mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Įgyvendinti projektai

2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMA

2007–2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

2007-2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

2007-2013 METŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMA

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PROGRAMA

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMA

Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos administracinio pastato stogo remontas

EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDAS

2009–2014 M. EEE IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ PARAMA

2007-2013 METŲ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS  FONDO (BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMA)

Kaimiškųjų regionų keitimas pradedant veiksmų planu, nauju išdėstymu ir patraukliu miestietišku modeliu

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMA (VIP)

KITI PROJEKTAI