mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Atliekų tvarkymas

2023 m. grafikai

PASTABA! Visi atliekų surinkimo konteineriai pagal grafikus privalo būti išstumti už individualios namo valdos ribų 7.00 val.

Dėl atliekų išvežimo, teikiamos paslaugos kokybės prašome skambinti UAB „ŠVARINTA“ tel. 8 656 41 509.


TEISĖS AKTAI

Joniškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Joniškio rajono savivaldybėje

Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T-157 patvirtintais Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-20 redakcija).


INFORMACIJA

ATMINTINĖS

ATASKAITOS