mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Viešoji tvarka

Joniškio rajono savivaldybės administracijoje įsteigtas Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyris, koordinuojantis bendravimą ir bendradarbiavimą su policijos komisariatu, savivaldybės Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija, bendruomenėmis, ugdymo įstaigomis, socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir kitomis institucijomis nusikaltimų prevencijos ir viešosios tvarkos užtikrinimo srityse, kuriantis ir įgyvendinantis nusikaltimų prevencijos programas.

Nusikaltimų prevencijos programa Programos priemonių plano vykdymo ataskaita
2021–2023 m. 2021 m., 2022 m., 2023 m.
2018–2020 m. 2018 m., 2019 m., 2020 m. 
2015–2017 m. 2017 m.

Kiti dokumentai

Nerūkymo zonų žemėlapis
Vaikų ir jaunimo susibūrimo vietų žemėlapis

Vaizdo stebėjimo kamerų Joniškio mieste sąrašas
Moksleivių anoniminės apklausos rezultatai