mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Teisės aktai

Joniškio rajono savivaldybės teisės aktų paieška

Tarybos sprendimai
(pagal posėdžių datą nuo 2018 m.)

Teisės aktų registras (TAR)

Joniškio rajono savivaldybės institucijų raštai, kuriais atsakoma pareiškėjams į jų prašymus, skundus, per vieną mėnesį nuo jų įteikimo dienos gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76343 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai, Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62 LT-35158 Panevėžys, Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230, Klaipėda, Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas).

Individualūs administraciniai teisės aktai (administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, savivaldybės tarybos sprendimai, kurie priimami teikiant administracinę paslaugą) per vieną mėnesį nuo jų paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76343 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai, Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62 LT-35158 Panevėžys, Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230, Klaipėda, Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas).