mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

2024-06-21

Parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Joniškio elektros tinklų teritorijų plano dalies pakeitimas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam elektros tinklui įregistruos (patikslins įregistruotą) apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Joniškio elektros tinklų teritorijų plano dalies pakeitimas. Kviečiame su plano dalies pakeitimo sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje.
2024-06-18

Informuoja apie ketinimą statyti vėjo elektrines ir vykdyti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių

UAB „Bariūnai renew“, juridinio asmens kodas 306365126, adresas Ukmergės g. 219, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė), informuoja apie ketinimą statyti vėjo elektrines ir vykdyti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių. Vėjo elektrines planuojama statyti ir veiklą vykdyti žemės sklypuose, kurių unikalūs numeriai: 4747-0007-0008; 4400-1284-6925; 4704-0003-0213; 4704-0003-0164; 4400-0030-7566; 4704-0006-0081; 4704-0005-0237; 4704-0006-0061; 4704-0005-0015; 4400-0994-2843; 4400-0176-5370; 4704-0004-0055; 4400-2214-8045; 4704-0006-0098; 4400-0072-0049; 4400-0445-8595; 4400-0943-7045; 4400-0072-0164; 4704-0007-0067; 4400-0212-1240; 4400-0212-1208; 4704-0006-0093; 4704-0006-0025; 4704-0005-0015; 4704-0006-0063.
2024-06-13

Išrinkta nauja Darbo taryba

2024 m. birželio 11 d. įvyko Joniškio rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos rinkimai.
2024-06-12

Informacija dėl gatvės pavadinimo panaikinimo ir gatvės pratęsimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 702 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“ ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 16.2 ir 16.4 papunkčiais, Joniškio rajono savivaldybės taryba numato:
2024-06-11

Rengiamas Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių V skyriaus 55 punktu informuojame, kad ŽPDRIS (žemėtvarkos planavimo dokumentų informacinė sistema) buvo gautas prašymas organizuoti Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą (reg. Nr. ZSFP-138368).
2024-06-06

Dėl gatvių pavadinimų Žagarės mieste ir Žvelgaičių kaime keitimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame, kad Joniškio rajono savivaldybės taryba 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-88 pakeitė gatvių pavadinimus Žagarės mieste ir Žvelgaičių kaime.
2024-06-06

Patvirtintas detaliojo plano sprendinių koregavimo detalusis planas

Informuojame, kad 2024 m. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-313 buvo patvirtintas teritorijos, esančios Sidabros g. 2c, Satkūnų k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav., detaliojo plano sprendinių koregavimo detalusis planas.
2024-06-06

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2024 m. birželio 11 d. (antradienį) 9.00 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
2024-06-05

Darbuotojų dėmesiui dėl kvietimo dalyvauti Darbo tarybos rinkimuose

Kviečiame 2024 m. birželio 11 d. dalyvauti Joniškio rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos rinkimuose. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 170 straipsnio 1 dalimi,  bus renkami penki Joniškio rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos nariai.
2024-06-05

Dėl pratybų „Tvirtas skydas 6“ organizavimo nekarinėse teritorijose

Akmenės r., Joniškio r., Kelmės r., Mažeikių r., Pakruojo r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Telšių r. savivaldybėse 2024 m. birželio 14–16 d. vyks Krašto apsaugos savanorių pajėgų (toliau – KASP) pratybos „Tvirtas skydas 6“. Šiuose mokymuose dalyvaus KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės kariai savanoriai, kurie vykdys karines užduotis civilinėje aplinkoje.
2024-06-05

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2024 m. birželio 10 d. 13.00 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis.
2024-05-30

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2024 m. birželio 4 d. (antradienį) 9.00 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.