mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

2023-07-25

Lietuvos kultūros taryba skelbia M. K. Čiurlioniui skirtą konkursą

Lietuvos kultūros taryba siekdama įgyvendinti atminties įprasminimo, valstybinės reikšmės renginius, pilietinio, lituanistinio ugdymo iniciatyvas vykdo finansavimo konkursą. Jis skirtas finansuoti projektus, kurie aktualizuos M. K. Čiurlionio kūrybą bei minės kompozitoriaus, dailininko, literato, visuomenės veikėjo 150-ąsias gimimo metines. Šiems projektams pasirengti galima 2024 m., juos įgyvendinti 2024–2025 m. Jiems bus paskirstyta iki 300 tūkst. eurų. Konkurse gali dalyvauti įvairios organizacijos, tarp jų ir strateginį Lietuvos kultūros tarybos finansavimą gaunančios įstaigos. Paraiškos priimamos iki rugsėjo 11 d. (imtinai). Plačiau apie konkursą Lietuvos kultūros tarybos informacija
2023-07-25

Informacija apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimą

Informuojame, kad parengti Atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano sprendiniai ir nuo š. m. liepos 28 d. bus atliekama šio teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūra. Specialiojo plano organizatorius: Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis, tel. (8 426) 69 143, el. p. [email protected]. Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. +370 5273 3385, el. p. [email protected], Plano vadovas – Nerijus Gerdvilis, tel. (8 650) 83 836, el. p. [email protected]. Planavimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai ir racionaliai atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastuktūros raidai, kompleksiškai spręsti ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius; numatyti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; kurti sveiką, saugią, darnią, ekologišką, klimato kaitos padarinius mažinančią inžinerinę infrastruktūrą; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, skatinančioms alternatyvų energijos šaltinių technologijų plėtrą, didinančioms atsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą; derinti fizinių, juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos, susijusios su atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastuktūros kūrimu ir plėtojimu planuojamoje teritorijoje, sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui, numatyti priemones, užtikrinančias savivaldybės gamtinio ir kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas. Koncepcija rengiama. Viešinimo procedūros ir pasiūlymų teikimo tvarka Informaciją apie parengtus Atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano sprendinius teikia Planavimo organizatorius arba Plano rengėjas. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. liepos 28 d. iki 2023 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-47-21-771). Vieša ekspozicija vyks nuo 2023 m. rugpjūčio 7 d. iki 2023 m. rugpjūčio 28 d., adresu Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis – priimamajame. Atsakingas asmuo – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja, vyriausioji architektė Daiva Bičkienė, tel. (8 426) 69 145, el. p. daiva.bickiene@joniskis.lt. SPAV ataskaitos pristatymas ir Sprendinių viešas aptarimas vyks 2023 m. rugpjūčio 29 d. 16:00 val. susirinkimas vyks nuotoliniu būdu (nuoroda). Pasiūlymai dėl rengiamo Specialiojo plano Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo supažindinimo pabaigos.
2023-07-25

Kviečiame teikti kandidatus „Auksinės krivūlės“ riterio apdovanojimui

Minint Lietuvos vietos savivaldos dieną „Auksinių krivūlių“ apdovanojimų renginyje jau aštuonioliktus metus bus pagerbtos labiausiai įvairiose srityse nusipelniusios šalies savivaldybės. Tradiciškai šventės metu bus įteikti ir „Auksinės krivūlės“ riterio ženklai, skirti asmenims, nusipelniusiems Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui.  Kaip ir kasmet, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) apdovanojimo „Auksinės krivūlės“ laureatus – savivaldybes – siūlys Lietuvos Respublikos ministerijos, rinks LSA valdyba. Savivaldybių tarybos taip pat gali siūlyti savo kandidatus, kuriems šventės metu bus įteikti „Auksinės krivūlės“ riterio ženklai. Tradicinės šventės metu „Auksinės krivūlės“ riterio ženklai bus įteikti asmenims, nusipelniusiems Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui. Maloniai prašome Joniškio rajono gyventojų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, įstaigų iki š. m. rugpjūčio 10 d. 8 val. siūlyti kandidatus šiam apdovanojimui el. p. savivaldybe@joniskis.lt Siūlomi kandidatai turėtų būti nusipelnę savivaldai nacionaliniu mastu arba Joniškio rajono savivaldybei. Siūlant kandidatūras, prašome įvardinti konkrečius siūlomo kandidato nuopelnus (ne daugiau 5 tezių). „Auksinių krivūlių“ 2023 metų laureatų apdovanojimo ceremonija šiemet planuojama spalio 6 dieną Vilniuje, koncertų salėje „Compensa“. Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimų nuostatus ir kandidato, teikiamo Auksinės krivūlės riterio apdovanojimui, anketą galite rasti čia. Joniškio rajono savivaldybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos informacija
2023-07-19

