mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Projektai

2023-07-12

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

Joniškio rajono savivaldybė kartu su Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centru jungiasi prie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“. Projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.  Projekto tikslinė grupė – likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus. Projekto siekiami rezultatai:  Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai; Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc. Projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai – 66 globos centrai ir 60 savivaldybių. Projekto pradžia – 2023 m. liepos 1 d. Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos – 15 046 600,00 Eur. Joniškio rajonui skirtos lėšos – 226 074,24 Eur. Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Joniškio rajono savivaldybės administracijos, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija
2023-06-22

Medžiotojų gatvės kapitalinio remonto darbai

Veiksmų programa: Valstybės investicijų programa Projekto vykdytojas: Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2023 m. birželio mėn. veiklų pabaiga: 2023 m. gruodžio mėn. Projekto vertė: 707 615 Eur Finansavimo šaltiniai: Valstybės investicijų programos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas: Pagerinti pėsčiųjų, dviratininkų ir automobilių eismo sąlygas Joniškio miesto Medžiotojų gatve prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo Joniškio mieste. Projekto aprašymas: Joniškio mieste esanti Medžiotojų gatvė projektuojama taip, kad atitiktų C kategorijai (aptarnaujančios gatvės) keliamus reikalavimus. Projektuojama vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsakymu STR 2.06.04.2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Projektuojamos Medžiotojų gatvės ilgis 0,406 km. Projektuojamos gatvės kategorija – C (aptarnaujančios gatvės), gatvės plotis - 6,00 m., dvi eismo juostos po 3,0 m. Abiejuose kelio pusėse projektuojamas pėsčiųjų takas iš betono trinkelių dangos. Gatvėje esantis pėsčiųjų tako plotis kinta nuo 1,50 m iki 3,5 m. Kairėje gatvės pusėje projektuojama 28 automobilių stovėjimo vietų aikštelė. Automobilių stovėjimo aikštelėje 3 vietos skirtos neįgaliesiems, iš kurių: 2 vietos – B tipo ir 1 vieta – A tipo. Automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama iš asfaltbetonio dangos. Projekto rezultatas: Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos-susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas, užtikrins gyventojų darnų ir saugų judumą. Asmuo kontaktams: Vidas Dirsė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 426) 69 147, el. p. vidas.dirse@joniskis.lt.  
2023-06-06

Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas

PROJEKTO EIGA 2023-08-22 Pasirašyta Techninio darbo projekto parengimo paslaugų sutartis su UAB „Projektai ir Co“. Sutarties trukmė 5 mėn. 2023-05-11 Pradėti rengti techninio darbo projekto parengimo paslaugų viešųjų pirkimų dokumentai 2023-05-10 Pasirašyta  projekto „Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas“ finansavimo sutartis APIE PROJEKTĄ Projekto pavadinimas Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas Projekto vykdytojas Joniškio rajono Skaistgirio gimnazija Projekto partneriai Joniškio rajono savivaldybės administracija, asociacija „Skaistgirio miestelio bendruomenė”, visuomeninės organizacija Skaistgirio jaunimo klubas „SJK”. Projekto įgyvendinimo laikotarpis veiklų pradžia: 2023 m. gegužės mėn. veiklų pabaiga: 2025 m. gegužės mėn. Projekto vertė 130 000,00 Eur Finansavimo šaltiniai Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą, siekiant Sumanaus kaimo strateginių tikslų“ (Nr. LEADER-19.2-7.3.) paramos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią ir sveiką visuomenę, atnaujinant esamą Joniškio rajono kaimo vietovės sporto infrastruktūrą Projekto aprašymas Projekto metu planuojama: 1. Universalios krepšinio – teniso aikštelės įrengimas: krepšinio aikštelės senų pagrindų ardymas, naujų pagrindų ruošimas, senų įrenginių išmontavimas, krepšinio aikštelės lietos dangos įrengimas, linijų nubraižymas, krepšinio stovų pastatymas, teniso įrangos įrengimas ir kt.; 2. Gimnastikos įrenginių aikštelės įrengimas: gimnastikos aikštelės pagrindų ruošimas, senų įrenginių išmontavimas, naujų įrenginių įrengimas; 3. Krepšinio – teniso ir gimnastikos aikštelėse esančios mažosios infrastruktūros atnaujinimas: išmaniųjų suoliukų įrengimas (2 vnt), medinių suolų pastatymas (4 vnt).  Projekto rezultatas Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas skatins vietos gyventojus įsitraukti į socialines, kultūrines bei sporto veiklas, bus sukurta laisvalaikio praleidimo erdvė vaikams ir jaunimui. Projektas leis mažinti socialinę atskirtį tarp gyventojų, didins gyventojų įsitraukimą į aktyvią edukacinę, rekreacinę, poilsinę veiklą, taip bus skatinamas gyventojų socialinis ir ekonominis aktyvumas. Asmuo kontaktams Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Vilčiauskienė, tel. nr. (8 426) 51 090, el. p. egle.vilciauskiene@joniskis.lt
2023-06-06

