mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Saulės g. 65, Blauzdžiūnų k., Kriukų sen., Joniškio r. sav., sklypo kadastrinis Nr. 4754/0004:10 Kiukų k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Sklypo paskirtis – Žemės ūkio. Sklypo naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita (ūkio).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: MB „Statybinis aukštis“, PV Daiva Vozbutė, vozbutedaiva@gmail.com, Tel. 8 601 88 978.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): D. D.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: MB „Statybinis aukštis“, Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai, Tel. 8 601 88 978, darbo dienomis 8.00-17.00 val., iki 2022-03-28.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymai teikiami iki 2022-03-28 darbo dienomis 8.00–17.00 val., raštu: Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai, el. paštu: vozbutedaiva@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): viešo susirinkimo data ir laikas: 2022-03-28 17.00 val. Viešojo susirinkimo metu kviečiame jungtis į tiesioginę transliaciją internetu, kurios metu bus galima teikti pasiūlymus ir pastabas. Vaizdo transliavimo nuoroda.

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Joniškio rajono savivaldybės informacinėse sistemose.

Projektuotojo informacija

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektus