mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Joniškio kraštas – laimingas, verslus, žalias

Joniškio kraštas – laimingas, verslus, žalias

Joniškio kraštas – laimingas, verslus, žalias

Youtube
Facebook
Telefonas
mail_icon
El. paštas

Naujienos

2023-08-18

Skelbiami 2023 metų seniūnaičių rinkimai

Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose: turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais; dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka; dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje; dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, meru, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais; dalyvauja seniūnaičių sueigoje; kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams. Seniūnaitis skatina gyventojus: prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga; rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kitais); organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti; organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti; puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą. Seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau, negu iki išrinkus savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis, išskyrus Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 38 str. 17 d. nustatytą atvejį – jeigu seniūnaitis išrenkamas naujuose seniūnaičio rinkimuose likus ne daugiau kaip metams iki savivaldybės tarybos rinkimų, artimiausiuose seniūnaičių rinkimuose toje seniūnaitijoje seniūnaitis nerenkamas ir tokio seniūnaičio kadencija trunka iki kitų seniūnaičių rinkimų, tai yra ilgiau negu 4 metus.  Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais. Kaip tapti seniūnaičiu? Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos. Taip pat gyventojas gali pats save siūlyti kandidatu į seniūnaičius. Atkreipiame dėmesį, kad kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius. Dokumentai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu seniūnijos, kurios veiklos teritorijai priskirta seniūnaitija, seniūnui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai: nustatytos formos užpildytas rašytinis kandidato sutikimas (sutikimo forma); kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; trumpas gyvenimo aprašymas (CV); kandidato nuotrauka (dydis 3 x 4 cm). Kandidatų į seniūnaičius registracija prasideda prieš 15 kalendorinių dienų ir baigiasi likus 5 kalendorinėms dienoms iki seniūnaičių rinkimų. Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą rašytiniu atsisakymu, kuris likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki seniūnaičio rinkimų pateikiamas seniūnui. Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas Seniūnaičių rinkimų grafikas Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-28

Mokytojų streikas

Rugsėjo 29 d. 8 val. dalyje šalies ugdymo įstaigų prasidės mokytojų streikas, kurį organizuoja Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjunga. Artėjant penktadienį vyksiančiam mokytojų streikui, Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius, administracijos direktorė Inga Karbauskienė bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Marta Stonienė susitiko su Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos ir Joniškio rajono pagrindinės mokyklos atstovais. Šios dvi įstaigos dalyvavo prieš dvi savaites vykusiame įspėjamajame streike. Susitikimo metu Joniškio Mato Slančiausko pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Simona Jacienė informavo, kad mokyklos administracija iki nustatytos datos (5 darbo dienos iki streiko pradžios) reikiamų dokumentų iš įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos negavo, tad šios įstaigos darbuotojai 29 d. dirbs įprastu režimu. Joniškio r. pagrindinės mokyklos Gataučių M. Katiliūtės skyriuje veikianti profesinė sąjunga pateikė reikiamus dokumentus mokyklos administracijai dėl organizuojamo streiko. Ugdymo įstaigos vadovai padarė reikiamus pakeitimus tvarkaraštyje ir patikino, kad streiko metu, mokinių ugdymo kokybė nenukentės. Pasitarimo dalyviai vieningai sutarė palaikantys mokytojų konstitucinę teisę reikšti savo nuomonę streikuojant, tačiau akcentuota, kad ugdymo procese svarbiausi – vaikai. „Vaikai privalo gauti kokybišką ugdymą ir savivaldybės administracijos bei mokyklų vadovai privalo tai užtikrinti“, – susitikimo metu sakė Joniškio rajono savivaldybės meras. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-28

Su profesine švente pasveikinti rajono socialiniai darbuotojai

Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos iniciatyva nuo 2004 metų kasmet rugsėjo 27 d. Lietuvoje oficialiai yra švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Rugsėjo 27-ąją Joniškio rajono savivaldybės vadovai susitiko su Jurdaičių socialinės globos namuose, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centre, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre dirbančiais socialiniais darbuotojais ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistais. Susitikimų metu savivaldybės vadovai padėkojo socialiniams darbuotojams už nuoširdų atsidavimą šiai profesijai, už dalijamą gerumą, kantrybę bei ištiesiamą pagalbos ranką tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-27

