mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Informuojame apie parengtus Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastato Sidabros g. 31, Kalnelio k., Joniškio sen., Joniškio r. sav. rekonstravimo projektinius pasiūlymus.

  1. Statinio statybvietės adresas: Sidabros g. 31, Kalnelio k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., kadastrinis Nr. 4740/0007:254
  2. Statinio numatoma paskirtis – pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ yra 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai.
  3. Projektinių pasiūlymų rengėjas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com, projekto vadovas – Valentinas Marcikonis, tel. 8 611 11 613.
  4. Statytojas: L. S. J. ir S. J. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais – Valentinas Marcikonis, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com, tel. 8 611 11613.
  5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  nuo 2022 m. vasario 23 d. iki kovo 16 d. imtinai nuo 9.00 iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis. Dėl supažindinimo laiko būtina tartis iš anksto. Visi interesantai priimami po vieną, atvykstant privaloma dėvėti apsaugines kaukes.
  6. Nuo 2022 m. vasario 23 d. iki kovo 16 d imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui) gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis arba el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com.
  7. Viešas susirinkimas vyks 2022 m. kovo 16 d. (trečiadienis) 17.15 val. Darbininkų g. 1, Joniškis. Visi atvykstantys interesantai privalo dėvėti apsaugines kaukes, pristatymo metu laikytis rekomenduojamo atstumo.

Projektuotojo informacija

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektus