mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

EPLSAF paramos dalijimo grafikas

Skelbiame paramos teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) Joniškio seniūnijos gyventojams grafiką 2023 m. kovo mėn. Kovo 9 d. nuo 11.00 iki 12.00 val.Kovo 10 d. nuo 11.00 iki 12.00 val.Kovo 14 d. nuo 13.00 iki 14.00 val.Kovo 15 d. nuo 13.00 iki 14.00 val. Maisto produktai bus dalijami sandėlyje adresu Turgaus g. 10, Joniškis. Paramos davinį vienam asmeniui sudaro: greitai paruošiama košė – 1 vnt., kiaulienos konservai – 1 vnt., miltai – 1 vnt., UAT pienas – 1 vnt., grikių kruopos – 1 vnt., perlinės kruopos – 1 vnt., konservuoti žirneliai – 1 vnt. Parama išduodama tik asmeniui, pateikusiam prašymą ir parodžius asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Parama taip pat gali būti išduodama kitam asmeniui, tik pateikus gavėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmenis, kurie dėl saviizoliacijos negali atvykti atsiimti paramos į dalinimo punktus, prašome susisiekti su seniūnijos darbuotojais.   Paramos gavėjas du kartus neatvykęs atsiimti paramos, išbraukiamas iš paramos gavėjų sąrašo.   Parama kitose rajono seniūnijose bus dalijama nuo kovo 8 d. pagal seniūnijų socialinių darbuotojų sudarytą ir seniūnijose skelbiamą grafiką.   Pastaba. Parama neblaiviam asmeniui gali būti neišduodama! Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2023 m. vasario 27 d. 9.00 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VT2-6 numatomi svarstyti klausimai: 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Didžiosios Daunoravos dvaro sodybos (u.k. 131), Joniškio rajono sav., Satkūnų sen., Daunoravos k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Papildoma informacija: Statusas (u. k. 131) – inicijuotas skelbti valstybės saugomu. Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma Didžiosios Daunoravos dvaro sodybai (u.k. 131), Joniškio rajono sav., Satkūnų sen., Daunoravos k., apibrėžti vizualinės apsaugos pozonio ribas. <...>. Daugiau informacijos gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. rima.zilinskaite@kpd.lt, tel. nr. (8 5) 273 11 01. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

Įspėjimas dėl numatomo stichinio vėjo

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įspėja, kad vasario 17-os antroje dienos pusėje pradės stiprėti pietų, pietvakarių vėjas, vakare pajūryje vėjo gūsiai sieks 15–18 m/s. Vasario 18 d. numatomi labai vėjuoti orai. Vasario 18-os naktį pietų, pietvakarių pereinančio į vakarų vėjo gūsiai daug kur pasieks 16–21 m/s, vietomis 22–27 m/s, pajūryje 28–30 m/s. Dieną vakarų, šiaurės vakarų vėjo gūsiai daug kur bus 15–20 m/s, vietomis iki 25 m/s. Pasirūpinkite savo gyvybės ir turto saugumu, perspėkite kitus, atidėkite nebūtinas keliones. Pučiant stipriam vėjui lūžta dideli medžiai, krinta jų šakos, griūva silpnos konstrukcijos statiniai, virsta nepritvirtinti įrenginiai. Be to, gali sutrikti ryšiai ir elektros energijos tiekimas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos rekomendacijos prieš prasidedant stichijai ar pučiant stipriam vėjui pateikiamos per nuorodą. Parengta pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informaciją

Informacija apie parengtą planą

Informuojame apie parengtą Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje planą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3-511 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintu „Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių,  elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), parengtas viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, apsaugos zonų Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje planas (toliau – Planas). Plano iniciatorius – AB „LTG Infra“ (juridinio asmens kodas 305202934, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius). Plano rengėjas – AB „LTG Infra“, (juridinio asmens kodas 305202934, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius). Atsakingas asmuo - Kokybės ir saugos Kelių tyrimų ir projektavimo Geodezijos vyriausiasis specialistas Marius Umbrasas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1242, el. paštas: marius.umbrasas@ltginfra.lt, Tel. Nr. +370 618 23 506. Planavimo tikslai: Įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas visiems žemės sklypams, patenkantiems į AB „LTG Infra“ valdomų geležinkelio kelių apsaugos zonas; Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą AB „LTG Infra“ pareigą, susijusią su viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų nustatymu. Planuojama teritorija – Joniškio r. sav. teritorija. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2023 m. vasario 13 d. priėmė sprendimą Nr. 2-557 teikti tvirtinti Planą. Aiškinamasis raštas Planas AB „LTG Infra“ informacija