Vaikų žaidimo aikštelės Žemaičių g. Joniškyje, įrengimas

PROJEKTO EIGA 2023-06-16 Pasirašyta „Vaikų žaidimo aikštelės įrengimo Žemaičių g. Joniškyje“ sutartis su UAB „Liejamų dangų meistrai“. Sutarties kaina – apie 35 tūkst. Eur. Darbų atlikimo terminas – 4 mėn. 2023-06-02 Pradėtos „Vaikų žaidimo aikštelės Žemaičių g. Joniškyje,  įrengimo“ tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūros. 2023-05-15 Paskelbtas „Vaikų žaidimo aikštelės Žemaičių g. Joniškyje, įrengimo“ viešųjų pirkimų konkursas. Pasiūlymų pateikimo terminas – 2023-06-02. APIE PROJEKTĄ Projekto pavadinimas Vaikų žaidimo aikštelės Žemaičių g. Joniškyje, įrengimas Projekto vykdytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis veiklų pradžia: 2023 m. balandžio mėn. veiklų pabaiga: 2023 m. spalio mėn. Projekto vertė Preliminariai 40 000 Eur Finansavimo šaltiniai Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Įrengti vaikų žaidimų aikštelę Joniškio mieste, siekiant gerinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, skatinti bendruomeniškumą bei jaunų šeimų ir jose augančių vaikų užimtumą. Projekto aprašymas Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta nauja vaikų žaidimo aikštelė Žemaičių g. Joniškis (daugiabučių namų kvartale). Projekto rezultatas Sukurta nauja vaikų žaidimų ir laisvalaikio praleidimo erdvė, atnaujinta daugiabučių namų kvartalo infrastruktūra, pagerintas gyvenamosios aplinkos patrauklumas. Asmuo kontaktams Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Vilčiauskienė, tel. nr.  (8 426) 51 090, el.p. egle.vilciauskiene@joniskis.lt
2023-06-05

Joniškio vaikų lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ stogo kapitalinis remontas

PROJEKTO EIGA Data Įvykis 2023-09-08 Baigti rangos darbai 2023-05-30 Pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Grebėstas“ APIE PROJEKTĄ Projekto pavadinimas: Joniškio vaikų lopšelio darželio “Ąžuoliukas” stogo kapitalinio remonto darbai Projekto vykdytojas: Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2022 m.  lapkričio  mėn. veiklų pabaiga: 2023 m. rigsėjo mėn. Projekto vertė: 120 tūkst. Eur Finansavimo šaltiniai: Klimato kaitos programos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas: Pastato konstrukcijų stiprinimas Projekto aprašymas: Ekspertizės metu nenustatyta laikančių konstrukcijų pažaidų, turinčių avarinės būklės požymių pagal STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ Stogo konstrukcijas papildomai apkrauti saulės elektrinių apkrova bus galima, jei bus įrengtos papildomos atramos gegnėms ir papildomi statramsčiai tarp esamų statramsčių. Suremontuotos deformuotos stogo medinių konstrukcijų jungtys, įrengta stogo difuzinė plėvelė. Darbai atliekami pagal parengtą projektinę dokumentaciją. Projekto rezultatas: Sustiprintos stogo konstrukcijos saulės elektrinių įrengimui Projekto vadovas Rita Lelionienė, Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. Nr. 8 612 77194, el. p. rita.lelioniene@joniskis.lt
2023-03-27

Joniškio miesto V. Kudirkos, Pakluonių ir Statybininkų gatvių sankryžos rekonstravimo darbai

