mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Korupcijos prevencija

Susitikimas su Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnais
Susitikimas su Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnais

Šiandien Joniškio rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė ir vyresnioji specialistė Lina Poškuvienė. Susitikimo tikslas –  metodinė pagalba savivaldybės Antikorupcijos komisijos nariams, savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovams ir jų atstovams.

Džiaugiuosi savivaldybės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos  glaudžiais bendradarbiavimo ryšiais kuriant antikorupcinę aplinką Joniškio rajono savivaldybėje, – sakė savivaldybės meras Vitalijus Gailius.

Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovės pristatė priemones, užtikrinančias efektyvios antikorupcinės aplinkos sistemos funkcionavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo vientisumą ir nuoseklumą.  Susitikimo dalyviams pristatyti pagrindiniai atsakomybės už  korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas principai, teikta metodinė pagalba korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tema.

Susitikimo metu trumpai pristatytas nuo sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas, kuris  numato asmenų, pranešančių apie įstatymų pažeidimus, teisinės apsaugos pagrindus ir formas, skatinimo ir pagalbos pranešėjams priemones, kitas garantijas. Priminta, kad įstaigose, vadovaujantis Vyriausybės nustatytomis sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, privalo būti diegiami vidiniai informacijos apie pažeidimus teikimo kanalai ir užtikrinamas jų funkcionavimas.

Susirinkę atstovai aiškinosi, ar galiojančių teisės aktų nuostatos gali užtikrinti tinkamą interesų konfliktų valdymą ir šalinimą, kokių priemonių privalo imtis ir imasi valstybės ir savivaldybių įstaigos siekdamos išvengti interesų konfliktų ir nepotizmo.

Esame pasirengę suteikti metodinę pagalbą atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, rengiant savivaldybės korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, taip pat įgyvendinant kitas korupcijos prevencijos priemones, – sakė  Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovė Rita Šikšnienė.

Joniškio rajono savivaldybės administracija