mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis, informuojame apie „Gyvenamosios (vieno buto) paskirties (6.1.) pastato, Upės g. 11, Žagarės m., Joniškio raj. sav., rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio (7.13) paskirties pastatą, projektas“ parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Upės g. 11, Žagarė, Joniškio raj. sav. (kad. Nr. 4793/0102:61 Žagarės m. k.v.).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama: gyvenamosios (vieno buto) pastatai (6.1.); projektuojama: poilsio (7.13.).

Statinio kategorjja: nesudėtingasis statinys, II gr.

Statinio statybos rūšis: rekonstravimas.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Transventa Solar", įm. k. 302790133.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris: Gedimino Tušo architektūros studija (jm. k. 305849754), projekto vadovas Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27 487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės www.joniskis.lt skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“ ir projekto rengėjo biure Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9.00-16.00, tel. 8 612 27 487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com arba raštu adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): projekto rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, 2022 m. gegužės 10 d., 16.00. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose arba statytojui pageidaujant, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.

Nuoroda j vaizdo transliaciją

Projektuotojo informacija