mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

2023-09-14

Kviečiame dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo seminaruose

Joniškio rajono švietimo centras įgyvendina neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Aš – viešojo sektoriaus atstovas ir veidas“, kurios metu organizuojamas seminarų ciklas. Seminarų ciklas vyks spalio–gruodžio mėnesiais. Spalio 5 d. 10.00 val. Švietimo centre vyks seminaras „Kūrybingumo skatinimas vystant bendrąsias kompetencijas“ (lektorė – Nomeda Marčėnaitė). Spalio 24 d. 10.00 val. Švietimo centre vyks seminaras „Viešasis kalbėjimas. Forumo teatro metodo pritaikymas diskusijai, problemų įvardinimui ir sprendimui“ (lektorė – Monika Šaltytė – Dovydavičienė). Lapkričio 7 d. 10.00 val. Švietimo centre vyks seminaras „Asmeninių galių pažinimas ir stiprinimas ugdant socialines emocines kompetencijas“ (lektorė – Asta Blandė). Lapkričio 28 d. 10.00 val. Švietimo centre vyks seminaras „Viešasis kalbėjimas: įvaizdžio formavimas bei baimės kalbėti viešai įveikimas“ (lektorius – Tadas Montrimas). Platesnė informacija apie seminarus Kviečiame iki spalio 2 d. informuoti Joniškio rajono švietimo centrą el. p. mok.centras@sc.joniskis.lm.lt apie dalyvavimą pasirinktuose seminaruose, nurodant vardą, pavardę, el. paštą. Vietų skaičius ribotas – kiekviename seminare gali dalyvauti iki 30 asmenų. Tikslinės seminarų dalyvių grupės: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos nariai; NSŠ teikiančių įstaigų darbuotojai; Ugdymo įstaigų vadovai; Savivaldybės darbuotojai. Seminarų metu apie 50 proc. mokymų laiko bus skirta teorijai ir 50 proc. – praktikai. Planuojamos įgyti / patobulinti kompetencijos: streso, nerimo valdymas, baimės būti dėmesio centre įveikimas ir didesnis pasitikėjimas savimi; patikimo, profesionalaus specialisto įvaizdžio formavimas ir palaikymas; savo balso, dikcijos, kalbėjimo tono, stiliaus lavinimas; tikslingas kūno kalbos naudojimas kalbant viešai; efektyvus pranešimas bei bendravimas per nuotolį. Programa „Aš – viešojo sektoriaus atstovas ir veidas“ finansuojama Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Joniškio rajono švietimo centro informacija
2023-09-12

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Informuojame apie parengtus gyvenamosios (trijų ir daugiau butų) paskirties pastato Šiaulių g. 15, Žagarė, Joniškio r. sav., kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus (keičiant pastato paskirtį). Statinio statybvietės adresas: Šiaulių g. 15, Žagarė, Joniškio r. sav., kadastrinis Nr.: 4793/0501:22. Statinio numatoma paskirtis: STR 1.01.03:2017 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Žali namai LT“, V.Kudirkos g. 77, Joniškis, el. p. [email protected], direktorė – Kristina Oseckytė, tel. 8 694 75 798. Statytojas: A. N. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Kristina Oseckytė, V. Kudirkos g. 77, Joniškis, el. p. [email protected], tel. 8 694 75 798. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima iki spalio 2 d. Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“. 2023 m. rugsėjo 13 d. iki spalio 2 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui) el. p. zalinamai@gmail.com gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Viešas susirinkimas vyks 2023 spalio 3 d. (pirmadienį) 15.00 val. ZOOM platformoje (nuoroda). Projektuotojo informacija
2023-09-12

Kviečia apsilankyti gyvulininkystės parodoje

VDU žemės ūkio akademija kartu su LR Žemės ūkio ministerija kviečia apsilankyti gyvulininkystės parodoje, vyksiančioje rugsėjo 28–30 d. VDU žemės ūkio akademijoje (toliau – VDU ŽŪA). Parodą VDU ŽŪA organizuoja kartu su LR Žemės ūkio ministerija. Tai  didžiausia gyvulininkystės paroda, rengiama Lietuvoje. Parodoje bus demonstruojami veisliniai pieniniai ir mėsiniai galvijai, arkliai, avys, ožkos, triušiai, naminiai paukščiai. Gyvūnų ekspozicijos užims du stacionarius ir vieną laikiną parodų paviljonus. Renginyje prisistatys gyvūnų augintojų asociacijos ir įmonės bei organizacijos, siūlančios produktus ir paslaugas gyvulininkystės sektoriui. Visomis parodos dienomis veiks amatų ir sodinukų mugė, vyks edukacinės programos. Pirmas dvi parodos dienas (rugsėjo 28–29 d.) vyks tarptautinė konferencija „Gyvulininkystės konkurencingumo stiprinimas. KPP programos geroji patirtis”, kurią VDU ŽŪA organizuoja kartu su LSMU Veterinarijos akademija. Konferencijoje numatomi LR ŽŪM specialistų, VDU ŽŪA ir LSMU VA mokslininkų, pripažintų veisimo organizacijų atstovų, Lietuvos ūkininkų pranešimai. Savo patirtimi dalinsis ir pranešėjai iš užsienio. Parodos programa Organizatorių informacija
2023-09-11

Tęsiama tvarumo iniciatyva „Tausojame gamtą“

Jau trečius metus VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC) su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“ vykdo tvarumo iniciatyvą „Tausojame gamtą“ ir kviečia prisijungti tiek pavienius asmenis, tiek ugdymo, kultūros bei kitas įstaigas. Jos metu „Maisto bankas“ maisto perdirbimo virtuvei renkami 0,5 l talpos stiklainiai, kurie pripildomi savanorių pagamintais patiekalais alkstantiems. Kelias nuo atliekų aikštelės iki maisto perdirbimo virtuvės Į Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Kelmės, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste veikiančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles atliekas pristatantys gyventojai neretai pristato ir namuose susikaupusių stiklainių, kuriuos atliekų priėmėjas-kontrolierius pasiūlo ne išmesti, o perduoti dalijimosi daiktais stotelei. Čia surinkti stiklainiai transportuojami į „Maisto banko“ Šiaulių filialą. Savanoriai iš nuo iššvaistymo išsaugotų uogų, vaisių, daržovių, kruopų gamina džemus, troškinius, sriubas ir išdalina tiems, kurie jų įsigyti neišgali. Kiekvieną dieną virtuvėje yra sunaudojama ne mažiau kaip 300 vnt. stiklainių, dėl to jų poreikis išlieka aktualus visus metus. Ugdomos socialinės-pilietinės kompetencijos Ši iniciatyva taip pat jau yra prigijusi ir ne vienoje Šiaulių regiono savivaldybės ugdymo įstaigoje. Ne tik atlaisvėjusios namų lentynos, pakartotinis naudojimas, tačiau ir socialinių-pilietinių kompetencijų ugdymas skatina mokytojus, moksleivius ir jų šeimas prisidėti prie stiklainių rinkimo. Nuo bendradarbiavimo pradžios ŠRATC ir „Daiktų kiemas“ iš viso surinko 7 800 vnt. stiklainių. Vien per 2023-iuosius metus jau yra surinkta ir „Maisto bankui“ perduota 3 760 vnt. stiklainių. Priimami stiklainiai turi atitikti reikalavimus Priimami stiklainiai turi būti 0,46–0,58 l talpos, švarūs, užsukami, plačiais „kaklais“, be dangtelių. Savanoriai taip pat prašo, jei gyventojai turi galimybę, nuvalyti popierines etiketes – taip palengvinsite jų darbą. Stiklainiai maistu pripildomi specialioje linijoje, kuri yra pritaikyta tik nurodyto dydžio stiklainiams. Dėl šios priežasties nei mažesnių, nei didesnių stiklainių nėra galimybės panaudoti. Prisidėti prie iniciatyvos, sužinoti daugiau informacijos galite susisiekę el. paštu info@daiktukiemas.lt arba tel. nr. 8 664 36 382. VŠĮ ŠRATC informacija    
2023-09-06

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

Informuojame, kad 2023 m. rugsėjo 11 d. planuojamas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis. Posėdžio darbotvarkė Kontaktai klausimais dėl posėdžio: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. rima.zilinskaite@kpd.lt, tel. 8 615 61 626. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija
2023-09-05

Kviečiame vietos bendruomenių lyderius, nevyriausybinių organizacijų atstovus į civilinės saugos mokymus

