mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Joniškio miesto VVG kviečia į „Focus“ grupių diskusijas

Kviečiame diskutuoti apie Joniškio miesto vietos plėtros strategijos viziją 2023-2027 m.!...

Informacija apie projektinius pasiūlymus

Informuojame apie Gydymo paskirties pastato dalinimo į tris nekilnojamojo turto kadastro objektus...

Dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra gavo Joniškio rajono ŽŪB „Kepaliai“ planuojamos...

Informacija apie parengtą statybos projektą

Vadovaujantis reglamento STR.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk....

Parengti 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau –...

Tėveliai kviečiami dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“

Kviečiame Joniškio rajono savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“ (angl....

Informacija apie numatomą statinio projektavimą

Informuojame visuomenę apie numatomą statinio projektavimą. Numatomo rengti statinio projekto...

Joniškio miesto VVG kviečia į susitikimus–konsultacijas

Joniškio miesto vietos veiklos grupė rengia naują Joniškio miesto vietos plėtros strategiją...

Jaunimo reikalų agentūra kviečia į mokymus (seminarą)

Jaunimo reikalų agentūra kviečia į mokymus (seminarą) pilietinio pasipriešinimo tema! Mokymai...

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2023 m. sausio 23 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios...

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 „Dėl atsiskaitymo už...

Informacija apie parengtus dokumentus

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ŠRATC), buveinės adresas Pramonės g....