mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Atliekų tvarkymas

2024 m. atliekų surinkimo ir išvežimo grafikai

PASTABA! Visi atliekų surinkimo konteineriai pagal grafikus privalo būti išstumti už individualios namo valdos ribų 07.00 val.

Pakuotės ir stiklo atliekų išvežimo klausimais kreiptis tel. +370 685 86 773
Mišrių komunalinių atliekų išvežimo klausimais kreiptis tel. +370 656 41 509


TEISĖS AKTAI

Joniškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Joniškio rajono savivaldybėje

Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T-157 patvirtintais Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-20 redakcija).


PLANAI


INFORMACIJA

ATMINTINĖS

ATASKAITOS