Veiksmų programa: Valstybės investicijų programa Projekto vykdytojas: Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2022 m. balandžio mėn. veiklų pabaiga: 2023 m. rugsėjis mėn. Projekto vertė: 820 195,15 Eur Finansavimo šaltiniai: Valstybės investicijų programos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas: Pagerinti pėsčiųjų, dviratininkų ir automobilių eismo sąlygas Joniškio miesto Kudirkos, Pakluonių ir Statybininkų gatvių sankryžoje prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo Joniškio mieste Projekto aprašymas: Penkiašalė (5 įvažiavimai/išvažiavimai) sankryža reguliuojama pirmumo ženklais. Sankryžoje dažnai eismas vyksta chaotiškai, neaiški vairuotojų pirmumo teisė, gatvės susikerta aštriais kampais, eismo sąlygas sunkina prastas kitų gatvių matomumas, sudėtingas pėsčiųjų judėjimas kertant važiuojamąją kelio dalį. Esamą penkiašalę sankryžą numatoma rekonstruoti į žiedinę sankryžą. Projektuojama mažoji žiedinė sankryža pagal Žiedinių sankryžų projektavimo metodinius nurodymus MN ŽSP 12. Žiedinė sankryža projektuojama atsižvelgiant į sunkiojo transporto gabaritus, nustačius pagrindines sunkiojo transporto kryptis · Statybininkų – V. Kudirkos gatvės šiaurinė dalis;· Statybininkų – Pakluonių gatvės pietinė dalis;· Pakluonių pietinė dalis – V. Kudirkos šiaurinė dalis. Žiedo išorinis skersmuo – 32 m, žiedinė važiuojamoji dalis – 6 m. Vidinio žiedo dalyje projektuojama: 3 m pločio užvažiuojamoji dalis iš granitinių trinkelių su šiurkščiu paviršiumi, skirtu sunkiojo transporto manevravimui. Aplink žiedą projektuojami pėsčiųjų šaligatviai, prisitaikyti prie esamų jungčių, pločiai parenkami atsižvelgiant į esamus šaligatvius. Žiedinėje sankryžoje, visomis kryptimis projektuojamos 4 m. pločio pėsčiųjų perėjos su kryptiniu apšvietimu. Projekto rezultatas: Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos-susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas, užtikrins gyventojų darnų  ir saugų judumą. Asmuo kontaktams: Vidas Dirsė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 426) 69 147, el. paštas vidas.dirse@joniskis.lt
2023-01-11

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų energinio efektyvumo didinimas

PROJEKTO EIGA 2023-03-01 – 2023-05-01  Atliekamos Administracinio, Mokyklos, Valgyklos ir Bendrabučio, Sporto salės Techninių darbo projektų A laidų ekspertizės 2021-10-01 Parengtas  Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastato (Livonijos g. 6, Joniškis) energinio efektyvumo didinimo investicijų projektas ir energijos vartojimo audito ataskaitos 2021-11-10 Parengtas  Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastato (Statybininkų g. 3 Joniškis) energinio efektyvumo didinimo investicijų projektas ir energijos vartojimo audito ataskaitos 2021-12-29 Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos „Administracinio“ pastato, Livonijos g. Joniškis, energinio efektyvumo didinimo techninio projekto parengimo paslaugų sutartis 2022-01-31 Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastato „Mokykla“ stogo paprastojo remonto aprašo parengimo sutartis 2022-02-03 Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų „Valgykla“, „Sporto salė“ ir „Bendrabutis“ energetinio efektyvumo didinimo techninio darbo projekto parengimo paslaugų sutartis 2022-06-07 Pasirašyta projekto „Mokyklos ir sporto salės pastatų Livonijos g. 6, Joniškyje, paprastasis remontas“ A laidos parengimo sutartis 2022-07-20 Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos „Administracinio“ pastato Livonijos g. 6, Joniškis paprastojo remonto projekto bendrosios ekspertizės paslaugų sutartis 2022-07-26 Pasirašyta Valgyklos ir bendrabučio pastatų Statybininkų g. 3, Joniškyje paprastojo remonto projekto bendrosios ekspertizės paslaugų sutartis 2022-12-12 Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų „Valgykla“ ir „Sporto salė“ paprastojo remonto techninių darbo projektų koregavimo paslaugų sutartis APIE PROJEKTĄ Projekto pavadinimas Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų energinio efektyvumo didinimas Projekto vykdytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis Veiklų pradžia 2021 m. spalio mėn. Veiklų pabaiga 2025 m. kovo mėn. Projekto vertė 1,7 mln. Eur. Finansavimo šaltiniai VIPA finansinė priemonė „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui“ ir Savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Padidinti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų energijos vartojimo efektyvumą Projekto aprašymas Atlikus pastatų EA duomenų analizę bei skaičiavimus nustatyta, kad pastatų energijos sąnaudos ir išlaidos joms yra viršnorminės, lyginant su pastatų atitinkančių STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ keliamus reikalavimus. Įvertinus pastatų, energijos ir šalto vandens sąnaudų vartojimo dinamiką, išorinių atitvarų šilumines savybes ir būklę, atsižvelgus į vidutinę patalpų oro temperatūrą šildymo sezono metu, bei kitus veiksnius turinčius įtaką pastatų energijos sąnaudoms, būtina diegti kompleksines energijos taupymo priemones (jų paketus), kurios duotų maksimalų energijos taupymo efektą bei kartu padėtų spręsti pastatų būklės gerinimo klausimus bei geriausiai atitiktų norminius reikalavimus. Projekto rezultatas Projekto rezultatas – atnaujinti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatai (5 vnt.). Viešųjų pastatų patalpų bendrasis plotas – 9 835,19 m2. Įgyvendinus projektą, pastatai taps energetiškai efektyvesni, o patalpos išnaudojamos efektyviai bei atitiks statybos ir higienos reikalavimus. Asmuo kontaktams Eglė Vilčiauskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. nr. 8 426 52 091 , el. p. egle.vilciauskiene@joniskis.lt.
2023-01-11

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pastatų energinio efektyvumo didinimas

PROJEKTO EIGA 2023-03-30 Pasirašyta Joniškio M. Slančiausko energinio efektyvumo didinimo techninio darbo projekto parengimo sutartis su UAB „Progresyvūs projektai“. Sutarties trukmė – 6 mėn. 2022-09-27 Rengiamas Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pasato (Pašvitinio g. 19, Joniškis) energinio efektyvumo didinimo investicinis projektas ir energijos vartojimo auditai APIE PROJEKTĄ Projekto pavadinimas Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pastatų (Pašvitinio g. 19, Joniškis) energinio efektyvumo didinimas Projekto vykdytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis Veiklų pradžia 2022 m. Veiklų pabaiga 2024 m. Projekto vertė 1,6 mln. Eur. Finansavimo šaltiniai VIPA „Savivaldybių pastatų fondas“ finansinė priemonė „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui“ ir Savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Atnaujinti Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pastatus, esančius Pašvitinio g. 19, Joniškyje, siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą Projekto aprašymas Investicijų projektas rengiamas Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pastatų (Pašvitinio g. 19, Joniškis) atnaujinimui siekiant didinti jų energijos vartojimo efektyvumą. Projekto problema - nerenovuotų pastatų išorinių atitvarų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka keliamų reikalavimų, prasta pastatų būklė, vidutinė patalpų oro temperatūra šildymo sezono metu neatitinka higienos normų keliamų reikalavimų, pastatų energijos sąnaudos ir išlaidos joms yra viršnorminės lyginant su pastatų atitinkančių keliamus reikalavimus. Dėl žemo energetinio efektyvumo, pastatus būtina apšiltinti, atnaujinti inžinerines sistemas (elektros, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, lietaus ir drenažo) sutvarkyti įėjimo laiptus ir stogelius virš įėjimų. Projekto rezultatas Atnaujinus pastatus bus padidintas Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas, jų patalpų ploto naudojimo efektyvumas, patalpos atitiktų šiai dienai keliamus statybos ir higienos reikalavimus pastate vykdomai veiklai. Asmuo kontaktams Eglė Vilčiauskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. nr. 8 426 52 091, el.p. egle.vilciauskiene@joniskis.lt.
2023-01-10

Žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 vystymas, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą

Projekto pavadinimas Žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 vystymas, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą Veiksmų programa Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa Projekto vykdytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis veiklų pradžia: 2021 m. spalio mėn. veiklų pabaiga: 2023 m. birželio mėn. Projekto vertė 330 000 Eur. Finansavimo šaltiniai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Investicinio žemės sklypo patrauklumo didinimas siekiant pritraukti potencialias investicijas ir kurti naujas darbo vietas. Projekto aprašymas Pagal parengtą techninę dokumentaciją numatoma: 1) iki žemės sklypo ribos pastatyti lauko inžinerinius tinklus (vandens tiekimo, buitinių nuotekų šalinimo, elektros energijos tiekimo) 2) atlikti dalies žemės sklypo sutvarkymo darbus. Projekto rezultatas Įgyvendinus projektą bus išvystyta investuotojams pritraukti reikalinga inžinerinė infrastruktūra.    Asmuo kontaktams Artūras Pališkevičius, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. nr. 8 612 95 520, el. p. arturas.paliskevicius@joniskis.lt.
2023-01-10

