mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Įgyvendinti projektai

2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMA

2007–2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

2007-2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

2007-2013 METŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMA

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PROGRAMA

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMA

EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDAS

2009–2014 M. EEE IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ PARAMA

2007-2013 METŲ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS  FONDO (BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMA)

Kaimiškųjų regionų keitimas pradedant veiksmų planu, nauju išdėstymu ir patraukliu miestietišku modeliu

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMA (VIP)

KITI PROJEKTAI