mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Šilumos tiekimo licencijos

Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės (toliau – šios taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“.

Šios taisyklės reglamentuoja šilumos tiekimo licencijų (toliau – licencijos) išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą šilumos tiekėjams, licencijų turėtojų teises ir pareigas, taip pat licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą. Šiose taisyklėse licencijuojamos veiklos sąnaudų auditu laikoma licenciją turinčio asmens sąnaudų, susijusių su konkrečia licencijuojama veikla, patikrinimas ir nustatymas. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių santrauka

Šilumos tiekimo licencija – 376 Eur
Mokestis mokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM
Kodas 188659752
A. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
AB bankas „Swedbank“, 73000, (įmokos kodas 53047)

Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrių, 418 kab., tel. (8 426)  56 368.

Išduotos licencijos