mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

2023-10-12

Informacija apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas: sporto paskirties inžinerinių statinių (sporto aikštelių) Joniškio r. sav., Skaistgiryje, Šermukšnių g. 2, statybos supaprastintas projektas. Statytojas (-ai): Joniškio r. Skaistgirio gimnazija, el. p. [email protected], +37061205115;Statinio (-ių) duomenys: Statinio tipas Universali sporto aikštelė, Gimnastikos lauko sporto aikštelė, Tvora kamuolio gaudyklė, Tvora aplink universalią sporto aikštelę;Paskirtis: Kita;Adresas: Joniškio rajono sav., Joniškio r. sav. teritorija;Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės: (X, Y) 4780/0009:0116 X: 6241667 Y: 462396;Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties teritorijos;Statybos rūšis: Naujo statinio statyba. Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai): Statybos projektų vadovė Rūta Rudytė, el. p. [email protected],  tel. 8 612 05 115. Projektuotojas: UAB „Projektai ir co“, el. p. [email protected], tel. 8 447 70 120, architektė Milda Račkauskė. Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais: su projektiniais pasiūlymais iki viešo svarstymo pradžios galima susipažinti Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės www.joniskis.lt skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“ arba projektuotojo patalpose: Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas, iš anksto susisiekus su statybos projektų vadove Rūta Rudyte, tel. nr. 8 612 05 115. Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų: el. paštu ruta.rudyte@zilinskis.com. Pasiūlymus galima teikti iki 2023-11-06. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas: viešas susirinkimas vyks 2023-11-07 15.00 val. nuotoliniu būdu (nuoroda). Projektuotojo informacija
2023-10-12

Informacija apie planuojamą detaliojo plano koregavimą

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Joniškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad bus rengiamas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – teritorijos, esančios Sidabros g. 2C, Satkūnų k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A-223 1 punktu – koregavimas.   Detaliojo plano koregavimo rengimo tikslai: Teisės aktų nustatyta tvarka koreguoti detalųjį planą, turint tikslą vadovaujantis galiojančių aukštesnės galios planavimo dokumentų reikalavimais, pakeisti teritorijos esančios Sidabros g. 2C, Satkūnų k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav., Objekto statinių statybos ribas/zonas, kategorijas, kitus Objekto naudojimo reglamentus, kad Objektas būtų tinkamas viešojo maitinimo veiklai ir, detalizuojant bendrojo plano sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisė aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų Joniškio rajono savivaldybės administracijai iki 2023 m. spalio 25 d. (įskaitytinai) galima teikti el. paštu dovile.rudnickiene@joniskis.lt. Su darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo sutartimi galima susipažinti Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 9 d. Įsakymas Nr. A-707 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“ (el. dokumento nuorašas); Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo pradžios ir tikslų“ projektas; Planuojamos teritorijos schema Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus informacija
2023-10-12

Kviečia smulkias įmones, ūkininkus ir AIE bendrijas į informacinį nuotolinį renginį (mokymus)