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeniniuose pastatuose

PROJEKTO EIGA Data Įvykis 2023-09-12 Pradėtos elektros energijos kaupimo įrenginių pirkimo procedūros Medžiotojų g. 4, Joniškis, Aušros g. 13, Skaistgirys, Audruvės g. 4, Kirnaičiai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Kriukai, S. Goeso g. 2, Joniškis, Statybininkų g. 5, Joniškis, Parko g. 7, Bariūnai., Melioratorių a. 14, Joniškis, Žemaičių g. 14, Joniškis, Pašvitinio g. 21, Joniškis, Šermukšnių g. 2, Skaistgirys, Šermukšnių g. 4, Skaistgirys, Parko g. 9, Žagarė, Kęstučio g. 1, Žagarė, Latvių g. 2, Joniškis. 2023-09-07 Baigti montuoti saulės elektrinių moduliai ant Medžiotojų g. 4, Joniškis, Aušros g. 13, Skaistgirys, Audruvės g. 4, Kirnaičiai, S. Goeso g. 2, Joniškis, Statybininkų g. 5, Joniškis, Parko g. 7, Bariūnai, Melioratorių a. 14, Joniškis, Žemaičių g. 14, Joniškis, Pašvitinio g. 21, Joniškis, Šermukšnių g. 2, Skaistgirys, Šermukšnių g. 4, Skaistgirys, Parko g. 9, Žagarė, Kęstučio g. 1, Žagarė. 2023-08-30 Pasirašytos sutartys su UAB „Elmitra“ dėl 10 kW saulės elektrinių įrengimo ant Joniškio vaikų lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ ir Kriukų seniūnijos pastatų stogų. Sutarčių vertė 11200,00 Eur. 2023-06-02 Pasirašytos sutartys su UAB „Elmitra“, UAB „Elektra man“ ir UAB „Auroros paslaugos“ dėl 10 kW saulės elektrinių įrengimo. Bendra sutarčių vertė 110936,50 Eur. 2023-03-02 Pradėtos 10 kW saulės elektrinių įrengimo viešųjų pirkimų procedūros Joniškio rajono savivaldybės administracijos Skaistgirio, Kepalių ir Joniškio seniūnijose, Joniškio „Aušros“ gimnazijoje, Joniškio vaikų lopšelyje darželyje „Saulutė“, Joniškio vaikų darželyje „Vyturėlis“ Joniškio kultūros centre, VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centre, Joniškio r. Žagarės ir Skaistgirio gimnazijose, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre. 2022-12-01 Parengtas Projekto „Saulės elektrinių ir elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas, valdymas ir plėtra Joniškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo veiklos modelis. 2022-10-04 APVA pateiktos paraiškos pagal priemonę „Elektros energijos kaupimo įrenginiai valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams. 2022-09-27 Parengta Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimo Joniškio rajono savivaldybės įstaigose galimybių studija. 2022-09-22 Parengta Saulės elektrinių įrengimo ir plėtros Joniškio rajono savivaldybėje galimybių studija. APIE PROJEKTĄ Projekto pavadinimas Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeniniuose pastatuose Projekto vykdytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis veiklų pradžia: 2022 m. rugsėjo mėn. veiklų pabaiga: 2025 m. gruodžio mėn. Projekto vertė 5,2 mln. Eur  Finansavimo šaltiniai Klimato kaitos programos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Mažinti išlaidas už elektros energijos vartojimą, padidinti elektros energijos vartojimo efektyvumą ir tuo pačiu prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. Projekto aprašymas Įgyvendinant projektą savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bus montuojamos saulės elektrinės, kurios bus prijungiamos prie išmaniųjų elektros energijos kaupimo įrenginių. Projekte dalyvaujančios įstaigos: 1.  Joniškio rajono savivaldybės administracija;2.  VšĮ Joniškio ligoninė;3.  VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras;4.  Joniškio kultūros centras;5.  Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“6.  Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“;7.  Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“;8.  Joniškio r. Žagarės gimnazija;9.  Joniškio r. Skaistgirio gimnazija;10.  Joniškio „Aušros“ gimnazija;11.  Joniškio M. Slančiausko progimnazija;12.  Joniškio r. vaiko ir šeimos gerovės centras;13.  Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla. Siekiant ateityje pilnai užtikrinti visų savivaldybės įstaigų elektros energijos poreikį, Joniškio miesto vandenvietės teritorijoje planuojama 4 MW saulės elektrinių parko statyba. Projekto rezultatas Ženkliai sumažėjusios elektros energijos suvartojimo sąnaudos. Sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Projekto vadovas Eglė Burbienė, Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. Nr. 8 606 11 388, el. p. egle.burbiene@joniskis.lt.
2022-11-14