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2023 m. vasario 20 d. 9.00 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VT2-5 numatomi svarstyti klausimai: 1. Klausimas dėl Pastato, esančio Joniškio rajono sav., Joniškio m., Upytės g. 5, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos reikalingumo (pakartotinis svarstymas). Papildoma informacija: Svarstymo pagrindas – gauta Kultūros paveldo centro išvada, pagal kurią nesiūloma rengti apskaitos dokumentaciją dėl apsaugos pastatui, esančiam Joniškio rajono sav., Joniškio m., Upytės g. 5, suteikimo. Pastatas patenka į Joniškio miesto istorinę dalį (u. k. 17084), kur vietovės apibrėžtų teritorijos ribų plane yra pažymėtas kaip teritorijoje esantis, vertingųjų savybių požymių turintis objektas ir patenka į Upytės gatvės užstatymo išklotinę. Remiantis surinkta medžiaga, siūloma Joniškio miesto istorinės dalies (u. k. 17084) apibrėžtų teritorijos ribų plane patikslinti pastato žymėjimą taip, kad jis apimtų ir pastato ŠR salės korpusą.  Vertinimo taryba 2023-01-23 posėdyje nusprendė: „Atidėti sprendimo priėmimą dėl pastato, esančio Joniškio rajono sav., Joniškio m., Upytės g. 5, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos jam reikalingumo. Svarstyti klausimą pakartotinai, Vertinimo tarybai susipažinus su papildoma medžiaga (pastato rekonstrukcijos projektine dokumentacija).“. <...>. Daugiau informacijos gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. rima.zilinskaite@kpd.lt, tel. nr. (8 5) 273 11 01. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

Eismo apribojimai kelyje Stungiai–Bandoriai–Daunoriškė

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad kelyje 1614 Stungiai–Bandoriai–Daunoriškė (6–7 km) vykdomi tilto priežiūros darbai. Iki 2023-05-31 eismas leidžiamas.    Taip pat pažymima, kad 6,77 km tilto kompensatorių vietose formuojasi įdubos. Iki 2023-05-31 atkarpos ruože 6,72–6,82 km (dešinėje pusėje) – susiaurėjusi važiuojamoji kelio dalis.   Darbų vykdytojas: AB „Kelių priežiūra“. AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos informacija​​

Priimamos paraiškos dėl sporto klubų veiklos rėmimo

Sporto klubų vadovų dėmesiui! Priimamos paraiškos dėl sporto klubų veiklos rėmimo 2023 m. Užpildytas paraiškas prašome pristatyti į Joniškio sporto centrą (Livonijos g. 6, Joniškis) iki 2023 m. vasario 20 d. Smulkesnė informacija tel. 8 683 03 019. Paraiškos forma Joniškio sporto centro informacija

Joniškio miesto situacijos ir gyventojų poreikių apklausa

Joniškio miesto vietos veiklos grupė organizuoja Joniškio miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą, siekiant išsiaiškinti gyventojų pasitenkinimą esama Joniškio miesto situacija. Tyrimas ir jo rezultatai reikalingi Joniškio miesto vietos plėtros strategijos 2023-2027 m parengimui. Strategija bus siekiama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones pagal 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7. konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9. konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“. Kviečiame aktyviai dalyvauti apklausoje ir prisidėti prie reikšmingų miesto pokyčių! Joniškio miesto situacijos ir gyventojų poreikių apklausos anketa Anketa anoniminė, jos rezultatai viešai nepublikuojami. Joniškio miesto VVG informacija

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2023 m. vasario 27 d. 9.00 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojama svarstyti:1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Didžiosios Daunoravos dvaro sodybos (u.k. 131), Joniškio rajono sav., Satkūnų sen., Daunoravos k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.Papildoma informacija:Statusas (u. k. 131) – inicijuotas skelbti valstybės saugomu;Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras;Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma Didžiosios Daunoravos dvaro sodybai (u.k. 131), Joniškio rajono sav., Satkūnų sen., Daunoravos k., apibrėžti vizualinės apsaugos pozonio ribas. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