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) 2023 m. spalio 26 d. kviečia smulkias įmones, ūkininkus ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas į informacinį nuotolinį renginį (mokymus) pareiškėjams.  Norinčius dalyvauti, prašome iki 2023 m. spalio 23 d. užsiregistruoti ir pateikti rūpimus klausimus dėl kvietimo sąlygų registracijos į mokymus.   Registracijos forma   Nuo 2023 m. spalio 6 d. iki 2023 m. gruodžio 6 d. vyksta kvietimas labai mažoms ir mažoms įmonėms, ūkininkams, atsinaujinančių išteklių energijos ar piliečių energetikos bendrijoms teikti paraiškas investicinei paramai gauti  kaupimo įrenginių saulės ir vėjo jėgainėse pasigamintai elektros energijai saugoti įrengimui. Šio kvietimo metu labai mažos ir mažos įmonės, ūkininkai, atsinaujinančių išteklių energijos ar piliečių energetikos bendrijos turi galimybę įsirengti iki 500 kWh talpos ličio geležies fosfato ar ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginius saulės ar vėjo elektrinėse pagamintai elektros energijai kaupti ir jų investicijoms gauti iki 30 proc. finansavimą. Dalies išlaidų kompensacija už įsirengtus kaupimo įrenginius bus apskaičiuojama taikant fiksuotus įkainius, priklausomai nuo įrengiamo kaupimo įrenginio tipo ir jo talpos. Įmonėms, ūkininkams ir bendrijoms, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, kaupimo įrenginiui įrengti gali būti skirta dotacija iki 93 tūkst. eurų be PVM, o kitoms bendrijoms – iki 111 tūkst. eurų be PVM. Bus finansuojami tik gamintojų projektai, tai yra tų pareiškėjų, kuriems elektros tinklų operatoriaus išduotos saulės ar vėjo elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos skirtos gamintojui. Sąlygos, išduotos gaminančiam vartotojui, šioje priemonėje nėra tinkamos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad paraiškos teikimo metu saulės ir (arba) vėjo elektrinė dar gali būti tik pradėta rengti, bet nebaigta, o reikiamus leidimus kaupimo įrenginiui įrengti pareiškėjui reikia gauti ir pateikti LEA per 2 mėn. nuo finansavimo skyrimo. Paraiškos finansavimui bus atrenkamos konkurso būdu. Esminės paraiškų teikimo ir konkurso sąlygos nustatytos LEA paskelbtame kvietime teikti paraiškas pagal Energetikos ministerijos patvirtintą projektų finansavimo sąlygų aprašą. Kviečiame pareiškėjus registruotis į mokymus, kuriuose išgirsite aktualią informaciją apie paraiškų pildymą, reikiamus pasirengti ir pateikti dokumentus, kriterijus, pagal kuriuos bus teikiami prioritetiniai balai, ir pan.Finansavimo sąlygos ir detali informacija apie paraiškų teikimo procesą ir dokumentus skelbiami LEA svetainėje www.ena.lt skiltyje „Kvietimai teikti paraiškas“ ir svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pasiteirauti apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima el. paštu  [email protected]  ir tel. 8 5 2303312. Finansavimas individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams įrengti ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių saugojimo pajėgumams sukurti skiriamas pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą jungtinį projektą „Investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams“. Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą  Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis. Lietuvos energetikos agentūros informacija
2023-10-09

Pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras yra Pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) organizuojanti ir teikianti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims. Tarnyba nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims teikia nemokamą teisinę, socialinę, psichologinę pagalbą bei laikino apgyvendinimo paslaugą. Lankstinukas Informacija Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro informacija  
2023-09-28

EPLSAF paramos dalijimo grafikas 2023 m. spalio mėn.

Skelbiame paramos teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) Joniškio seniūnijos gyventojams grafiką 2023 m. spalio mėn. Spalio 12 d. nuo 11.00 iki 12.00 val.Spalio 13 d. nuo 11.00 iki 12.00 val.Spalio 17 d. nuo 13.00 iki 14.00 val.Spalio 18 d. nuo 13.00 iki 14.00 val. Maisto produktai bus dalijami sandėlyje adresu Turgaus g. 10, Joniškis. Paramos davinį vienam asmeniui sudaro: vištienos konservai – 1 vnt., kiaulienos konservai – 1 vnt., cukrus – 1 vnt., kons. žalieji žirneliai – 1 vnt., miltai – 1 vnt., makaronai – 1 vnt., saldintas sutirštintas pienas – 1 vnt., kons. burokėliai – 1 vnt., greito paruošimo avižų košė – 1 vnt. Parama išduodama tik asmeniui, pateikusiam prašymą ir parodžius asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Parama taip pat gali būti išduodama kitam asmeniui, tik pateikus gavėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmenis, kurie dėl saviizoliacijos negali atvykti atsiimti paramos į dalinimo punktus, prašome susisiekti su seniūnijos darbuotojais.   Paramos gavėjas du kartus neatvykęs atsiimti paramos, išbraukiamas iš paramos gavėjų sąrašo.   Parama kitose rajono seniūnijose bus dalijama nuo spalio 11 d. pagal seniūnijų socialinių darbuotojų sudarytą ir seniūnijose skelbiamą grafiką.   Pastaba. Parama neblaiviam asmeniui gali būti neišduodama! Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija
2023-09-27

Kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis

2023 m. spalio 2 d. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis. Posėdžio darbotvarkė Kontaktai klausimais dėl posėdžio: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. rima.zilinskaite@kpd.lt, tel. 8 615 61 626.
2023-09-21

Startuoja 12-asis aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“

Nacionalinis aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“ jau dvyliktus metus kviečia visus Lietuvos gyventojus prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos mažinimo. Gaminių atliekas rūšiuoti, rinkti atskirai ir perduoti teisėtiems atliekų tvarkytojams kviečia Gamintojų ir importuotojų asociacija, Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija kartu su savivaldybėmis, regioniniais atliekų tvarkymo centrais ir kitais partneriais. Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ unikalus tuo, kad jame gali dalyvauti visos Jūsų savivaldybės teritorijoje esančios įmonės, įstaigos, organizacijos ir gyventojai, o visiems projekto dalyviams už išrūšiuotas ir perduotas atliekų tvarkytojui gaminių atliekas bus atlyginta projekto partnerių prekėmis, suteiktomis paslaugomis, dovanomis, prizais. Už kai kurias atliekas jų surinkimą vykdanti bendrovė „Atliekų tvarkymo centras“ mokės atlygį. Naujasis projekto „Mes rūšiuojam“ sezonas, kaip ir kasmet, nuo rugsėjo startavo švietimo įstaigose. Švietimo įstaigų auklėtiniai, jų artimieji ir bendruomenės nariai už išrūšiuotas ir priduotas elektros bei elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas gaus taškus, kuriuos iškeis į įvairias prekes ar paslaugas. „Mes rūšiuojam“ projekte aktyviai dalyvauja 1 902 švietimo įstaigos visoje Lietuvoje. Nuo projekto pradžios iš švietimo įstaigų jau surinkta daugiau nei 3 330 tonų senos elektronikos ir 130 tonų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų. Švietimo ir ugdymo įstaigose taip pat vyksta projektas „Mes rūšiuojam. Akademija“. Jo metu švietimo įstaigose, darželiuose, organizacijose rengiamos šviečiamojo pobūdžio pamokos apie gaminių rūšiavimą. Bendruomenių gyventojai aplinkosauginio projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ metu renka buitinės elektroninės įrangos, nešiojamųjų akumuliatorių ir baterijų atliekas. Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė projekto formatas. Daugiau informacijos rasite www.mesrusiuojam.lt. Lietuvos bendrovės kviečiamos tapti projekto „Mes rūšiuojam. Įmonėje“ dalyvėmis. Projekte dalyvaujančios bendrovės, priduodamos tiek įmonėje, tiek jos darbuotojų buityje susidarančias nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių bei elektronikos atliekas, rinks taškus, už kuriuos iš projekto partnerių galės įsigyti prekių ar paslaugų. Projekte „Mes rūšiuojam. Įmonėje“  aktyviai dalyvauja 1 728 įmonės. Projekto dalyvės jau yra surinkusios daugiau kaip 925 tonas elektros ir elektroninės įrangos ir virš 25 tonų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų. Transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdantys ūkio subjektai dalyvauja projekte „Mes rūšiuojam. Autoservise“.  Jo metu autoservisai informuojami apie tinkamą alyvos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, autotransporto priemonių amortizatorių atliekų sutvarkymą ir pridavimo galimybes. Kito projekto „Mes rūšiuojam automobilių atliekas“ metu iš savivaldybėje esančių legalių automobilių ardytojų renkamos neigiamą rinkos vertę turinčios automobilių atliekos. Išsami informacija apie nacionalinį aplinkosaugos projektą „Mes rūšiuojam“ ir skirtingas jo dalis – projekto internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt. Būk aktyviu projekto dalyviu ir prisidėk prie taršos mažinimo. VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos informaciją
2023-09-19

