mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Ataskaitos

Tarybos narių veiklos ataskaitos

Tarybos narių posėdžių lankomumas

Tarybos narių išlaidų suvestinės

Atsiskaitymų pagal avanso apyskaitas Joniškio rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas

Išlaidos už darbo laiką, atliekant tarybos nario pareigas 2022 m., 2023 m. (sausio–kovo mėn.) Nuo 2023 m. balandžio 17 d.
Kanceliarijos, pašto, telefono ir transporto išlaidos 2022 m., 2023 m. (sausio–kovo mėn.)

Nepriimtų nusišalinimų suvestinės

2023 m. II ketv.