Pranešimas apie planuojamo vėjo elektrinių parko PAV pradžią

Pranešame apie Pakruojo rajono savivaldybėje Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią. 1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Baltic Energy Group“, Olimpiečių g. 1-40, LT-09235 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 615 65 617. 2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. p. [email protected], tel. 8 682 39 537, www.corpi.lt 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose statyba ir eksploatavimas. 4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti apie 65 vnt. vėjo elektrinių (galimas maksimalus bokšto aukštis gali siekti iki 180 m, rotoriaus skersmuo – iki 200 m, galia – iki 8 MW, galimas maksimalaus bendras aukštis iki 280 m). VE parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo. 5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 1 priedo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines. 6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. Vėjo elektrinių parko įrengimas planuojamas Pakruojo r. sav. Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijų teritorijose. VE parko pajungimo į elektros perdavimo tinklą transformatorių pastotės įrengimo vietos alternatyvos analizuojamos Pakruojo r. sav. Žeimelio sen. ir Joniškio r. sav. Kepalių, bei Gataučių sen. teritorijose. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos (iki 65 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę, priimtus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus po Seimo patvirtinto “Proveržio paketo“ ir kt.) bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę. 7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys: Vėjo elektrinių parko apytikslio centro koordinatės (LKS’94 koordinačių sistemoje): 493300, 6229800. Artimiausios planuojamos ūkinės veiklos teritorijai 2 km atstumu gyvenvietės Pakruojo rajone yra Pašvitinys, Draudeliai, Grikpėdžiai, Bardiškiai, Rimkūnai, Mikoliškis, Pelėniškiai, Diržiai, Nociūnai, Lauksodis, Steigviliai, Javydoniai, Akmenėliai, Margiai, Mažučiai, Peluodžiai, Binėnai, Gražaičiai, Noriūnai, Rimdžiūnai, Rimšoniai, Giedraičiai, Sodeliškiai, Šulaičiai, Daugalioniai, Kaireliai, Gelčiai, Liesai, Veikšiai, Kūkai, Laitiešiniai, Noršoniai, Geišai, Jovaišiai, Aukštadvaris, Janoniai, Moniūnai, Krasniškiai, Trakeliai, Skaruliai, Noriūnėliai, Striukai, Mačiūnai, Laumekiai, Kalnuočiai, Dausiškiai, Petroniai, Akmeniškiai; Joniškio rajone, kur planuojamas VE parko pajungimas į aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo liniją – Noriūnai, Lydekiai. Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Laumekių botaninis draustinis ir BAST Laumekių miškas yra ~ 60 m.; Laumenio botaninis-zoologinis draustinis ir BAST Laumenio miškas – apie 0,6 km; Glėbavo pedologinis draustinis – apie 1,4 km. Planuojamos vėjo elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausios VE įrengimui analizuojamos vietos iki Aukštadvario, Gudelio kapinyno (kodas 12417) yra ~210 m; iki Janelionių vėjo malūno (kodas 12720) ~300 m atstumas. Vėjo elektrinės planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios analizuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra 5,0 km atstumas. Teritorija VE parko įrengimui pasirinkta dėl galimybės pajungti planuojamas VE į aukštos įtampos liniją. Vietovė nepatenka į Lietuvos Respublikos Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtus ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus. Pagal esamą teritorijos naudojimą, „Inžinerinės infrastruktūros plėtros plano, numatant teritorijas Pakruojo savivaldybės Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose, vėjo elektrinių statybai“ parengtą ir suderintą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą, bei atsižvelgiant į Seime priimtu „Proveržio paketu“ patvirtintus LR įstatymų ir teisės aktų pakeitimus, VE parke elektrines bus galima išdėstyti užtikrinant saugius atstumus iki artimiausių gyvenamųjų sodybų, saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų, biologinės įvairovės, kultūros paveldo ir kitų objektų. 8. PAV subjektai: Pakruojo rajono savivaldybės administracija; Joniškio rajono savivaldybės administracija; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir Joniškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt, aaa.lrv.lt. 9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma. 10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Joniškio miesto VVG kviečia į „Focus“ grupių diskusijas

Kviečiame diskutuoti apie Joniškio miesto vietos plėtros strategijos viziją 2023-2027 m.! Joniškio miesto vietos veiklos grupė dėkoja dalyvavusiems pradinėse informacinio pobūdžio diskusijose ir kviečia sugrįžti su komandose išdiskutuotomis idėjomis ir svajonėmis, mintimis, lėšų poreikio paskaičiavimais. Joniškio miesto gyventojai, politikai, organizacijos, įmonės, įstaigos, neformalios grupės, VISI, kuriems rūpi Joniškio miesto ateitis, kviečiami įsijungti į „Focus“ grupių diskusijas.  Joniškio miesto vietos veiklos grupės informacija

Informacija apie projektinius pasiūlymus

Informuojame apie Gydymo paskirties pastato dalinimo į tris nekilnojamojo turto kadastro objektus ir dviejų patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją (butų) paskirtį Mokyklos g. 2, Gataučių k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., paprastojo remonto projektinius pasiūlymus. Statinio statybvietės adresas: Mokyklos g. 2, Gataučių k., Gataučių sen., Joniškio r. sav. Statinio numatoma paskirtis – pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ yra Gydymo paskirties pastatas. Projektinių pasiūlymų rengėjas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. [email protected], projekto vadovas – Valentinas Marcikonis, tel. 8 611 11613. Statytojas: Joniškio rajono savivaldybės administracija. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais – Valentinas Marcikonis, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. [email protected], tel. 8 611 11 613. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  nuo 2023 m. sausio 31 d. iki vasario 20 d. imtinai nuo 9.00 iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis arba Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“. Dėl supažindinimo projektuotojo patalpose laiko būtina tartis iš anksto. 2023 m. sausio 31 d. iki vasario 20 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui) gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis arba el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2023 m. vasario 20 d. (pirmadienis) 17.00 val. Darbininkų g. 1, Joniškis. Projektuotojo informacija