Informuojame apie pritarimą atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo rajono teritorijoje specialiojo plano koncepcijai

Informuojame, kad Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2023-07-18 raštu Nr. (3.21 E) S-2935 „Dėl atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano (TPD Nr. S-RJ-47-21-771) koncepcijos“ pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano koncepcijai. Su pasirinkta alternatyva bei motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje , TPD numeris TPD Nr. S-RJ-25-23-346. Specialiojo plano organizatorius: Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis, tel. (8 426) 69143, el. paštas [email protected]. Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. +370 5273 3385, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: www.daugela.lt. Plano vadovas – Nerijus Gerdvilis, tel. (8 650) 83 836, el. p. nerijus@daugela.lt. Pasiūlymai dėl rengiamo Atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo supažindinimo pabaigos. Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir specialiojo plano rengėjo UAB „Daugėla“ informacija
2023-07-18

Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros galimybių žemėlapis

Siekiant padėti verslui ir gyventojams priimti sprendimus dėl AEI elektrinių statybos,  parengtas Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros galimybių žemėlapis. Jame rodoma visa projektui vystyti reikalinga valstybinių institucijų ir sektoriaus įmonių informacija.   Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros galimybių žemėlapį parengė Lietuvos energetikos agentūra. Rengiant žemėlapį bendradarbiauta su Energetikos ministerija, valstybės įmone Registrų centru, elektros perdavimo sistemos operatore „Litgrid“, elektros skirstymo tinklo operatoriumi „ESO“ ir Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centru. Per pastaruosius kelerius metus vėjo ir saulės elektrinių statybos tempai Lietuvoje išaugo keleriopai. 2020 m. Lietuvoje buvo 540 MW vėjo ir 164 MW saulės elektrinių. 2022 m. balandžio mėnesį bendra vėjo elektrinių galia buvo 1133 MW, arba 2,1 karto didesnė, saulės elektrinių – 752 MW, arba 4,6 karto didesnė nei prieš dvejus metus. Numatoma, kad artimiausiu metu AEI jėgainių statybos tempai nemažės. Žemėlapis yra informacinio pobūdžio. Jame pateikiami sluoksniai su informacija apie saugomas teritorijas, kultūros paveldo teritorijas ir objektus, vertingiausius Lietuvos kraštovaizdžio arealus ir panoramų apžvalgos taškus, kur gali būti ribota arba draudžiama AEI elektrinių statyba. Taip pat pažymėtos teritorijos, kuriose  vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai yra draudžiami arba turi būti derinami su Lietuvos Kariuomene. Norint, kad žemėlapis būtų kuo naudingesnis, jame pateikiama informacija apie elektros perdavimo ir skirstymo tinklą – laisvus linijų pralaidumus ir galias transformatorių pastotėse. Vienoje vietoje galima rasti visą reikšmingiausią informaciją apie galimybes numatytoje vietoje pastatyti AEI elektrinę, ar pasitikrinti, kokios yra galimybės bei kokių gali būti ribojimų dėl saugomų teritorijų, kultūros paveldo, krašto saugumo reikalavimų ar elektros infrastruktūros prieinamumo. Žemėlapio informacija periodiška atnaujinama. Parengta pagal Lietuvos energetikos agentūros informaciją  
2023-07-17

