mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie statybos projektą

Projekto pavadinimas: Elektros įrenginių rekonstravimo ir gamybos, pramonės paskirties pastato (energetikos) naujos statybos, Joniškio r. sav., Žagarės sen., Bružo k., projektas.

Stendo įrengimo data: 2021-09-17. Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021-10-06.

Griaunamų statinių sąrašas

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai:

 • Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;
 • Inžinerinių statinių grupė pagal paskirtį – kiti inžineriniai statiniai;
 • Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Projektuojamų statinių sąrašas

10 kV uždarosios skirstyklos ir valdymo pulto pastatas:

 • Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – pastatas;
 • Pastato grupė pagal paskirtį – negyvenamasis pastatas;
 • Negyvenamųjų pastatų pogrupis pagal paskirtį – gamybos, pramonės paskirties (energetikos) pastatas;
 • Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Vidaus keliai:

 • Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;
 • Inžinerinių statinių grupė pagal paskirtį – susisiekimo komunikacijos;
 • Susisiekimo komunikacijų pogrupis pagal paskirtį – kelias;
 • Kelio kategorija – IIIv;
 • Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Tvora:

 • Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;
 • Inžinerinių statinių grupė pagal paskirtį – kiti inžineriniai statiniai;
 • Kitų inžinerinių statinių pogrupis pagal paskirtį – kitos paskirties inžinerinis statinys;
 • Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Žemės sklypas su statiniais

 • Adresas: Joniškio r. sav., Žagarės sen., Bružo k.;
 • Registro Nr.: 40/147681;
 • Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-0274-1406;
 • Žemės sklypo kadastro numeris: 4787/0002:137;
 • Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kita;
 • Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos;
 • Žemės sklypo plotas: 0,1122 ha;
 • Žemės sklypo rodikliai: planuojamas užstatymo tankis iki 14 %, planuojamas užstatymo intensyvumas iki 13 %;
 • „Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai“ unikalus daikto numeris: 4797-5032-3028;
 • „Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai“ pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai;
 • „Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai“ statybos pabaigos metai: 1975.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Renatas Jančiauskas atestato Nr. 37745, el. paštas renatas.janciauskas@enpro.lt, tel. 8 678 09204, Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): AB „Energijos skirstymo operatorius“, į/k 304151376, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. 8 697 61852.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbių statinių projektavimas“ arba Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, tel. 8 678 09204, darbo dienomis nuo 8.00-16.00 iki 2021-10-05.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Atskiru raštu iki 2021-10-05 elektroninio pašto adresu renatas.janciauskas@enpro.lt.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono numerį); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, 2021-10-05, 15:30, nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.

Viešo susirinkimo transliacijos nuoroda

Projektuotojo informacija