mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Joniškio kraštas – laimingas, verslus, žalias

Joniškio kraštas – laimingas, verslus, žalias

Joniškio kraštas – laimingas, verslus, žalias

Youtube
Facebook
Telefonas
mail_icon
El. paštas

Naujienos

2023-05-24

Kviečiame registruotis į Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą

Joniškio rajono savivaldybės administracija  kviečia registruotis į Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa), kuri patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu  Nr. T-20 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui vasaros atostogų metu. Programa skirta savivaldybės jaunuoliams nuo 16 iki 23 m., besimokantiems savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose, šalies profesinėse ar aukštosiose mokyklose ir deklaravusiems gyvenamąją vietą savivaldybėje (toliau – jaunimas) ir Joniškio rajono diasporos jaunimui (toliau – Joniškio diasporos jaunimas) – užsienyje gyvenantiems nuo 16 iki 23 m. Lietuvos Respublikos piliečiams ir lietuvių kilmės asmenims, taip pat nelietuvių kilmės asmenims, kildinantiems save iš Joniškio rajono, siejantiems save su Joniškiu rajonu istoriniu, kultūriniu, socialiniu, ekonominiu ar politiniu ryšiu. Programos vykdymo laikas – liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu. Programoje gali dalyvauti: darbdaviai, kurie veiklą vykdo savivaldybės teritorijoje; pagal gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje registruoti 16-23 m. jaunuoliai, besimokantys Savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose, šalies profesinėse ar aukštosiose mokyklose, Joniškio diasporos jaunimas. Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje ir mokant ne mažesnę nei 1 MMA per mėnesį už kiekvieną įdarbintą jaunuolį, lėšos kompensuojamos šia tvarka: darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu etatu, per mėnesį kompensuojama pusė 1 MMA sumos. Kompensavimo lėšos proporcingai skaičiuojamos dirbtų dienų skaičiui; jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensavimo lėšos skaičiuojamos proporcingai pagal dirbtas darbo dienas; kompensavimo lėšų periodas – einamųjų metų liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu. Registruotis į programą kviečiame iki 2023 m. birželio 7 d. (14 kalendorinių dienų nuo kvietimo paskelbimo) 17.00 val. Už Programą atsakingas asmuo ir informaciją teikia  – Joniškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Daina Armonavičienė, el. p . daina.armonaviciene@joniskis.lt, tel. 8 611 38 135. Jaunuolių registracijos anketa Darbdavių registracijos anketa Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-05-10

Kviečiame į šventinę miestelėnų ir svečių eiseną

Joniškiečiai tęsia artėjančios miesto dienos šventės „DraugAukime“, kuri vyks š. m. birželio 26 – liepos 2 dienomis, tradicijas. Kokia šventė be tradicinės miestelėnų eisenos šeštadienį (liepos 1 d.) nuo Joniškio rajono savivaldybės iki Joniškio kultūros centro lauko estrados! Norinčius dalyvauti šventinėje eisenoje kviečiame užpildyti ir pateikti šią registracijos formą. Šventės organizatoriai kviečia eisenos dalyvius vilkėti savo įstaigos, organizacijos, kolektyvo reprezentacine aprangą, arba turėti bendrą akcentą. Liepos 1 d. 9.00 val. (eisena pajudės 9.30 val.) laukiame Jūsų Joniškio rajono savivaldybės aikštėje. Registracija vyks iki š. m. birželio 23 d. Maloniai kviečiame Jus kartu su savo kolektyvais aktyviai dalyvauti šventinėje miestelėnų ir svečių eisenoje bei puoselėti mūsų miesto tradicijas.   Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-05-26

Tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“ pasiekė ir Joniškio rajoną

Didžiausias literatūrinis renginys – tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ aplankė ir Joniškio rajoną. Tradicinė literatūrinė šventė kasmet organizuojama ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. Gegužės 26 dieną Joniškio rajono savivaldybėje apsilankė festivalio svečių grupė: poetai Vladas Braziūnas ir Emilija Grigorjeva (Latvijos Respublika) bei muzikantė Agota Zdanavičiūtė. Joniškio rajono savivaldybėje atvykusius svečius priėmė ir pasveikino Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius, vicemerė Vaida Aleknavičienė, administracijos direktorius Tomas Armonavičius, LR Seimo narys Liudas Jonaitis,  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Marta Stonienė ir Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Gita Vilčiauskienė. Joniškiečiai domėjosi svečių kūryba ir jos įkvėpimo šaltiniais. Susitikimo metu diskutuota apie meno ir kultūros svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Grupė poetinio žodžio puoselėtojų misiją tęs Žagarėje, kur Žagarės dvaro rūmuose vyks poezijos vidudienio renginys. Baigiamasis susitikimas su „Poezijos pavasario 2023“ svečiais vyks šiandien 17.00 val. Joniškio raudonojoje sinagogoje. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-05-26

Jaunoms šeimoms finansinei paskatai pirmajam būstui įsigyti – vienkartinis papildomas finansavimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija papildomai skirs 3 mln. eurų jaunoms šeimoms finansinei paskatai pirmajam būstui įsigyti. Šių lėšų turėtų pakakti daugiau kaip 200 jaunų šeimų, kurios laukia pažymos, patvirtinančios jų teisę į finansinę paskatą. Daugiau lėšų jaunoms šeimoms finansinei paskatai pirmajam būstui įsigyti šiemet nenumatoma. 2023 m. jaunoms šeimoms finansinei paskatai pirmajam būstui įsigyti buvo skirti 8 mln. eurų. Papildomos lėšos skiriamos, siekiant patenkinti dalį esamo poreikio, atsižvelgus į valstybės biudžeto galimybes bei kitus būtinus spręsti iššūkius, susijusius su parama būstui nepasiturinčioms gyventojų grupėms (padidėjusias išlaidas paramai būstui įsigyti ir būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms). Papildomos lėšos jaunas šeimas, laukiančias eilėje, pasiektų birželio antrą savaitę. Vien būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavėjų skaičius 2023 m. I ketvirtį išaugo 2,9 karto, palyginant su 2022 m. I ketvirčiu. Kadangi paramos būstui pagrindinis tikslas – pirmiausia aprūpinti būstu tuos asmenis (šeimas), kurie dėl nepakankamų pajamų to negali padaryti savarankiškai, būtina užtikrinti tinkamą finansavimą šioms socialiai pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. Finansinės paskatos priemonė, skirta jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą Lietuvos regionuose, veikia nuo 2018 m. rugsėjo. Priklausomai nuo šeimoje auginamų vaikų skaičiaus, finansinė paskata teikiama skiriant 15-30 proc. dydžio subsidiją būsto kredito daliai apmokėti arba jaunos šeimos prašymu – pradiniam įnašui padengti. Svarbu paminėti, kad ne visos jaunos šeimos, gavusios savivaldybės administracijos suformuotą pažymą, patvirtinančią jų teisę į finansinę paskatą, sudaro kreditavimo sutartį, todėl joms rezervuotos lėšos naudojamos pažymoms formuoti kitoms šeimoms, kurios laukia eilėje. Visgi, šeimos, likusios laukiančių finansinės paskatos sąraše, turėtų įsivertinti savo galimybes laukti pažymos išdavimo ir su tuo susijusias rizikas (dėl galimų finansinių nuostolių ar pan.). Ministerijos užsakymu, Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) 2022 m. pabaigoje atliko finansinės paskatos veiksmingumo vertinimą ir pateikė rekomendacijas bei pasiūlymus dėl įsigyjamo turto vertės nustatymo, finansuojamų teritorijų kriterijų peržiūrėjimo ir kitus. Siekdama finansinės paskatos efektyvumo, ministerija, įvertinusi rekomendacijas ir pasiūlymus, planuoja koreguoti Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, kurį planuojama Seimui pateikti šių metų III ketvirtį. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2023-05-25