Kaimo reikalų komitetas kviečia į plačią diskusiją kaimo sueigoje

LR Seimo Kaimo reikalų komitetas kviečia žemdirbius, kaimo gyventojus, žemės ūkio verslo ir ne pelno siekiančių organizacijų atstovus, žemės ūkį atstovaujančių organizacijų narius ir vadovus, su žemės ūkio veikla susijusių įmonių, įstaigų, mokslo, žiniasklaidos atstovus, žemės ūkio produkcijos gamintojus ir vartotojus kviečia 2023 m. spalio 20 d. į plačią diskusiją kaimo sueigoje „Lietuvos kaimo ir žemės ūkio perspektyva po 2024 metų“.Diskusija vyks LR Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Renginio programa Taip pat kviečiame dalyvauti parengiamojoje veikloje ir teikti pasiūlymus rengiamam baigiamajam sueigos dokumentui – kreipimuisi į politines partijas ir asmenis, kurie rengs 2024 metų Prezidento, Europos Parlamento ir Seimo rinkimų programas. Kaimo sueigos baigiamojo dokumento projektas Apie dalyvavimą renginyje prašome informuoti Kaimo reikalų komiteto biurą el. paštu kaimorkt@lrs.lt apie ketinimą dalyvauti, nurodant atstovaujamą veiklą ir subjektą. LR Seimo Kaimo reikalų komiteto informacija
2023-09-18

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie Kitos (fermų) paskirties pastato (7.18.) Senoji g. 35, Bariūnų km., Saugėlaukio sen., Joniškio raj. sav., rekonstravimo projekto parengtus projektinius pasiūlymus. Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Senoji g. 35, Bariūnų km., Saugėlaukio sen., Joniškio raj. sav. (kad. Nr. 4704/0002:289 Bariūnų k.v.) Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.18. kitos (fermų) paskirties pastatai – pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita). Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Gedimino Tušo architektūros studija, MB (jm. k. 305849754), projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. [email protected]. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): juridinis asmuo Joniškio rajono Bariūnų žemės ūkio bendrovė, jm. k. 157562515, Parko g. 9, Bariūnai, LT-84420 Joniškio r. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. [email protected]. Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti ir Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinip pasiūlymp: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com arba raštu adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, iki viešo susirinkimo pabaigos. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): projekto rengėjo patalpose: Gedimino Tušo architektūros studija, adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, 2023 m. spalio 9 d. (pirmadienis), 12.00 val. Viešasis susirinkimas bus vykdomas ir nuotoliu būdu (nuoroda, kodas: 8kurRy). Projektuotojo informacija
2023-09-18

„Lietuvos draudimas“ ragina rugsėjį neprarasti budrumo

Prasidėjus naujiems mokslo metams, gyventojai raginami neprarasti budrumo gatvėse ir keliuose. Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, praėjusiais metais vien Šiaulių apskrityje eismo įvykiuose nukentėjo 132 vaikai. „Lietuvos draudimas“ primena, kad visi šalies moksleiviai visą rugsėjo mėnesį yra apdrausti nemokamu draudimu nuo nelaimingų įvykių keliuose. „Visus Šiaulių apskrities gyventojus raginame atkreipti dėmesį į kur kas intensyvesnį eismą keliuose nuo rudens pradžios ir vairuoti atidžiai, nes rugsėjį vaikai grįžta į mokyklas, laisvalaikio ir sporto užsiėmimus. Tėvelius taip pat kviečiame kalbėtis su vaikais apie saugų elgesį kelyje, ypatingai tai aktualu pirmokams, kurie dar tik žengia pirmuosius savarankiškus žingsnius mokykloje“, – sako „Lietuvos draudimo“ Nemunėlio  skyriaus vadovė Lina Misikienė. Jau 24-tus metus „Lietuvos draudimas“ visiems šalies moksleiviams dovanoja draudimą nuo nelaimingų nutikimų kelyje, kuris galioja visą rugsėjo mėnesį. Anot Joniškio rajono savivaldybės administracijos rugsėjo mėnuo „Apsaugok mane“ iniciatyvai yra pasirinktas ne atsitiktinai – būtent po vasaros atostogų vaikai grįžta į mokyklas, o suaugusieji – į darbus, todėl eismas vėl tampa itin intensyvus po ramesnio vasaros laikotarpio. Tiek vaikai, tiek ir suaugusieji yra išsiblaškę, mažiau atidūs. Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenys rodo, kad pernai per visus metus Šiaulių apskrityje keliuose nukentėjo 132 vaikai. Šiemet per pirmus 7 mėnesius šios apskrities keliuose jau buvo sužeisti 68 vaikai. „Tokie skaudūs skaičiai tik dar kartą primena, kad vairuotojams būtina atidžiai vairuoti, o tėvams, mokytojams – edukuoti vaikus apie saugų eismą. Rudens sezonas išsiskiria tuo, kad ima ilgėti tamsusis paros metas, suprastėja eismo sąlygos ir matomumas, tampa sunkiau pastebėti pėsčiuosius“, – sako „Lietuvos draudimo“ Nemunėlio skyriaus vadovė Lina Misikienė. Draudimo apsauga visiems moksleiviams automatiškai jau įsigaliojo rugsėjo 1-ąją ir galios iki pat rugsėjo 30 d. imtinai. „Šiemet apdraudėme daugiau nei 340 tūkst. vaikų – tiek moksleivių pradėjo naujus mokslo metus. Jei moksleivis, keliaudamas pėsčiomis, važiuodamas dviračiu, paspirtuku ar riedlente, šį rugsėjį pateks į eismo įvykį, reikia registruoti žalą „Lietuvos draudimo“ svetainėje arba susisiekti su specialistais trumpuoju telefonu 1828. Ši draudimo apsauga galioja, nepriklausomai nuo to, ar gyventojai yra „Lietuvos draudimo“ klientai“, – pažymi Lina Misikienė „Apsaugok mane“ yra seniausia šalyje socialinės atsakomybės iniciatyva, kurią „Lietuvos draudimas“ pradėjo 2000 metais. Akcijos „Apsaugok mane“ metu šalies vairuotojai skatinami būti itin atidžiais kelyje ir skirti ypatingą dėmesį jauniausiems eismo dalyviams, po vasaros atostogų grįžtantiems į miestų bei miestelių gatves. Platesnė informacija apie vaikų saugumo keliuose iniciatyvą AB „Lietuvos draudimas“ informacija
2023-09-15