Žagarės dvaro sodybos šventiko namo langų keitimo darbai

Data Įvykis 2023-01-18 Baigti langų montavimo darbai 2022-12-20 Pradėti langų montavimo darbai 2022-10-19 Pasirašyta langų keitimo darbų sutartis su UAB „Windowsa“   Projekto vykdytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis veiklų pradžia: 2022 m. IV ketvirtis veiklų pabaiga: 2023 m. I ketvirtis Projekto vertė 105 270 Eur Finansavimo šaltiniai Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Pagerinti pastato sandarumą, šilumines savybes, užtikrinti vėdinimo galimybę. Projekto aprašymas Esami pastato, kuriame įsikūręs Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialas, langai yra labai nesandarūs, mediena pažeista puvinio, dalies langų žiemą nėra galimybės atidaryti vėdinimui. Siekiant pagerinti moksleivių mokymosi sąlygas bei išsaugoti valstybės saugomo Žagarės dvaro sodybos komplekso pastatą buvo parengtas langų keitimo tvarkybos darbų projektas ir paskelbtas konkursas langų keitimo darbams. Nauji langai gaminami iš klijuotos medienos, dvigubi, išorinėje pusėje įstiklinti vienu stiklu, vidinėje pusėje įstiklinti stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Projekto rezultatas Pakeisti 36 vnt. senų langų bei suremontuoti trys geriausiai išlikę langai. Projekto vadovas Simonas Mykolaitis, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. Nr. 8 686 88 220, el. p. simonas.mykolaitis@joniskis.lt
2022-05-03

Saulės mūšio pergalės įamžinimo memorialiniu kompleksu Joniškio raj., Jauniūnų k. statybos užbaigimo darbai

