mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą: Paslaugų paskirties pastato–pirties Senoji g.13, Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., paskirties keitimo į gyvenamąją, paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas: Senoji g.13, Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., kad. nr. 4720/0002:48 Gasčiūnų k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato - pirties Senoji g.13, Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., paskirties keitimo į gyvenamąją, paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai.

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (6.1).

Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis: paslaugų (7.4).

Statybos rūšis: paprastasis remontas, paskirties keitimas

Statinio kategorija: neypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Šarūno Sabaliausko projektavimo biuras, projekto vadovas – architektas Šarūnas Sabaliauskas (kvalifikacijos atestato Nr. A 888), Vasario 16-osios g. 44a-401, Šiauliai, mob.tel. +370 686 31 748, el.p. sabaliauskas01@gmail.com,

Statytojas: V. D.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vasario 16-osios g. 44a-401, Šiauliai, tel. +370 686 31 748; el. p. sabaliauskas01@gmail.com, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.,  ir Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos iki 2022 m. gegužės mėn. 12 d. elektroniniu paštu sabaliauskas01@gmail.com.

Teikti pasiūlymus ir pastabas raštu arba el. paštu aukščiau nurodytais adresais galima iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Virtualus viešas susirinkimas kviečiamas 2022 m. gegužės mėn 12 d. 17.00 val. nuotoliniu būdu prisijungus prie zoom platformos (transliacijos nuoroda).

Projektuotojo informacija