mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Prekyba alkoholiniais gėrimais

Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618.

Už licencijų išdavimą, papildymą, rekvizitų patikslinimą ir licencijų dublikatų išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Licencijos išdavimas – 490 Eur
Licencijos patikslinimas, papildymas – 112 Eur

Mokestis mokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM
Kodas 188659752
A. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300

AB bankas „Swedbank“, 73000. Įmokos kodas 52347.

Paraiška dėl licencijos išdavimo
Paraiška dėl vienkartinės licencijos išdavimo
Prašymas dėl licencijos(-ų) patikslinimo
Prašymas dėl licencijos galiojimo panaikinimo

Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrių, 418 kab., tel. (8 426) 56 368, el. p. laura.mockuniene@joniskis.lt.

Rekomendacijos dėl prekybos alkoholiniais gėrimais lauke, 40 m atstumu nuo stacionariosios viešojo maitinimo vietos

Informacija apie licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nuo 2011-04-01