Svarbi informacija rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojams

Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą mokėtojus informuojame, kad 2023 m. rugsėjo 30 d. baigiasi terminas, kai turi būti sumokėta vietinė rinkliava už trečiąjį metų ketvirtį. Siekiant išvengti delspinigių už vietinę rinkliavą, raginame neatidėlioti mokėjimo ir sumokėti rinkliavos dalį tenkančią ketvirčiui iki rugsėjo 30 dienos. Mokėtojų patogumui sąskaitų už atliekų tvarkymą savitarnos svetainėje yra sudaryta galimybė tiesiogiai apmokėti rinkliavą. Pažymime, kad spalio mėnesį rinkliavos mokėtojams, kurių skolos suma viršys 30,00 Eur, bus siunčiami įspėjimai. Įspėjimas dėl nesumokėtos rinkliavos – tai vienas iš dokumentų, kuris pateikiamas Teismui skolos priteisimui iš rinkliavos mokėtojo. Kilus klausimams prašome kreiptis į Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio aplinkos gerinimo specialistę el. p. [email protected] arba vietinės rinkliavos administravimo specialistę roberta.svedaite@joniskis.lt bei tel. (8 426)  56 320. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-27

Eismo apribojimai valstybinės reikšmės keliuose

Eismo apribojimai valstybinės reikšmės keliuose AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja apie eismo apribojimus valstybinės reikšmės keliuose. Kelyje Joniškis–Linkaičiai–Staneliai–Gruzdžiai vykdomas kapitalinis kelio remontas (0,64–1,25 km), ribojamas greitis iki 30 km/val., plotis iki 2,8 m. Eismas reguliuojamas šviesoforu. Ribojimai taikomi iki 2024-05-15. Darbų vykdytojas: UAB „Šiaulių plentas“. Kontaktinis asmuo – Rolandas Alubickis, tel. 8 620 53 992. Kelyje Joniškis–Žeimelis–Pasvalys vykdomi kelio taisymo darbai. Nuo 0,70 km iki 3,00 km – susiaurėjusi važiuojamoji kelio dalis, ribojamas transporto greitis iki 50 km/val. Iki 2023-09-27 eismas leidžiamas. Darbų vykdytojas – AB „Kelių priežiūra“. Privažiuojamame kelyje prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio Kepaliai dėl silpnos tilto konstrukcijos ties 2,9 km. ribojama transporto masė iki 25,0 t nuo 2,54 iki 3,82 km. Ribojimai taikomi iki 2023-10-16.  Kelyje Stungiai–Bandoriai–Daunoriškė (6–7 km) vykdomi tilto priežiūros darbai. Iki 2023-09-29 eismas leidžiamas. Taip pat pažymima, kad 6,77 km tilto kompensatorių vietose formuojasi įdubos. Iki 2023-09-30 atkarpos ruože 6–7 km (dešinėje pusėje) – susiaurėjusi važiuojamoji kelio dalis. Darbų vykdytojas – AB „Kelių priežiūra“. AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos informacija
2023-09-26

