mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie numatomą statinių projektavimą

Projekto pavadinimas – Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai projektas

Statinių statybvietės adresai ir sklypų kadastriniai Nr.:

  • Stadiono takas 18, Joniškis, kad. Nr. 4730/0811:113
  • Stadiono takas 19, Joniškis, kad. Nr. 4730/0811:1914
  • Stadiono takas 20, Joniškis, kad. Nr. 4730/0811:65
  • Stadiono takas 22, Joniškis, kad. Nr. 4730/0811:112
  • Stadiono takas 24, Joniškis, kad. Nr. 4730/0811:1916

Sklypų savininkas – Lietuvos respublika, patikėjimo teisė – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, panaudos gavėjas – Joniškio rajono savivaldybė. Laisva valstybinė žemė aplink Joniškio miesto II tvenkinį.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: pagrindinė paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos paskirties inžineriniai statiniai; susisiekimo komunikacijos;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Flonilita" atstovė Edita Kubilienė, buveinės adresas Draugystės g. 19 Kaunas, el. p. flonilita@korelija.lt, tel. 8 37 759 029;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Joniškio r. savivaldybė, Livonijos g. 4, LT-84124, Joniškis, tel. (8 426) 69 141, www.joniskis.lt;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“ nuo 2022-05-11 iki 2022-05-31 d. (papildoma informacija tel. 8 37 759 029; 8 426 69140);

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti nuo 2022-05-11 iki 2022-05-31 projekto rengėjui – UAB „Flonilita“, adresu Draugystės g. 19 LT-51230 Kaunas, el. paštu flonilita@korelija.lt, arba statytojui – Joniškio r. sav. administracijai, adresu Livonijos g. 4, LT-84124, Joniškis, el. paštu savivaldybe@ioniskis.lt taip pat tiesiogiai viešo susirinkimo metu iki jo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): viešas susirinkimas vyks 2022-05-31 nuo 17.00 vai. iki 18.00 vai. Joniškio r. savivaldybės administracijos patalpose, Livonijos g. 4, LT-84124, Joniškis.

Projekto rengėjo informacija