mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie numatomą statinio projektavimą

Informuojame apie numatomą kitos paskirties inžinerinio statinio – savitarnos automobilių plovyklos Vilniaus g. 72, Joniškyje, projektavimą.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Joniškis, Vilniaus g. 72, kad. Nr. 4730 0602:32.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita komercinės paskirties objektu teritorijos.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos paskirties inžinerinis statinys (12.) – savitarnos automobilių plovykla.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Algimantas Mačionis (kvalifikacijos atestatas Nr. 1450, išduotas nuo 2017-09-26), tel. 8 699 34 205, el. p. rusne@rusne.lt, projektinių pasiūlymų rengėjas – Ona Jaugėlaitė, el. p. ona@rusne.lt, UAB „Rusnė" Miško g. 30-78, Kaunas, tel. 8 699 34 205, el. p. rusne@rusne.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „SPECTATOR NT“ (įm. k. 304081668), Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., LT-14302 Vilniaus r. sav.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB „Rusnė“ patalpose, Miško g. 30-78, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 vai., tel. 8 699 34 205, arba Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: raštu – Miško g. 30-78, Kaunas, el. p. rusne@rusne.lt, per visą darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pradžios.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Susirinkimas vyks 2023 m. spalio 2 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu (nuoroda).

Projektuotojo informacija