mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Bendruomeninės veiklos rėmimas

Bendruomeninės veiklos rėmimas 2023 m.

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos 2023–2025 m. Joniškio rajono savivaldybėje aprašas

Lėšų paskirstymas seniūnijoms, mažiausia ir didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“


Bendruomeninės veiklos rėmimas 2022 m.

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Papildomas konkursas teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Joniškio rajono savivaldybėje

Lėšų skyrimas


Bendruomeninės veiklos rėmimas 2021 m.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Joniškio rajono savivaldybėje

Joniškio rajono savivaldybės projektų atrankos ir vertinimo komisija
(Vertinimo komisijos pirmininke 2021 m. birželio 16 d. posėdyje išrinkta Inga Karbauskienė)

Informacija dėl paraiškų pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" teikimo

Lėšų skyrimas


Bendruomeninės veiklos rėmimas 2020 m.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Joniškio rajono savivaldybėje