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2023 m. rugsėjo 21 d. 9.00 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Posėdžio metu bus svarstomi kultūros paveldo objektų esančių Joniškio rajono savivaldybėje:  Pastato (u. k. 2246), esančio Upytės g. 3, Joniškis, Joniškio sen., Pastato (u. k. 2247), esančio Žagarės g. 8, Joniškis, Joniškio sen., Pastato (u. k. 2248), esančio Kęstučio g. 8, Žagarė, Žagarės sen., Pastato (u. k. 2249), esančio Miesto a. 5, Žagarė, Žagarės sen., Pastato (u. k. 2250), esančio Miesto a. 11, Žagarė, Žagarės sen., Pastato (u. k. 2252), esančio Miesto a. 22, Žagarė, Žagarės sen., Pastato (u. k. 2253), esančio Maironio g. 1, Joniškis, Pastato (u. k. 2484), esančio Žagarės g. 2, Joniškis, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektai dėl apskaitos duomenų tikslinimo. Su projektais galima susipažinti čia. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija
2023-09-14

Informacija apie numatomą statinio projektavimą

Informuojame apie numatomą kitos paskirties inžinerinio statinio – savitarnos automobilių plovyklos Vilniaus g. 72, Joniškyje, projektavimą. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Joniškis, Vilniaus g. 72, kad. Nr. 4730 0602:32. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita komercinės paskirties objektu teritorijos. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos paskirties inžinerinis statinys (12.) – savitarnos automobilių plovykla. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Algimantas Mačionis (kvalifikacijos atestatas Nr. 1450, išduotas nuo 2017-09-26), tel. 8 699 34 205, el. p. [email protected], projektinių pasiūlymų rengėjas – Ona Jaugėlaitė, el. p. [email protected], UAB „Rusnė" Miško g. 30-78, Kaunas, tel. 8 699 34 205, el. p. [email protected]. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „SPECTATOR NT“ (įm. k. 304081668), Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., LT-14302 Vilniaus r. sav. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB „Rusnė“ patalpose, Miško g. 30-78, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 vai., tel. 8 699 34 205, arba Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: raštu – Miško g. 30-78, Kaunas, el. p. rusne@rusne.lt, per visą darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pradžios. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Susirinkimas vyks 2023 m. spalio 2 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu (nuoroda). Projektuotojo informacija