Nuo spalio 5 d. – galimybė pasiskiepyti nuo gripo ir COVID-19 vieno vizito metu

Prasidedant šaltajam sezonui Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena – savo imunitetu turime pasirūpinti kiekvienas, tad nuo spalio 5 d. visose gydymo įstaigose bus galima pasiskiepyti nuo labiausiai plintančių infekcinių susirgimų – gripo ir koronaviruso vieno vizito metu. Skiepijimas gripo ir atnaujintomis COVID-19 vakcinomis labiausiai rekomenduojamas rizikos grupėse esantiems asmenims – jie abiem vakcinomis bus skiepijami nemokamai. „Šį sezoną pasitinkame pasiruošę – abi vakcinos jau yra Lietuvoje ir iki spalio 5 d. jas turės visos vakcinas užsakiusios gydymo įstaigos. Tikimės, kad galimybė vienu metu pasiskiepyti nuo COVID-19 ir gripo padidins vakcinacijos apimtis, o gyventojams bus gerokai patogiau planuotis vizitus į gydymo įstaigas. Galimybė nemokamai abiem vakcinomis pasiskiepyti sudaroma rizikos grupėms priklausantiems asmenims, kuriuos raginu suplanuoti vizitus vakcinacijai bei tokiu būdu apsaugoti save ir artimuosius“, – teigia SAM kanclerė Jurgita Grebenkovienė. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) nuolat seka bendrą sergamumo gripu, COVID-19 liga ir kitomis ŪVKTI dinamiką ir jau keletą savaičių stebima sergamumo augimo tendencija. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras  praneša, kad Europoje  nežymiai auga tiek gripo, tiek COVID-19 ligos atvejų, tačiau nerimą keliančių ženklų (sunkesnių ligos atvejų, hospitalizacijos ir mirties atvejų didėjimo) kol kas nėra. „Žinant, kad nuo virusinių infekcijų galima apsisaugoti skiepijantis nuo gripo ir nuo COVID-19 ligos pandemiją sukėlusio viruso, ypatingai rekomenduojame pasiskiepyti rizikos grupių asmenims. Asmenims, nepriklausantiems rizikos grupėms taip pat sudarytos galimybės pasiskiepyti abiem vakcinomis vieno vizito metu. Kaip ir kiekvieną šaltąjį metų sezoną, gyventojams rekomenduojamos kompleksinės nefarmacinės priemonės, t. y. atstumų laikymasis, kaukių dėvėjimas, rankų higiena, patalpų vėdinimas“, – sako NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Razmuvienė. Rudens orai sudaro palankią terpę viršutinių kvėpavimo takų infekcijų plitimui, todėl SAM atkreipia dėmesį, jog labiausiai pasiskiepyti abiem – gripo ir COVID-19 – vakcinomis rekomenduojama rizikos grupei priklausantiems asmenims: 65 metų amžiaus ir vyresniems žmonėms; sergantiems lėtinėmis ligomis (taip pat ir vaikams); socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams (taip pat ir vaikų globos įstaigose); sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams; nėščiosioms (bet kuriuo nėštumo laikotarpiu). Atkreipiame dėmesį, kad norint pasiskiepyti abiem vakcinomis arba viena iš vakcinų reikia kreiptis į gydymo įstaigą, prie kurios asmuo prisirašęs. COVID-19 vakcinomis gyventojai ir toliau galės skiepytis bet kurioje gydymo įstaigoje ir vaistinėse. Gripo vakcinos rizikos grupėms priklausantiems asmenims valstybės lėšomis kompensuojamos toje gydymo įstaigoje, kurioje asmuo yra registruotas. Savo lėšomis gripo vakcina galima pasiskiepyti bet kurioje gydymo įstaigoje ar vaistinėse. Skiepijimas daugiau nei viena vakcina vieno apsilankymo metu yra įprasta medicininė praktika – tai greita, patogu, rekomenduojama specialistų. Lietuvos infektologų draugijos pozicija dėl vakcinų derinimo Vadovaujantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro bei Lietuvos ekspertų rekomendacijomis, atnaujinta COVID-19 vakcina gali pasiskiepyti visi 5 m. amžiaus ir vyresni asmenys. 6 mėn.–4 m. amžiaus vaikams suteikiama galimybė pasiskiepyti originalia COVID-19 vakcina. Gripo skiepai apsaugo nuo ligos vidutiniškai 12 mėn. Jau po 6 mėn. nuo skiepo antikūnų organizme sumažėja dvigubai. Kasmet yra pagaminama nauja vakcina, kuri geriau atitinka cirkuliuojančius gripo virusų tipus. Daugiau informacijos apie skiepijimą KoronaStop ir NVSC internetinėje svetainėje. Parengta pagal Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją

Veiklos sritys

Savivaldybės meras

Joniškio rajono savivaldybės meras
Vitalijus Gailius

 

 

 

Tel. 8 426 69 140

Mob. tel. 8 600 97 747

El. p. vitalijus.gailius@joniskis.lt


Meras Vitalijus Gailius asmenis jiems rūpimais klausimais priima kiekvieną pirmadienį 15.00-16.00 val.

Meras atsakinėja į gyventojų klausimus telefonu. Kiekvieną pirmadienį nuo 14.00 iki 15.00 val. galima skambinti tiesiogiai merui V. Gailiui jo mobiliuoju tel. Nr. 8 600 97 747 ir užduoti rūpimus klausimus, arba užpildyti šią formą.

 

Projektai