mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Apdovanojimai

JONIŠKIO GARBĖS PILIEČIO VARDAS

Lietuvos Respublikos piliečiams Joniškio garbės piliečio vardas suteikiamas už nuopelnus ir išskirtinį indėlį į Joniškio rajono kultūrą, švietimą, mokslą, ekonomiką, socialinę raidą, visuomenės gyvenimą, krašto apsaugą ar kitas sritis.

Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai

Joniškio garbės piliečiai

MYKOLO ARKANGELO STATULĖLĖ

Mykolo Arkangelo statulėlė yra Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimas. Mykolo Arkangelo statulėle paprastai apdovanojamas vienas fizinis ar juridinis asmuo vieną kartą per metus už ypač svarius darbus Joniškio rajono plėtrai, pramonei, kultūrai, švietimui, sportui, žemės ūkiui, socialinei raidai, visuomenės gyvenimui, krašto apsaugai ir kitoms sritims, už nuolatinę paramą.

Mykolo Arkangelo statulėlės nuostatai

Pretendento anketa

Mykolo arkangelo statulėlės nominantai

PADĖKOS ŽENKLAS

Padėkos ženklas – žvaigždė, kurios viduje pavaizduotas savivaldybės herbas, su kaspinu. Teikiamas kartu su padėkos ženklo pažymėjimu. Padėkos ženklu apdovanojama už nuopelnus ir indėlį į Joniškio rajono kultūros, švietimo, mokslo, ekonomikos, socialinės raidos, visuomenės gyvenimo, krašto apsaugos ar kitas sritis.

Padėkos ženklo nuostatai

Padėkos ženklo nominantai

MERO PADĖKOS RAŠTAS

Mero padėkos raštas teikiamas fiziniams ir juridiniams asmenims už:

1. Joniškio krašto etninės kultūros puoselėjimą, paveldo saugojimą, švietėjišką veiklą, Joniškio krašto kultūros reprezentavimą;
2. Pasiaukojimą stichinių nelaimių, katastrofų, avarijų metu gelbėjant Joniškio rajono savivaldybės materialines ir nematerialines vertybes, žmones, likviduojant avarijų padarinius;
3. Svarų indėlį įgyvendinant Joniškio rajono savivaldybės socialines programas;
4. Ekonomines iniciatyvas;
5. Kitą veiklą, darbą ar poelgius, kurie yra visuomeniškai reikšmingi.

Padėkos rašto nuostatai

SUVENYRAS

Suvenyras (dovana) – laikrodis, vaza, paveikslas, kitoks autorinis kūrinys, teikiami fiziniams ar juridiniams asmenims, bendradarbiavimo partneriams Joniškio rajone, šalyje ir užsienyje, Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariams, savivaldybės administracijos darbuotojams. Suvenyras (dovana) teikiama įvairių susitikimų, jubiliejų, sukakčių ir profesinių švenčių progomis, siekiant parodyti pagarbą ir dėmesį ir išlaikyti glaudų tarpusavio bendradarbiavimą. Suvenyrus (dovanas) teikia Joniškio rajono savivaldybės meras, mero pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktorius.

Suvenyro (dovanos) teikimo nuostatai