mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Garbės piliečiai

Garbės pilietis

Teisės aktas

Garbės piliečio vardas
  suteiktas

Lietuvos operos solistas
Vaclovas Daunoras (1937–2020)

2019 m. birželio 27 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-135

Už nuopelnus Joniškio kraštui: ilgametę, aktyvią kultūrinę veiklą, Joniškio krašto garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje, ryškų indėlį į Lietuvos kultūros plėtrą

Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys, aktyvus visuomenininkas, Joniškio ROTARY klubo įkūrėjas, tautinių šokių ansamblio „Jievaras“ prezidentas, dailininkų ir medžio skulptūrų plenerų organizatorius Liudas Jonaitis

2018 m. birželio 21 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-149

Už nuopelnus Joniškio kraštui, jo vardo garsinimą, kultūros puoselėjimą, gražias iniciatyvas ir gėrio sklaidą

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, Joniškio krepšinio muziejaus, sporto klubų „Siekis“, „Žiemgalių ainiai“ ir „Krepšinio legendos“ įkūrėjas, knygų leidėjas, istorinio ir kultūrinio Joniškio krašto paveldo puoselėtojas Leonas Karaliūnas

2018 m. birželio 21 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-148

Už nuopelnus Joniškio kraštui: sporto plėtrą, kūrybinę ir edukacinę veiklą, Joniškio vardo garsinimą respublikoje ir už jos ribų

Ilgametis Joniškio rajono kultūros darbuotojas Bronislovas Zastarskis

2018 m. birželio 21 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-147

Už nuopelnus Joniškio kraštui: ilgametę, aktyvią kultūrinę veiklą, Joniškio krašto kultūros tradicijų puoselėjimą, ryškų indėlį į rajono kultūros plėtrą

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, tautodailininkė
Aniceta Krajinienė (1933–2024)

2017 m. birželio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-167

Už svarų indėlį į Joniškio krašto liaudies meno tradicijų puoselėjimą ir plėtrą, amatų tradicijų saugojimą ir Joniškio krašto garsinimą

Žagarės miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonų klubo „Švėtė“ pirmininkas
Juozas Kazlauskas (1942–2017)

2017 m. birželio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-166

Už Žagarės miesto istorijos rinkimą ir pateikimą jaunimui, aktyvų dalyvavimą Joniškio rajono etnokultūrinėje veikloje, bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, lietuvių liaudies papročių ir kultūros plėtrą

VšĮ Joniškio ligoninės Chirurgijos traumatologijos skyriaus vedėjas
Juozas Mažutavičius

2013 m. gegužės 30 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-97

Už sąžiningą ir nepriekaištingą ilgametį darbą, organizacinius gebėjimus, rūpinimąsi Joniškio rajono gyventojų sveikata

Joniškio ligoninės vyr. gydytojas Edmundas Baltakis

2010 m. birželio 3 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-120

Už ilgametį vadovavimą ligoninės darbuotojų kolektyvui, organizacinius gebėjimus, rūpinimąsi Joniškio rajono gyventojų sveikata, asmeninį indėlį didinant ligoninės teikiamų paslaugų prieinamumą, diegiant pažangias medicinines technologijas

Ilgametė Žagarės gimnazijos (anuomet vidurinės mokyklos) mokytoja ir M. Slančiausko premijos laureatė
Romualda Vaitkienė

2009 m. birželio 18 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-159

Už rajono etnokultūrinio paveldo puoselėjimą, kultūros plėtrą ir kūrybinę veiklą

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Sofija Jonaitytė

2008 m. gegužės 22 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-94 

Už aktyvią labdaringą koncertinę ir edukacinę veiklą ir Joniškio vardo garsinimą Respublikoje

Kraštietis, dirigentas ir kompozitorius, buvęs ilgametis Vilniaus miesto vyrų choro „Aidas“ meno vadovas ir vyriausias dirigentas, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos garbės narys
Algimantas Lopas
(1928–2010)

2008 m. gegužės 22 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-95

Už iniciatyvumą, pasirašant Joniškio rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus karininkų ramove, aktyvią ir nuoširdžią veiklą populiarinant Joniškio krašto istorinę atmintį

Vilniaus dailės akademijos profesorius, Lietuvos dailininkų sąjungos valdybos narys Juozas Galkus

2007 m. birželio 21 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-129

Už ryškų indėlį į lietuviškos heraldikos populiarinimą, ypatingą dėmesį lietuviško plakato, Joniškio ir Žagarės bei Kriukų, Skaistgirio, Rudiškių herbų ir vėliavų kūrimui

Gamtos mokslų daktarė
Giedrė Lastauskienė

2007 m. birželio 21 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-130

Už nuopelnus Joniškio kraštui: kruopštų medžiagos apie Joniškio miesto ir jo apylinkių istoriją rinkimą, Vilniuje gyvenančių kraštiečių sutelkimą, vadovavimą „Sidabros“ draugijai, aktyvų bendradarbiavimą su Joniškio krašto bendruomene

Lietuvių folkloro teatro vadovas ir režisierius, dirigentas
Povilas Mataitis
(1933–2022)

2006 m. gegužės 18 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T- 89

Už lietuvių tautinio meno puoselėjimą, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje

Lietuvos radijo ir televizijos diktorius, žinomas skaitovas, renginių vedėjas Juozas Šalkauskas

2006 m. gegužės 18 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T- 90

Už kūrybinę veiklą, raiškų žodį, nuoširdų bendradarbiavimą ir svarų indėlį į Joniškio kultūrinį gyvenimą

Kraštietis kompozitorius
Algimantas Raudonikis (1934–2023)

2004 m. sausio 22 d. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-23

Už tautinės muzikinės kultūros puoselėjimą, sklaidą ir Joniškio krašto garsinimą gimimo 70-mečio proga

Poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė Ona Mikalauskienė (1926–2017)

2004 m. birželio 30 d. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-157

Už kūrybinę veiklą, krašto kultūros turtinimą bei Joniškio vardo garsinimą

Joniškio kultūros rūmų tautinių šokių ansamblio „Jievaras“ vadovė
Danguolė Žalakienė (1941–2011)

2003 m. birželio 26 d. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-115

Už tautinės kultūros puoselėjimą, ugdymą ir sklaidą

Vokietijos pilietis pastorius ir poetas, vertėjas Alfredas Franckaitis (Alfred Franzkeit) (1921–2013)

2001 m. birželio 20 d. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 63

 

Lietuvai pagražinti draugijos Joniškio skyriaus įkūrėja, vadovė
Paulina Arūnienė
(1910–2003)

2000 m. kovo 1 d. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 9 

Už nuopelnus puoselėjant gamtą bei už Lietuvai pagražinti draugijos Joniškio skyriaus įkūrimą ir ilgametį vadovavimą jam

Joniškio kunigas dekanas
Juozapas Dobilaitis (1928–2014)

1998 m. birželio 17 d. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 41

Už nuopelnus parapijai kunigystės 40-mečio ir gimimo 70-mečio proga

Švedijos karalystės Vimmerbio komunos meras Bengtas Johansonas

1997 m. kovo 6 d. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 20