mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie Kitos (fermų) paskirties pastato (7.18.) Senoji g. 35, Bariūnų km., Saugėlaukio sen., Joniškio raj. sav., rekonstravimo projekto parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Senoji g. 35, Bariūnų km., Saugėlaukio sen., Joniškio raj. sav. (kad. Nr. 4704/0002:289 Bariūnų k.v.)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.18. kitos (fermų) paskirties pastatai – pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Gedimino Tušo architektūros studija, MB (jm. k. 305849754), projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): juridinis asmuo Joniškio rajono Bariūnų žemės ūkio bendrovė, jm. k. 157562515, Parko g. 9, Bariūnai, LT-84420 Joniškio r.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com. Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti ir Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“.

informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinip pasiūlymp: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com arba raštu adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): projekto rengėjo patalpose: Gedimino Tušo architektūros studija, adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, 2023 m. spalio 9 d. (pirmadienis), 12.00 val. Viešasis susirinkimas bus vykdomas ir nuotoliu būdu (nuoroda, kodas: 8kurRy).

Projektuotojo informacija