mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Privatūs interesai

Informacija

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Metai Informacija apie Joniškio rajono savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų nusišalinimo ir nušalinimo atvejus
2024
I ketvirtis II ketvirtis    
2023
I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
2022
I ketvirtis
II ketvirtis  III ketvirtis
IV ketvirtis
2021
I ketvirtis II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
2020 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
2019 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis

Informacija apie posėdžių metu nepriimtus nusišalinimus

2019-11-08, 2019-11-28, 2020 m., 2021 m.

Duomenys apie institucijos ar įstaigos vadovo nusišalinimą ar nušalinimą

2023 m. spalio 16 d. mero potvarkis Nr. M-226 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorės Ingos Karbauskienės nusišalinimo“

Duomenys apie sprendimą nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų, patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270, 2 punktu ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Armonavičiaus 2022 m. spalio 18 d. pranešimą dėl nusišalinimo, savivaldybės meras 2022 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. M-70 priėmė sprendimą nepriimti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Armonavičiaus pareikšto nusišalinimo nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, pasirašant dokumentus, tiesiogiai susijusius su Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso savivaldybės administracijos direktoriams nustatytų įpareigojimų įgyvendinimu, ir įpareigojo jį toliau atlikti tarnybines pareigas, nes priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą, neliktų galimybių priimti sprendimus.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija

 
Asmuo, paskirtas vykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, interesų konfliktų prevenciją, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais:
 

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus personalo specialistė

Kristina Šutkienė

 207

(8 426) 69 144

kristina.sutkiene@joniskis.lt