mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Korupcijos prevencija

Dalyvauta metodinės pagalbos savivaldybėms renginyje
Dalyvauta metodinės pagalbos savivaldybėms renginyje

2022 m vasario 25 d. Joniškio rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių atstovams pristatyti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimo klausimai.

Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos Koordinavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė Olga Meškienė pristatė  nuo 2022 m. sausio 1 d.  taikomus korupcijos prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo teorinius ir praktinius aspektus.

Naujos redakcijos Korupcijos prevencijos Įstatyme numatyta, kad Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo sistemą sudaro korupcijos prevencijos priemonės, antikorupcinio sąmoningumo didinimas, personalo patikimumo užtikrinimas bei kitos veiklos ar priemonės. Taip pat daugiau dėmesio skiriama atsparumo korupcijai lygio nustatymui, korupcijos rizikos valdymo vertinimui ir antikorupcinių elgesio standartų diegimui.

Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas turėtų sudaryti galimybes sisteminei, o ne fragmentiškai korupcijos prevencijai šalyje. Esminiai aspektai:

  • Numatyta atsakomybė viešojo sektoriaus subjektams rūpintis savo ir sau pavaldžių subjektų korupcijos prevencija.
  • Įstatyme įtvirtintos už atsparumą korupcijai atsakingų subjektų teisės, pareigos ir veiklos garantijos.
  • Sudaromos sąlygos pamatuoti ir palyginti viešojo sektoriaus įstaigų atsparumo korupcijai lygį, taip motyvuojant institucijas diegti atsparumo korupcijai priemones sąmoningai ir savanoriškai.
  • Skatinamas privataus sektoriaus subjektų įsitraukimas į korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Renginio pristatymas

Joniškio rajono savivaldybės administracija