mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Parengtas rekonstravimo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengtas Stadiono Kęstučio g. 1D, Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Joniškio r. sav., Žagarė, Kęstučio g. 1D, (sklypo kad. Nr. 4793/0305:37 Žagarės m. k.v.)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): UAB „Synergy Solutions“, įm. k. 302781077, Daugėliškio g. 32, LT- 09300 Vilnius, projekto vadovas Tomas Kazlauskas, el. paštas tomas@ss-exp.com, tel. 8 699 19 282.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Joniškio rajono savivaldybė, Livonijos g. 4, 84124 Joniškis, tel. 8 612 95 520, el. paštas savivaldybe@joniskis.lt.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“. Papildomą informaciją apie projektą galima gauti tel. 8 612 95 520.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti iki 2022-07-20, el. paštu tomas@ss-exp.com, arba paštu UAB „Synergy Solutions“, Daugėliškio g. 32-206, LT-09300 Vilnius.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): projektinių pasiūlymų svarstymas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu 2022 m. liepos 20 d. 15.30 val. (vaizdo transliacijos nuoroda).

Projektuotojo informacija