Kviečia susipažinti su parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Baltic Energy Group“, Vito Gerulaičio g. 10-101, 08200 Vilnius, tel. +370 615 65617, el. p. [email protected]. PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, 92221 Klaipėda, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.:+370 46 390818, [email protected]. PŪV pavadinimas ir vieta: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Joniškio r. sav. Kepalių, Saugėlaukio ir Kriukų sen. statyba ir eksploatavimas. PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Joniškio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Joniškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p.: [email protected]). Su PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje adresu https://corpi.lt/index.php/joniskisve/ Su popierine ataskaitos versija galima susipažinti nuo 2023-07-19 iki 2023-08-17 darbo dienomis, darbo valandomis: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, 92221 Klaipėda, el.: 8 46 390818, 9:00–16:00 val.; Joniškio r. sav. administracijos priimamajame, 101 k., Livonijos g. 4-1, 84124 Joniškis, tel.: 8 426 69 140. Kepalių seniūnijoje, Audruvės g. 4, Kirnaičių k., Kepalių sen., 84198 Joniškio r. sav., tel.: 8 606 60 432. Saugėlaukio seniūnijoje, Parko g. 7, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav., tel.: 8 614 28 724. Kriukų seniūnijoje, Dariaus ir Girėno g. 5, Kriukų mstl., Joniškio r. sav., tel.: 8 614 28 724. Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos (raštu: paštu, el. paštu) PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, V. Berbomo g. 10-201, LT-92221 Klaipėda, [email protected] ir info@corpi.lt. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją galima teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai. Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu 2023 m. rugpjūčio 18 d. 16:00 val. Joniškio rajono savivaldybėje, didžiojoje posėdžių salėje, adresu Livonijos g. 4-1, 84124 Joniškis bei internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/3DbCQj5 Taip pat, suinteresuotos visuomenės atstovams, atvykusiems į Kepalių, Saugėlaukio ir Kriukų seniūnijų administracines patalpas bus suteiktos techninės galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su PAV ataskaita, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus. VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas
2023-07-11

Socialinės paslaugos prekybos žmonėmis aukoms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija)  viena iš kuruojamų veiklų yra koordinuoti priemonių, skirtų pagalbai prekybos žmonėmis aukoms teikti, įgyvendinimą. Ministerija valstybės biudžeto lėšomis finansuoja nevyriausybinių organizacijų projektus, kuriuos įgyvendinant užtikrinamas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje socialinės pagalbos prieinamumas, koordinavimas, organizavimas ir (ar) teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis (toliau – prekybos žmonėmis auka), skatinant juos grįžti į visuomenę ir darbo rinką, taip pat užtikrinama prekybos žmonėmis nusikalstamos veikos prevencija. 2023 m. minimą pagalbą teikia Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis (toliau – asociacija) kartu su partneriais visoje Lietuvoje. Asociacijos nariai ir partneriai, nevyriausybinės organizacijos, teikdamos pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, susiduria su laikino apgyvendinimo problema, nes neturi tam reikalingų patalpų, Be to, pasitaiko atvejų, kai prekybos žmonėmis auką yra nesaugu apgyvendinti toje pačioje savivaldybėje, kurioje ji gyvena, ir reikalingas savivaldybės bendradarbiavimas  suteikiant socialines paslaugas kitoje savivaldybėje. Prekybos žmonėmis aukos gali gauti bendrąsias socialines paslaugas – informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą, maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, psichosocialinę pagalbą, intensyvią krizių įveikimo pagalbą (su laikinu apgyvendinimu ar be jo). Prekybos žmonėmis aukos dažnais atvejais išgyvena krizę ir joms reikalinga visokeriopa pagalba. Krizių centruose teikiama intensyvi krizių įveikimo, psichologinė, psichosocialinė pagalba. Šiuo metu šalyje 84 socialinių paslaugų įstaigoms suteikta teisė teikti akredituotą krizių įveikimo pagalbą. Socialinių paslaugų įstatyme yra nustatyta, kad išskirtiniais atvejais, kai asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo asmuo gali kreiptis ir į kitą, ne asmens gyvenamosios vietos, savivaldybę. Parengta pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją
2023-06-30

Nemokamų maišelių parduotuvėse neliks jau nuo liepos 1 d.