Priimamos paraiškos Joniškio rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimui gauti

Kviečiame Joniškio rajono tradicines religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas Joniškio rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimui gauti. Paraiškos priimamos iki 2023 m. birželio 26 d. Tinkamos finansuoti projektų vykdymo išlaidos: pastatų ar statinių, nuosavybės teise priklausančių Religinei bendruomenei, atnaujinimo, remonto, renovacijos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbai; į kultūros paveldo registrą įrašytų didesnės istorinės, architektūrinės, meninės vertės religinės paskirties pastatų ar statinių bei jų teritorijoje ar juose esančių kultūros vertybių restauracija, avarinės būklės šalinimo darbai ir tvarkyba (kai gauti leidimai šiems darbams vykdyti); jubiliejinių ir kitų renginių organizavimo išlaidų finansavimas; projektų, įgyvendinamų iš Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų (programų), dalinis finansavimas. Joniškio rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimui 2023 m. Joniškio rajono savivaldybės biudžete skirti 5000 Eur. Projektai turi būti įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio 15 d. Paraiškos forma Pareiškėjas kartu su paraiška savivaldybės administracijai pateikia: jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu; projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte; jei projektas bus finansuojamas iš kitų šaltinių – garantinis (-iai) raštas (-ai); kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Paraiška ir pridedamai dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų: spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, savivaldybės gyventojų priimamajame (1 a., 101 kab.), Livonijos g. 4, Joniškis; el. paštu [email protected], kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu; el. paštu laura.mockuniene@joniskis.lt, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį. Konsultacijos teikiamos tel. 8 687 87 748. Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų finansavimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-05-25

Priminimas dėl nerūkymo zonų

Informuojame, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 8 d. teikimą Nr. 1, Joniškio rajono savivaldybės taryba paskelbė šias nerūkymo zonas Joniškio rajone: Aikštė prie vasaros estrados, Joniškio kultūros centro teritorija, Joniškio miesto parkas (1 zona); Joniškio miesto a. centrinė dalis, sinagogų teritorija (2 zona); Bažnyčios teritorija, aikštė prie Nepriklausomybės paminklo, savivaldybės teritorija (3 zona); Visose rajono švietimo įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų ir kapinių teritorijose (4 zona); Mūšos tyrelio pažintinis takas, Mūšos tyrelio telmologinio draustinio dalis (5 zona); Žagarės miesto aikštė (6 zona). Administracinių nusižengimų kodeksas už tabako gaminių turėjimo ar vartojimo pažeidimus numato įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 50 eurų. Pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia baudą nuo 50 iki 90 eurų. Už cigaretės davimą nepilnamečiam asmeniui gali grėsti bauda nuo 90 iki 180 eurų. Numatoma atsakomybė ir už aplinkos šiukšlinimą nuorūkomis – įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Jei pažeidimas padaromas pakartotinai, skiriama kelis kartus didesnė bauda. Joniškio rajono savivaldybės administracija

Veiklos sritys

Savivaldybės meras

Joniškio rajono savivaldybės meras
Vitalijus Gailius

 

 

 

Tel. 8 426 69 140

Mob. tel. 8 600 97 747

El. p. vitalijus.gailius@joniskis.lt


Meras Vitalijus Gailius asmenis jiems rūpimais klausimais priima kiekvieną pirmadienį 15.00-16.00 val.

Meras atsakinėja į gyventojų klausimus telefonu. Kiekvieną pirmadienį nuo 14.00 iki 15.00 val. galima skambinti tiesiogiai merui V. Gailiui jo mobiliuoju tel. Nr. 8 600 97 747 ir užduoti rūpimus klausimus, arba užpildyti šią formą.

 

Projektai