Data Įvykis 2022-07-26 Pasirašyta monumento ir meninių akcentų įrengimo (skulptoriaus) paslaugų sutartis su Gintautu Lukošaičiu 2022-06-28 Paskelbtas monumento ir meninių akcentų įrengimo (skulptoriaus) paslaugų pirkimas 2022-04-27 Pasirašytas statybvietės perdavimo-priėmimo aktas su UAB „Gigas“ 2022-04-26 Pasirašyta I etapo statybos darbų sutartis su UAB „Gigas“ 2022-02-23 Paskelbtas I etapo rangos darbų pirkimas   Projekto vykdytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis veiklų pradžia: 2022 m. II ketvirtis veiklų pabaiga: 2024 m. III ketvirtis Projekto vertė 1 060 000 Eur Finansavimo šaltiniai LR Valstybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Plėsti tautos istorijai reikšmingų kultūros objektų infrastruktūrą Joniškio rajone Projekto aprašymas 1236 m. rugsėjo 22 d. mūšyje, istorinėje Saulės žemėje, buvo pasiekta Europinės reikšmės pergalė, kuri jau tada įrašė Lietuvą į Europos istoriją ir atvėrė kelius Lietuvos valstybės įsitvirtinimui. Tai pirmoji tokia ryški pergalė per 250 metų trukusį Lietuvos karą su Kryžiuočių bei Kalavijuočių ordinais ir Aukso Orda. Saulės mūšio pergalė primena tūkstantmečius skaičiuojančią laisvės kovų istoriją. Saulės mūšio lauko vietovė, esanti Joniškio rajone, Jauniūnuose, Tautinio ir Mūšos upelių santakoje – svarbi Lietuvos kultūros paveldo dalis, 1987 m. įrašyta į Respublikos istorijos paminklų sąrašą, o 2003 m. į patikslintą Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą (unikalus kodas kultūros vertybių registre 16571). 2008 m. buvo pradėtas rengti Saulės mūšio pergalės įamžinimo memorialiniu kompleksu techninis projektas. Rengiant techninį projektą, architektų kolektyvas išnagrinėjo senas topografines nuotraukas, istorinę medžiagą (net 1699 m. saksų kariuomenės rengtą topografinį planą, kuriame pavaizduotas senasis kelias į Šiaulius, jo sankirta su Mūšos upe, šalia tuo metu jau egzistavusi Meškuičių gyvenvietė). Archeologiniais tyrimais įrodyta, kad Saulės mūšio vietoje kadaise buvo užpelkėjęs ežeras. Projekte numatyta, kad viso komplekso koloristika ir medžiagiškumas turėtų būti grindžiamas gamtoje sutinkamais analogais. Sprendimuose vyrautų gamtiniai elementai: vanduo, želdynai, gruntiniai keliukai. Pagal saulės mūšio kroniką – vanduo neatskiriamas elementas tose vietovėse, kitas parko elementas – tiltas – jungiantis vandens telkinį ir žemės žalią plotą. Tame plote planuojama sodinti ąžuolus – lietuviškos stiprybės ir kartu mūšyje su priešais kovojusių lietuvių karių simbolį. Parko viduryje bus įrengta mūšio arena. Tai apskritimo formos sakralinė erdvė. Apskritimo viduryje stovės vertikalė – saulės laikrodžio formos stulpas. Memorialinio parko teritorijoje bus suformuota 7 m. kalva, ant kurios švenčių metu bus deginami laužai. Vienas iš pagrindinių parko akcentų – ąžuolynas. Vienoje tilto pusėje žaliuos ąžuolai, o kitoje iš vandens bus matyti ąžuoliniai kelmai, kurie simbolizuos pralaimėjusią kalavijuočių ordino kariuomenę. 2008-2013 m. buvo atlikta eilė darbų: parengtas sklypo suformavimo detalusis planas, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, techninis darbo projektas (A. Černiausko architektūros studija), atlikti žemės kasimo darbai, tvenkinio ir kūlgrindos įrengimo darbai, įrengta dalis pėsčiųjų takų, 2 automobilių stovėjimo aikštelės, pasodintas parkas, atlikti tvenkinio vandens lygio reguliavimo sistemos įrengimo darbai. Siekiant užbaigti memorialo įrengimą būtina atlikti šiuos darbus: pastatyti ir įrengti ekspozicijų patalpas, atlikti memorialinio paminklo kalvos suformavimo darbus, įrengti pėsčiųjų takus, atlikti tvenkinio pakrančių sutvirtinimo ir apželdinimo darbus, elektros komunikacijų įrengimą, teritorijos apželdinimo užbaigimą, pagrindinio kelio žvyruota danga įrengimą, saulės laikrodžio formos stulpo, meninių akcentų pastatymą ir kitus būtinus darbus. Projekto rezultatas Pastatytas šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkantis kultūros objektas – memorialas Saulės mūšio pergalės įamžinimui. Projekto įgyvendinimas garantuotų kompleksinį problemų sprendimą: pagerėtų viešųjų erdvių estetinė (vizualinė) vertė, išaugtų visuomeninės infrastruktūros ir  gyvenamosios aplinkos kokybė, gyventojų užimtumas. Atnaujintos teritorijos taptų patrauklesnės ne tik Joniškio rajono bendruomenei, bet bendrai visiems verslo subjektams, svečiams; kultūros infrastruktūros sukūrimas įgalintų efektyviau išnaudoti poilsinį-rekreacinį vietovės potencialą. Minėti veiksniai prisidėtų prie spartesnės regiono ekonominės ir socialinės plėtros. Pažymėtina, kad viešosios kultūros infrastruktūros kokybė didele dalimi itin sąlygoja bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka. Modernizuojama ar naujai kuriama viešoji infrastruktūra formuoja patrauklią erdvę bendruomenės narių susitikimams, sudaro sąlygas gyventojų verslumo skatinimui, visuomeninių iniciatyvų plėtrai. Projektas, kurio metu planuojama aktualizuoti naują kultūros objektą – memorialą, leis pasiekti reikšmingų socialinių bei ekonominių rezultatų, susijusių su Joniškio rajono aplinkos gerinimu, ir užtikrins aukštą pridėtinę vertę šio rajono gyventojams. Projekto vadovas Simonas Mykolaitis, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. Nr. 8 686 88 220, el. p. simonas.mykolaitis@joniskis.lt.