mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Korupcijos prevencija

Korupcijos rizikos analizė nebus atliekama

Gruodžio 27 d. gauta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) informacija dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados įvertinimo Joniškio rajono savivaldybėje.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, 13 punktu, STT išnagrinėjo savivaldybės mero Vitalijau Gailiaus pateiktą korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadą, kurioje analizuota biudžeto lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo veiklos sritis. Taip pat STT susipažino su apibendrinta informacija dėl Savivaldybės įstaigose ir įmonėse atlikto korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo.

STT priėmė sprendimą – šiuo metu neatlikti korupcijos rizikos analizės Joniškio rajono savivaldybės nagrinėtose srityse.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę ir vertinimą 2021 m. atliko Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13  d. įsakymu Nr. A-866 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Joniškio rajono savivaldybėje 2021 metais“ sudaryta darbo grupė. 2020 metais korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliekamas Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų srityje.

Joniškio rajono savivaldybės administracija