Seimui nuo 2023 metų liepos 1 d. uždraudus neatlygintinai dalinti itin plonus permatomus plastiko maišelius, šie parduotuvėse kainuos nuo 1 iki 5 centų. Apie nemokamų plastikinių maišelių draudimą pastaruoju metu kalbama visame pasaulyje, ne viena šalis juos jau apmokestino arba iš viso uždraudė, reikalaudama prekybininkų naudoti alternatyvas, pvz., iš perdirbto popieriaus pagamintus maišelius. Lietuvos parlamentarai priėmė tai numatančias Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo pataisas, kurios nurodo, kad išimtis nemokamai dalinti svėrimui skirtus maišelius bus taikoma tik pakuojant šviežią mėsą ar žuvį bei jų produktus. Už neatlygintiną maišelių dalijimą grės įspėjimas arba baudos. Dėl plastikinių maišelių neigiamo poveikio aplinkai atlikta daugybė mokslinių tyrimų, pagrindžiančių šių maišelių daromą žalą. Pavyzdžiui, pateikiami tyrimai, kad plastikinių maišelių gamybos metu susidaro šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios, kaip žinoma, prisideda prie klimato kaitos. Taip pat pateikiami tyrimai, įrodantys, kad netinkamai pašalinti plastikiniai maišeliai užteršia vandenis, dirvožemį. Paliko laisvę spręsti patiems Prekybininkai Lietuvoje artėjant šiam pokyčiui turėjo laisvę patys spręsti, kaip elgtis su dabar dalinamais nemokamai plastikiniais maišeliais: jų atsisakyti, apmokestinti pasirinkta suma ar ieškoti kitų, aplinkai mažiau taršių alternatyvų. Priėmus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, nebuvo nustatyta papildomų tvarkų, kaip prekybos centrai, parduotuvės organizuos labai lengvų plastikinių maišelių, išskyrus tų, į kuriuos bus pakuojama šviežia mėsa ar jos produktai bei šviežia žuvis ar jos produktai, apmokestinimą. Projekto sumanytojai sprendimą drausti nemokamai dalinti vienkartinius maišelius grindė tuo, kad plastikiniai maišeliai aplinką teršia visą savo gyvavimo ciklą – tiek gamybos proceso metu, kai jie gaminami iš neatsinaujinančių energijos išteklių, tiek tapę atliekomis. Priimtomis pataisomis siekiama sumažinti šių maišelių naudojimą bei neigiamą poveikį aplinkai. Tikimasi, kad šis sprendimas padės skatinti vartotojus keisti apsipirkimo prekybos vietose įpročius, o verslus prisidėti prie plastiko taršos mažinimo, ieškant alternatyvų esamiems labai lengviems plastikiniams pirkinių maišeliams. Daugkartiniai maišeliai vietoj vienkartinių? Ar prigis šis įprotis mūsų šalyje? „Ne viename prekybos centrų, kurių partneriai pakuočių atliekų tvarkymo srityje esame mes, kaip gamintojų ir importuotojų asociacija, jau prieš metus ar dar anksčiau asortimente pirkėjams buvo pasiūlyta įsigyti ir vienkartinių plastiko maišelių alternatyvų – daugkartinių maišelių sveriamiems vaisiams, daržovėms, biriems produktams,– teigė Diana Ramanauskaitė, Gamintojų ir importuotojų asociacijos „Gamtos ateitis“ Viešinimo ir marketingo vadovė“. Anot jų, pirkėjai šiuos pokyčius priėmė teigiamai ir tikrai jau šiandien prekybos centruose pamatysime ne vieną pirkėją, kraunantį vaisius ar daržoves į savo atsineštus daugkartinius medžiaginius maišelius. Dalis pirkėjų, paklausti apie šiuos pokyčius, juos visgi sutiko neigiamai ir, tikėtina, toliau liks prie senųjų įpročių beijų įvardijamo patogumo vardan ir vėliau rinksis vienkartinius plastiko – kad ir apmokamus – maišelius. „Kadangi mes esame atsakingi įgyvendinant visuomenės švietimo, edukacijos priemones, siekiant didinti gyventojų, savivaldos, verslo atsakomybę ir sąmoningumą aplinkos taršos pakuočių atliekomis bei jų rūšiavimo klausimais, tad šiais metais, artėjant pokyčiams nuo liepos 1 dienos, pagaminome ir šią edukacinę priemonę pasirinkusias savivaldybes aprūpinome daugkartinio naudojimo maišeliais sveriamiems maisto produktams bei daugkartiniais pirkinių krepšiais, kad juos savivaldybės darbuotojai galėtų nemokamai, skatindami gyventi tvariau, dalinti savo krašto gyventojams, organizuodami renginius ir įvairias iniciatyvas tvarumo tema“, – asociacijos įgyvendinamas iniciatyvas pristatė D. Ramanauskaitė. „Patys taip pat dar esame numatę ne vieną renginį skirtinguose Lietuvos miestuose, kur gyventojai taip pat galės nemokamai gauti šių maišelių savo būsimiems apsipirkimams ir tvaresniems sprendimams gamtos labui, atsisakant to, kas neperdirbama, nedraugiška gamtai ir tarnauja tik keliolika ar keliasdešimt minučių, o po to nugula sąvartynuose ar gamtoje. Tikime, kad ir ši naujovė prekybos centruose jau nuo liepos 1 dienos, kaip ir bet kuri kita, skatinanti žmogų atsisakyti to, kas jam buvo įprasta keliolika metų, pamažu taps dar vienu geru įpročiu. O juk kiekvienas geras mūsų įprotis – tai didžiausia padėka žemei“. Kaip elgiasi kitos šalys Kai kurios įmonės kitose šalyse nelaukia valdžios sprendimų ir problemą imasi spręsti pačios. Praktiškai visoje Australijoje lengvi plastikiniai maišeliai apskritai yra uždrausti nepaisant to, ar jie mokami, ar – ne. Jungtinė Karalystė itin lengvus plastikinius maišelius ketina uždrausti nuo šių metų spalio. Šioje šalyje verslui taip pat duota laiko pasiruošti būsimiems pokyčiams. Tokiu keliu norėtų žengti ir dar daugiau šalių, tačiau daugiausia klausimų kyla dėl alternatyvų ir techniniodraudimo įgyvendinimo. Pagrindinis klausimas – kaip pirkėjams nusipirkti sveriamų birių gaminių, daržovių ir pan. Įdomu tai, kad pirmoji itin plonus plastiko maišelius uždraudusi šalis buvo Bangladešas. Šalis tai padarė jau prieš du dešimtmečius, kai paaiškėjo, kad maišeliai per potvynius užkemša jų drenažo sistemas. Skaičiuojama, kad per metus pasaulyje pagaminami 5 trilijonai plastikinių maišelių, kurie suirti gali tik per kelis šimtus ar net tūkstantį metų. Beveik 513 mln. tonų plastiko atliekų kasmet patenka į vandenynus, o tarp jų ir plastikinių maišelių atliekos. Europos Komisijos duomenimis, plastikiniai maišeliai yra vienas iš dešimties dažniausiai išmetamų daiktų Europoje, o per 2020 metus vienam gyventojui teko 249 itin ploni plastikiniai maišeliai. Gamintojų ir importuotojų asociacijos „Gamtos ateitis“ informacija
2023-06-29

„#AšPats. Keičiu aplinką keisdamasis.“: kaip tvariai atnaujinti interjerą?

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras tęsia pasakojimų ciklą „#AšPats. Keičiu aplinką keisdamasis.“. Šiuo vartotojiškumo laikotarpiu mes vis labiau linkstame ištuštinti savo namus nei pirkti naujus ir dažnai tik vietą užimančius daiktus. Nors noras laikas nuo laiko atnaujinti namų interjerą niekur ir nedingo, tačiau dalijimosi daiktais stotelių „Daiktų kiemas“ lankytojos Ritos pavyzdys rodo, kad susižavėjus naujomis dizaino tendencijomis ir spalvomis namus galima atnaujinti tvariu būdu – reikia tik šiek tiek audinio, dažų, keleto įrankių ir vaizduotės. Pradėjusi nuo pigaus ir nusidėvėjusio fotelio atnaujinimo, šiandien šiaulietė negaili lėšų ir įdomesnio dizaino krėslui, ir laiko jo nuvažiuoti pasiimti iš kito Lietuvos krašto. Ar esate savamokslė, ar turėjote panašios patirties anksčiau? Esu visiška savamokslė. Minimalios siuvimo žinios dar iš vidurinės mokyklos laikų ir tam daugiau, išskyrus noro keisti, nieko nereikia. Gudrybių semiuosi iš interneto platybių, patarimų duoda vyrukai, iš kurių perku priemones. Ir, žinoma, ūkiškais patarimais, savo įrankių perleidimu ir kartais vyriška jėga kantriai prisideda vyras (ypač kai reikia parvežti kokį baldą). Kaip kilo mintis pradėti naujinti daiktus? Pradžia buvo šviesus IKEA fotelis, kurį vaikai negrįžtamai nuterliojo. Išmesti buvo gaila, tad surizikavau. Pamaniau, kad blogiau nei buvo tikrai nebus. Taip po truputį šviesiai pilkas fotelis virto juodu. O tada kartą paragavęs negi sustosi. Kur semiatės įkvėpimo? Įkvėpimas ateina savaime. Pamatai daiktą ir galvoji, kad tau jo mirk gyvenk reikia. Taip man yra ypač su V. Cukermanienės kurtais baldais. Šiuo metu garaže savo eilės laukia supamas krėslas, už kurį nepagailėjau 150 Eur ir net iš pačio Alytaus parsivežiau. Džiugina pats procesas. O to džiugesio kaip ir trūksta šių dienų karo kontekste. Tai veikla tiesiog padeda užsimiršti ir pabėgti nuo įtampos.  Ar reikalingos specifinės žinios, norint atnaujinti minkštą baldą, ar tai gali padaryti kiekvienas? Užtenka tik minimalių siuvimo žinių, kurių taip pat ne visada prireikia. Visa kita galima rasti interneto platybėse. Tos žinios ir suvokimas ateina ardant baldą. Išardžius pamatai, kaip jis padarytas, o jį vėl surenkant užtenka tiesiog viską atkartoti. Minkšto baldo pervilkimui reikia tik tam tikrų įrankių: pačios paprasčiausios siuvimo mašinos, kurią gali gauti ir atiduotuvėje bei kabių šautuvo. Viskas. Vyras buvo paskolinęs savo rankinį kabių šautuvą, bet moteriškoms rankoms jo naudojimas buvo neįveikiama užduotis. Tai per šias Kalėdas, vyrui pasitarus su Kalėdų seneliu, dovanų gavau automatinį elektrinį šautuvą. Kiek vidutiniškai užtrunka fotelio atnaujinimas? Įvairiai, priklauso nuo baldo. Jei užsižaidžiu su sagomis bandydama padaryti česterio stiliaus, tuomet ilgiau. Kita vertus, laiko neskaičiuoju, kartais kelias dienas ar ilgiau neprieinu prie baldo, nes atsiranda kitų prioritetų, kaip vasaros džiaugsmai darže, pietūs vyrui ar aplinkui šmirinėjantys ir apie save primenantys vaikai. Po motinystės atostogų grįžus toliau darbuotis, bijau, kad to laiko bus dar mažiau, bet pomėgio, manau, tikrai neapleisiu. Ypač kai norėsis užsimiršti ir nuimti įtampą. Kokių patarimų turite norintiems atnaujinti minkštą baldą? Nusipirkti naują – visada spėsi. Bet pridėjus ranką ir atnaujinus seną daiktą – pasitenkinimas gerokai didesnis. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras džiaugiasi augančia tvaria ir aplinkosauginį sąmoningumą puoselėjančia bendruomene, kuri puikiais praktiniais pavyzdžiais geba atskleisti pakartotinio panaudojimo magiją. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras  
2023-06-15

Parengtas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Joniškio rajono savivaldybėje (toliau – Planas). Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. 8 5 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt, www.lakd.lt. Plano objektas ir tikslas – parengti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima LR Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos informacija  
2023-06-15

Dėl Rotušės gatvės pavadinimo suteikimo Joniškio miesto gatvei

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame, kad Joniškio rajono savivaldybės taryba suteikė Rotušės gatvės pavadinimą Joniškio miesto gatvei, pagal pridedamą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. T-93 (sprendimo priedas). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių, tel. (8 426) 69 145, el. p. dovile.rudnickiene@joniskis.lt Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus informacija
2023-06-15

Bus vykdomos lauko pratybos

KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 606 pėstininkų kuopa (toliau – PK) 2023 m. birželio 17-18 d. organizuoja lauko pratybas Joniškio mieste, Joniškio rajone. Informuojame, kad pratybų metu bus naudojamos karinės transporto priemonės, imitaciniai šaudmenys ir pirotechniniai užtaisai. Rinktinė įsipareigoja pratybų metu laikytis aplinkosaugos taisyklių, patvirtintų Krašto apsaugos ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-555 „Dėl karinių pratybų aplinkos apsaugos taisyklių patvirtinimo“ reikalavimų. Kontaktinis asmuo – vyr. srž. Rimantas Lesutis, 606 PK kuopininkas, tel. +370 621 37 232. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgųPrisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės informacija