mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Žvejų g. 20, Joniškis; Sklypo kadastrinis Nr. 4730/0811:2 Joniškio m. k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Sklypo paskirtis – Kita.

Sklypo naudojimo būdai: Gyvenamosios teritorijos (Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: MB „Statybinis aukštis“, PV Daiva Vozbutė, el. paštas – vozbutedaiva@gmail.com, tel. 8 601 88 978.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): V. M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: MB „Statybinis aukštis“, Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai, tel. 8 601 88 978. Susipažinimo laikas: Darbo dienomis 8.00-17.00 val., iki 2021-10-07.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymai teikiami iki 2021-10-07 darbo dienomis 8:00-17:00 val., raštu: Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai, el. paštu vozbutedaiva@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešo susirinkimo data ir laikas - 2021-10-07 17:00 val.

Viešojo susirinkimo metu kviečiame jungtis į tiesioginę transliaciją internetu, kurios metu bus galima teikti pasiūlymus ir pastabas. Vaizdo transliavimo nuoroda.

Projektuotojo informacija

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektus