mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie numatomą statinių projektavimą

Informuojame apie gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, Joniškyje, Rasos g. 5, statybos projektą.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Joniškis, Rasos g. 5 (kadastro Nr.: 4730/0308:33 Joniškio m. k. v.).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: pagrindinė žemės paskirtis – kita; žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Architektų gildija“ adresas: S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, projektų vadovas Rokas Mazuronis, el. p. archgildija@gmail.com, tel. Nr.: 8 601 95 589, laikas: darbo dienomis 9.00-17.00 val.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): V. A.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, el. p. archgildija@gmail.com, tel. Nr.: 8 601 95 589, laikas: darbo dienomis 8.00-17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 8.00-17.00 val. suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021 m. lapkričio 12 d. 17:00 val. Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti vykdomi nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda.

Projektuotojo informacija

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektus