15, Žagarė, Joniškio r. sav., kapitalinio remonto projektas Skelbimas Aiškinamasis raštas
Planai  Protokolas ir ataskaita

Kitos (fermų) paskirties pastatų – karvidžių Nr.1, 2, 3, Joniškio r. sav., Kepalių sen., Mielaičių k., Mielaičių g. 15A, statybos projektas

Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai Protokolas ir ataskaita

Kitos (ūkio) paskirties pastato (daržovių saugyklos), Eglynlaukio g. 1, Gataučių k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., statybos projektas

Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai
Protokolas ir ataskaita

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato paskirties keitimo į pagalbinio ūkio paskirties pastatą (statybos darbai neatliekami) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato savavališkos statybos įteisinimui Livonijos g. 42, Joniškio m., statybos projektas

Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas ir ataskaita
Vietinės reikšmės kelio (privažiavimas prie 330 kv Mūšos skirstomojo punkto), Joniškio r. sav., Gataučių sen., Lydekių k., naujos statybos projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas ir ataskaita
Šilumos tiekimo tinklų, prijungiant pastatą Žemaičių g. 1B, Joniškis, statybos projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas ir ataskaita
330 kv Mūšos sp, Joniškio r. sav., Gataučių sen., Lydekių k. 11T, statybos projektas; elektros tinklai – 330 kv įtampos elektros oro linija Jelgava-Šiauliai (unikalus Nr. 4796-0018-7010), elektros tinklai – 330kv elektros oro linija atšaka „Telšiai“ L-457 (unikalus Nr. 4799-1009-1010), Joniškio r. sav., Joniškio r. sav. teritorija, rekonstravimo projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas ir ataskaita
Joniškio r. Žagarės gimnazijos lauko sporto aikštynų, esančių Kęstučio g. 1 Žagarės m., Joniškio raj. rekonstrukcija Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas ir ataskaita
Gydymo paskirties pastato dalinimo į tris nekilnojamojo turto kadastro objektus ir dviejų patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją (butų) paskirtį Mokyklos g. 2, Gataučių k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., paprastojo remonto projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas Planai Protokolas ir ataskaita
Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų (modulinio A1 tipo WC prijungimui) Upytės g.8, Joniškio m., Joniškio r. sav., supaprastinto statybos projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas ir ataskaita
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* 33,752 km tilto per Voverkį rekonstravimo techninis darbo projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas Planai Protokolas ir ataskaita
Šilumos tiekimo tinklų, prijungiant Joniškio Aušros gimnaziją, S. Goeso g. 2, Joniškis, statybos projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas ir ataskaita
Mokslo paskirties pastato, Žagarės g. 14, Kalnelio k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., paskirties keitimo į sandėliavimo ir kapitalinio remonto projekto, savavališkos statybos įteisinimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas ir ataskaita
Pagalbinio ūkio paskirties pastatų paskirties keitimo į gyvenamosios (vieno buto) paskirties Viestarto g. 15, Joniškio m. projektas Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai Protokolas
Kitos (ūkio) paskirties pastato, Ašvinės g. 37A, Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., statybos projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas ir ataskaita
Mokslo paskirties pastato paskirties keitimo į gamybos, pramonės paskirties pastatą Senoji g. 4, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Senoji g. 35, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav., Bariūnų kadastrinė vietovė, kadastrinis Nr.4704/0002:289 projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai Protokolas ir ataskaita
Joniškio r. sav., Gataučių sen., Stripeikių k., sklypo kad. Nr.: 4727/0001:8 ir 4727/0001:47 Jauniūnų k.v. projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai Protokolas
Joniškio r. sav., Gataučių sen., Stripeikių k., sklypo kad. Nr.: 4727/0001:34 Jauniūnų k. v. projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai
Stadiono Kęstučio g. 1D, Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
I etapas,
II etapas
Planai
I etapas,
II etapas
Protokolas ir ataskaita
Paslaugų paskirties pastato–pirties Senoji g.13, Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., paskirties keitimo į gyvenamąją, paprastojo remonto projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Gyvenamosios (vieno buto) paskirties (6.1.) pastato, Upės g. 11, Žagarės m., Joniškio raj. sav., rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio (7.13) paskirties pastatą, projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Žemaičių g. 79, Joniškis, sklypo kadastrinis Nr. 4730/0605:18 Joniškio m. k. v. projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Saulės g. 65, Blauzdžiūnų k., Kriukų sen., Joniškio r. sav., sklypo kadastrinis Nr. 4754/0004:10 Kiukų k. v. projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Ryšių (telekomunikacijų) tinklų statinio Maldenių k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav. projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastato Sidabros g. 31, Kalnelio k., Joniškio sen., Joniškio r. sav. rekonstravimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Dviejų vieno buto gyvenamųjų namų, Bokšto g. 12 ir 14, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav., statybos projektas Skelbimas
AIškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Vieno buto gyvenamojo namo, Beržų g. 34, Žadvainių k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., statybos projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Stambiųjų pašarų paruošimo ir sandėliavimo statinių Sandėlių g. 3, Joniškyje, statybos projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Ramybės g. 1, Beržininkų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav. projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Šešių vieno buto gyvenamųjų namų, Liepų g. 10, 10A, 10B, 10C, 12, 14, Beržininkų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., statybos projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Vieno buto gyvenamojo namo, Beržų g. 12, Maldenių k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., statybos projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Vienbučio gyvenamojo namo Aleknaičių g. 2, Žadvainių k., Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Kitos paskirties inžinerinio statinio – mėšlidės unikalus Nr. 4769-3006-5020, Anapolio k. 1, Kepalių sen., Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai
Protokolas
Prekybos paskirties pastato (7.3.) Livonijos g. 21, Joniškio m., kapitalinio remonto, keičiant dalies patalpų paskirtį į maitinimo, projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastato Saulėgrąžų tak., 33, Joniškio m., rekonstravimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Pagalbinio ūkio paskirties pastato, Lazdyniškių k. 13, Kriukų sen., Joniškio r. sav., statybos projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Pagalbinio ūkio paskirties pastato Šiaulių Senoji g. 15, Kirnaičių k., Kepalių sen., Joniškio raj. sav., statybos projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Vieno buto gyvenamojo namo, Ąžuolų g. 2, Gataučių k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas Planai Protokolas

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, Joniškyje, Rasos g. 5, statybos projektas

Skelbimas
Aiškinamasis raštas Planai Protokolas

Vandentiekio ir Nuotekų šalinimo tinklų, Mikolaičiūnų k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., statybos projektas

Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai  

Vieno buto gyvenamojo namo, Vingio g. 32, Joniškis, rekonstravimo projektas

Skelbimas Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas

Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato paprastojo remonto, pagalbinio ūkio paskirties pastato ir dviejų inžinerinių statinių (stoginės ir tvoros) statybos, Žemaičių g. 19, Joniškis, projektas

Skelbimas Aiškinamasis raštas Planai Protokolas

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Muziejaus g. 5, Kirnaičių k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas

Skelbimas
Aiškinamasis raštas Planai Protokolas

Sklypo Žvejų g. 20, Joniškyje (kadastrinis Nr. 4730/0811:2 Joniškio m. k. v.) projektas

Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Vienbučio gyvenamojo namo Livonijos g. 34, Joniškio m.sav., rekonstravimo projektas
Skelbimas Aiškinamasis raštas
Planai Protokolas
Elektros įrenginių rekonstravimo ir gamybos, pramonės paskirties pastato (energetikos) naujos statybos, Joniškio r. sav., Žagarės sen., Bružo k., projektas
Skelbimas
Aiškinamasis raštas
Planai
Protokolas
Kitos (sodų) paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato paskirtį Aido g. 39, Joniškio m., rekonstravimo projektas Skelbimas
Aiškinamasis raštas Planai Protokolas