mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie statinių statybos projektą

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą.

Pavadinimas: Stambiųjų pašarų paruošimo ir sandėliavimo statinių Sandėlių g. 3, Joniškyje, statybos projektas.

Statinio adresas: Sandėlių g. 3, Joniškis.

Statinių kategorija: ypatingieji, neypatingasis ir nesudėtingi statiniai.

Projektuotojo pavadinimas ir jo būstinės adresas: MB Algimanto Černiausko architektūros studija, Vytauto g.107, LT-77160 Šiauliai; tel. 8 41 424 802, el. p. arch.studija@inbox.lt.

Projekto vadovo ar kito atsakingo asmens, galinčio teikti informaciją apie projektą duomenys: Algimantas Černiauskas (atest. Nr. A589); tel. 8 698 82 627, el. p. arch.studija@inbox.lt.

Statytojas: ŽŪK „Joniškio aruodas“, Sandėlių g. 5, Joniškis, kontaktinis asmuo – Robertas Rimdžius, tel. 8 603 28 601, el. p. robertas.rimdzius@joniskioaruodas.lt.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2022-02-23 d. ŽŪK „Joniškio aruodas“ patalpose Sandėlių g. 5, Joniškyje, tel. 8 603 28 601, arba projektuotojo patalpose Vytauto g.107, II a., Šiauliai, tel. 8 41 424 802.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki 2022-02-23 d., el. paštu arch.studija@inbox.lt, raštu – Vytauto g.107, LT-77160 Šiauliai.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: teikiančiojo pasiūlymą vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pasiūlymo teikimo data, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): dėl pandeminės situacijos viešas susirinkimas vyks nuotoliniu vaizdo konferencijos būdu (Zoom platformoje) 2022-02-23 (trečiadienį) 17.00 val.

Viešo susirinkimo nuoroda

Projektuotojo informacija

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektus