mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie numatomą statinio projektavimą

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti Ryšių (telekomunikacijų) tinklų statinio Maldenių k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav. projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas: Maldenių k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 4701/0002:121 Ąžuolynės k. v.

Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai. Ryšių (telekomunikacijų) tinklai.

Žemės naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės ūkio. Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Projektuotojas: MB AUKŠČIAU DEBESŲ, įm. k. 305676551, buveinės adresas Tilžės 144-63, Šiauliai LT-76350. Projekto vadovė architektė Rasa Pumputienė, el. p. rasa.pumputiene@splius.lt, tel. Nr. 8 682 40 021.

Statytojas: UAB „TELE2“, Upės 23, LT-08128 Vilnius, tel.: 8 5 236 6300, el. p. reception.lt@Tele2.com

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Joniškio savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“ ir projektinių pasiūlymų rengėjo patalpose Tilžės g. 144-63, LT-76350 Šiauliai darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. ir iki viešojo susirinkimo pabaigos 2022-03-15

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Dėl ekstremalios situacijos ir karantino apribojimų visuomenės supažindinimo su projektiniais pasiūlymais susirinkimas įvyks 2022 m. kovo 15 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu (prisijungimo nuoroda, ID 846 3700 4159, slaptažodis: 905598).

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjui el. paštu rasa.pumputiene@splius.lt iki viešojo susirinkimo pabaigos (2022-03-15 18:00 valandos).