Siekiant stiprinti gyventojų pasirengimą galimoms grėsmėms Joniškio rajono savivaldybės administracija kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistais kviečia bendruomenės lyderius, nevyriausybinių organizacijų atstovus į civilinės saugos mokymus, kurie vyks rugsėjo 7 d. 15 val. Joniškio  savivaldybės didžiojoje salėje (Livonijos g. 4-1, Joniškis).  Mokymų metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistai suteiks praktinių ir aktualių žinių, kaip pasiruošti ir kaip elgtis skirtingų ekstremalių situacijų atveju. Susitikimo metu bus aptarti gyventojų perspėjimo, slėptuvių, kolektyvinių apsaugos statinių ir priedangų, gyventojų evakavimo klausimai, pristatytas šeimos planas ir išvykimo krepšys. Civilinės saugos mokymai suteiks galimybę bendruomenių lyderiams, nevyriausybinių organizacijų atstovams skleisti žinią savo bendruomenėms apie elgesį ekstremaliųjų situacijų metu, pasirengimą galimoms grėsmėms. Kviečiame dalyvauti.   Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-04

Tėveliai kviečiami dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“

Kviečiame Joniškio rajono savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“ (angl. The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams: geriau suprasti vaiko elgesį ir netinkamo elgesio priežastis; įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus; išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais; stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku. Savivaldybėje planuojama 1 kontaktinė grupė ketvirtadieniais 15.00-17.00 val. nuo rugsėjo 14 d. Adresas: Joniškio rajono visuomenės sveikatos biuras, Vilniaus g. 6, Joniškis. Daugiau apie Programą Registracija į tėvų grupę Projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ administracinės grupės informacija  
2023-08-30

Papildomas EPLSAF paramos dalijimo grafikas

Informuojame, kad Joniškio seniūnijos gyventojams, neatsiėmusiems ESFA paramos už rugpjūčio mėnesį, kurie yra įtraukti į paramos gavėjų sąrašą, papildomas paramos išdavimo laikas numatomas rugsėjo 5 d.  11:00 val., sandėlyje adresu Turgaus g. 10, Joniškis. Paramos davinį vienam asmeniui sudaro: vištienos konservai - 1 vnt., kiaulienos konservai - 1 vnt., cukrus – 1 vnt., konervuoti žalieji žirneliai – 1 vnt., perlinės kruopos – 1 vnt. sausainiai – 1 vnt., UAT pienas – 1 vnt. Pastaba. Maisto produktai išduodami tik asmeniui, pateikusiam prašymą ir pateikus asmens tapatybės kortelę ar pasą. Maisto produktai taip pat gali būti išduodami ir kitam asmeniui, pateikusiam gavėjo asmens tapatybės kortelę ar pasą. Paramos gavėjas du kartus neatvykęs atsiimti paramos, bus išbraukiamas iš paramos gavėjų sąrašo.   Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-08-22

„Lietuvos draudimas“ tęsia „Apsaugok mane“ iniciatyvą

„Apsaugok mane“ – viena ilgiausiai gyvuojančių socialinės atsakomybės iniciatyvų, kai kasmet visą rugsėjo mėnesį visi šalies moksleiviai yra nemokamai apdraudžiami nuo nelaimių keliuose. Šią iniciatyvą inicijuoja didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ ir drauge su partneriais, Joniškio rajono savivaldybe, rugsėjį kviečia pasirūpinti moksleivių saugumu keliuose. Vaikų saugumas – kiekvieno atsakomybė „Rugsėjo mėnuo yra tas metas, kai kasdienis gyvenimas grįžta į įprastą režimą, eismas gatvėse tampa intensyvesnis, o vaikai grįžta į mokyklas ir pradeda lankyti laisvalaikio užsiėmimus.   Kaip ir kasmet, šiemet vėl norime atkreipti visų tėvelių dėmesį, kad dar prieš naujus mokslo metus vaikams primintų elementarius, bet neretai gyvybiškai svarbius dalykus: kaip tinkamai pereiti nereguliuojamą perėją, kaip teisingai kirsti gatvę vedantis dviratį ar paspirtuką. Tai gali padėti vaikui reikiamu metu priimti teisingus sprendimus“, – sako Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. Apdraudžiami 340 tūkst. moksleivių „Apsaugok mane“ iniciatorė, didžiausią ir ilgiausią patirtį turinti šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ pažymi, kad per 24-erius iniciatyvos metus pavyko atkreipti dėmesį į vaikų saugumą keliuose ir auginti visuomenės atsakomybės jausmą už kiekvieną vaiką kelyje. „Kasmet visoje šalyje visą rugsėjį nemokamai apdraudžiame visus moksleivius, šiemet jų bus daugiau nei 340 tūkst. – tiek bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių šiuo metu skaičiuojama šalyje. Visiems jiems visą parą galioja draudimo apsauga. Šia iniciatyva siekiame didinti visuomenės dėmesį vaikų saugumui ir mažinti nelaimių keliuose skaičių, kuriose nukenčia moksleiviai“, – teigia Joniškio  rajone veikiančio „Lietuvos draudimo“ skyriaus vadovė Lina Misikienė Kaip ji atkreipia dėmesį, dažniausiai į mokyklas skubantys vaikai yra sužalojami pėsčiųjų perėjose ar jiems važiuojant dviračiu bei paspirtuku. Todėl neabejotina, kad kalbėti apie saugų eismą ir edukuoti tiek vaikus, tiek suaugusius reikia nuolatos. Nemokamas draudimas galioja automatiškai Iniciatyvos metu visą rugsėjo mėnesį kiekvienas šalies moksleivis turi nemokamą draudimą nuo nelaimių kelyje. Dovanojamo draudimo suma – iki 5 tūkst. eurų.  „Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams įsigalios automatiškai pačią pirmą mokslo metų dieną bei galios iki pat rugsėjo 30 dienos pabaigos. Tam, kad draudimo apsauga galiotų, tėveliams nieko papildomai nereikia daryti. Jei moksleivis, keliaudamas pėsčiomis, važiuodamas ar vežamas dviračiu, riedėdamas paspirtuku šį rugsėjį pateks į eismo įvykį, tėvams ar globėjams reikia registruoti žalą „Lietuvos draudimo“ svetainėje arba susisiekti su draudimo specialistais trumpuoju telefonu 1828. Draudimo išmoka yra išmokama nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas“, – informuoja „Lietuvos draudimo“ Joniškio rajono skyriaus vadovė. „Apsaugok mane“ yra viena iš seniausių socialinės atsakomybės iniciatyvų Lietuvoje, kurią „Lietuvos draudimas“ inicijavo 2000 metais. Iniciatyvos „Apsaugok mane“ metu šalies vairuotojai skatinami būti itin atidžiais kelyje ir skirti ypatingą dėmesį jauniausiems eismo dalyviams, po vasaros atostogų grįžtantiems į miestų bei miestelių gatves. Daugiau apie vaikų saugumo keliuose iniciatyvą AB „Lietuvos draudimas“ informacija
2023-08-17

Informacija apie liepos mėnesio civilinės būklės aktų įrašus

2023 m. liepos mėnesį Joniškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir metrikacijos skyriuje įregistruota 16 gimimų(10 mergaičių ir 6 berniukai), 32 mirtys, 16 santuokų, 5 ištuokos ir 7 civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašai. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-08-09

Kvietimas teikti paraiškas paramai saulės ir vėjo elektrinėms įrengti sausumoje gauti

