mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Korupcijos prevencija

2022-06-20

Dalyvauta renginyje „Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse“

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys „Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse“. Diskusijos metu sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministrė Ieva Valeškaitė ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė. Renginyje pranešimus skaitė ir gerąja praktika dalinosi STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus Domantas Lukauskas, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento direktorius Vaidotas Rudokas, AB „Lietuvos paštas“ Saugos ir prevencijos departamento vadovas Andrius Varnelis ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Rizikų valdymo skyriaus vadovas Aurimas Kudūkis. Renginio metu pristatytas Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir integralumo valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse vadovas – tai praktinio taikymo metodinė priemonė, padėsianti valstybės ir savivaldybių valdomoms įmonėms kurti skaidrią antikorupcinę aplinką, didinti verslo skaidrumą ir atsakingumą.  Joniškio rajono savivaldybės administracija
2022-02-28

Dalyvauta metodinės pagalbos savivaldybėms renginyje

2022 m vasario 25 d. Joniškio rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių atstovams pristatyti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimo klausimai. Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos Koordinavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė Olga Meškienė pristatė  nuo 2022 m. sausio 1 d.  taikomus korupcijos prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo teorinius ir praktinius aspektus. Naujos redakcijos Korupcijos prevencijos Įstatyme numatyta, kad Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo sistemą sudaro korupcijos prevencijos priemonės, antikorupcinio sąmoningumo didinimas, personalo patikimumo užtikrinimas bei kitos veiklos ar priemonės. Taip pat daugiau dėmesio skiriama atsparumo korupcijai lygio nustatymui, korupcijos rizikos valdymo vertinimui ir antikorupcinių elgesio standartų diegimui. Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas turėtų sudaryti galimybes sisteminei, o ne fragmentiškai korupcijos prevencijai šalyje. Esminiai aspektai: Numatyta atsakomybė viešojo sektoriaus subjektams rūpintis savo ir sau pavaldžių subjektų korupcijos prevencija. Įstatyme įtvirtintos už atsparumą korupcijai atsakingų subjektų teisės, pareigos ir veiklos garantijos. Sudaromos sąlygos pamatuoti ir palyginti viešojo sektoriaus įstaigų atsparumo korupcijai lygį, taip motyvuojant institucijas diegti atsparumo korupcijai priemones sąmoningai ir savanoriškai. Skatinamas privataus sektoriaus subjektų įsitraukimas į korupcijai atsparios aplinkos kūrimą. Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas Renginio pristatymas Joniškio rajono savivaldybės administracija
2021-12-28

Korupcijos rizikos analizė nebus atliekama

Gruodžio 27 d. gauta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) informacija dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados įvertinimo Joniškio rajono savivaldybėje. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, 13 punktu, STT išnagrinėjo savivaldybės mero Vitalijau Gailiaus pateiktą korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadą, kurioje analizuota biudžeto lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo veiklos sritis. Taip pat STT susipažino su apibendrinta informacija dėl Savivaldybės įstaigose ir įmonėse atlikto korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo. STT priėmė sprendimą – šiuo metu neatlikti korupcijos rizikos analizės Joniškio rajono savivaldybės nagrinėtose srityse. Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę ir vertinimą 2021 m. atliko Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13  d. įsakymu Nr. A-866 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Joniškio rajono savivaldybėje 2021 metais“ sudaryta darbo grupė. 2020 metais korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliekamas Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų srityje. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2021-05-04

Dalyvauta renginyje „Viešieji ir privatūs interesai – kas tai ir kaip juos valdyti?“

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys „Viešieji ir privatūs interesai – kas tai ir kaip juos valdyti?“, kuriame patirtimi dalijosi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) ir VĮ „Registrų centras“ atstovai.  Nuotolinėje diskusijoje dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus vedėja Rasa Lapukienė ir specialistė Lolita Dulevičienė. Pranešėjai pasidalijo viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje patirtimi ir aptarė praktinius jų įgyvendinimo aspektus. Kaip diskusijos metu sakė STT atstovas, viešųjų ir privačių interesų valdymas svarbus tuo, kad darbuotojas gali laisvai atlikti savo funkcijas, nebijodamas, kad jo priimami sprendimai gali pridaryti žalos tiek jam pačiam, tiek organizacijai. Darbdavys, valdydamas interesų konfliktų rizikas, taip pat gali būti ramus, kad pavaldiniai atlieka savo darbą geriausiai pagal turimą kompetenciją, taip pat mažėja tikimybė patirti žalą organizacijos reputacijai, finansams, kompetencijai, mikroklimatui.  Joniškio rajono savivaldybės administracija