Lietuvos energetikos agentūra prie Energetikos ministerijos kviečia labai mažas ir mažas įmones bei ūkininkus, atsinaujinančių išteklių energijos ir piliečių energetikos bendrijas suskubti pateikti paraiškas investicinei paramai saulės ir vėjo elektrinių įrengimui sausumoje gauti. Šios finansavimo priemonės orientuotos į smulkaus verslo poreikį savo reikmėms pasigaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių, turint galimybę parduoti iki 50 proc. pasigamintos energijos. Tai puiki proga užsitikrinti savo ar savo ūkio poreikiams pigesnę elektros energiją ir gauti valstybės dalinį finansavimą investicijoms. Paraiškas finansavimui gauti pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas saulės elektrinėms sausumoje įsirengti galima teikti iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. 17.00 val. (užpildant elektronines formas). Paraiškas pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas vėjo elektrinėms sausumoje įsirengti galima teikti iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. 17.00 val. (užpildant elektronines formas). Paraiškas dėl vėjo elektrinių finansavimo gali teikti ne trumpiau nei vienerius metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės bei tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai, piliečių energetikos bendrijos ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kurių dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės. Pareiškėjai gali įsirengti iki 6 MW vėjo elektrinę, tačiau remiama projekto veikla – iki 3 MW įrengtosios galios elektrinių įrengimas. Vėjo elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį – 1608,65 Eur/1kW vėjo elektrinės įrengtosios galios (kuri negali būti didesnė nei 3 MW). Ūkininkai, įmonės ir bendrijos, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, gali gauti finansavimą, siekiantį iki 35 proc. pagal įkainį paskaičiuotos sumos, kitos bendrijos – iki 45 proc. pagal įkainį paskaičiuotos vėjo elektrinės įrengimo išlaidų sumos. Paraiškas pagal kvietimą saulės elektrinėms įsirengti gali teikti ne trumpiau nei vienerius metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės bei tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės, ir piliečių energetikos bendrijos. Saulės elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį – 896,72 Eur/1kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Ūkininkai, įmonės ir bendrijos, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, gali gauti finansavimą, siekiantį iki 35 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos sumos, kitos bendrijos – iki 45 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos saulės elektrinės įrengimo išlaidų sumos. Atkreipiame dėmesį, kad bus finansuojami tik gamintojų projektai, tai yra tų pareiškėjų, kuriems elektros tinklų operatoriaus išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos skirtos gamintojui. Sąlygos, išduotos gaminančiam vartotojui, nėra tinkamos. Lietuvos energetikos agentūra, siekdama pareiškėjams detaliai pristatyti kvietimų teikti paraiškas saulės  ir vėjo elektrinėms įsirengti sąlygas, organizavo nuotolinius mokymus. Mokymų medžiagą (pranešimo skaidres ir mokymų video įrašą), skirtą kvietimo teikti paraiškas saulės elektrinėms įsirengti sąlygoms paaiškinti galima rasti čia, o kvietimo teikti paraiškas vėjo elektrinėms įsirengti  sąlygoms paaiškinti – čia. O norinčius kurti bendrijas kviečiame susipažinti su Lietuvos energetikos agentūros svetainėje pateiktomis rekomendacijomis dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų veiklos sąlygų. Detali informacija apie paraiškų teikimą, reikiamus pateikti dokumentus, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus skelbiami Lietuvos energetikos agentūros interneto svetainėje. Detalesnę informaciją apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą teikiama el. p.  [email protected], vejo.elektrines@ena.lt ar tel. 8 5 230 3312.  Lietuvos energetikos agentūros prie Energetikos ministerijos informacija
2023-08-01

EPLSAF paramos dalijimo grafikas 2023 m. rugpjūčio mėn.

Skelbiame paramos teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) Joniškio seniūnijos gyventojams grafiką 2023 m. rugpjūčio mėn. Rugpjūčio 17 d. nuo 11.00 iki 12.00 val.Rugpjūčio 18 d. nuo 11.00 iki 12.00 val.Rugpjūčio 22 d. nuo 13.00 iki 14.00 val.Rugpjūčio 23 d. nuo 13.00 iki 14.00 val. Maisto produktai bus dalijami sandėlyje adresu Turgaus g. 10, Joniškis. Paramos davinį vienam asmeniui sudaro: vištienos konservai – 1 vnt., kiaulienos konservai – 1 vnt., cukrus – 1 vnt., kons. žalieji žirneliai – 1 vnt., perlinės kruopos – 1 vnt., sausainiai – 1 vnt., UAT pienas – 1 vnt. Parama išduodama tik asmeniui, pateikusiam prašymą ir parodžius asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Parama taip pat gali būti išduodama kitam asmeniui, tik pateikus gavėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmenis, kurie dėl saviizoliacijos negali atvykti atsiimti paramos į dalinimo punktus, prašome susisiekti su seniūnijos darbuotojais.   Paramos gavėjas du kartus neatvykęs atsiimti paramos, išbraukiamas iš paramos gavėjų sąrašo.   Parama kitose rajono seniūnijose bus dalijama nuo rugpjūčio 9 d. pagal seniūnijų socialinių darbuotojų sudarytą ir seniūnijose skelbiamą grafiką.   Pastaba. Parama neblaiviam asmeniui gali būti neišduodama! Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija