mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

2021-11-17

Kviečiame teikti NVŠ programų paraiškas

Joniškio rajono švietimo centras skelbia konkursą ir kviečia visus neformaliojo vaikų švietimo teikėjus iki gruodžio 3 d. teikti 9 arba 11 mėnesių trukmės NVŠ programų paraiškas Joniškio rajono vaikams ugdyti įsisavinat NVŠ programoms skirtas lėšas.
2021-11-17

Rengiamas detaliojo plano koregavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad rengiamas detaliojo plano koregavimas kitos paskirties žemės sklypui , Senoji g. 4, Bariūnų k., Joniškio r. sav., pakeičiant žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją ir nustatomi planuojamos teritorijos naudojimo reglamentai.
2021-11-15

Registracija į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą

Jaunimo reikalų departamentas paskelbė 2022 m. I pusmečio registraciją į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą.
2021-11-09

Pranešimas apie gautą paraišką

Pranešame apie Aplinkos apsaugos agentūros gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti.
2021-11-05

Informacija dėl specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

Informuojame apie sprendimo projektą dėl atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo.
2021-11-05

Informacija apie parengtą planą

Informuojame apie parengtą Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje planą
2021-11-05

Kviečiame į mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandų paslaugų pristatymo renginį

Valstybinis psichikos sveikatos centras ir VšĮ „Krizių įveikimo centras“ kviečia įstaigų administracijos atstovus, psichologus, krizių valdymo komandos narius bei kitus specialistus, turinčius atsakomybių įstaigos/organizacijos krizių valdymo metu, dalyvauti Mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandos paslaugų pristatymo renginyje, kuris vyks lapkričio 10 d. (ketvirtadienį) 9.00–10.30 val. (nuotoliniu būdu).
2021-11-04

KPD Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2021-11-29 nuotolinio posėdžio darbotvarkė:
2021-11-04

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis

Š. m. lapkričio 19 d. 15.00 val. vyks Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis.
2021-11-04

Dėl patalpų nuomos

Joniškio rajono savivaldybės administracija (kodas 288712070, buveinė: Livonijos g. 4, Joniškis) skelbiamų derybų būdu iš fizinių ar juridinių asmenų ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui išsinuomotų vieno kambario gyvenamąsias patalpas iki 40 kv. m. naudingojo ploto, dviejų kambarių gyvenamąsias patalpos iki 60 kv. m. naudingojo ploto ir trijų kambarių gyvenamąsias patalpas iki 70 kv. m. naudingojo ploto su visais komunaliniais patogumais (vandentiekiu, kanalizacija, šildymu) Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje.
2021-11-04

MBA gamykla nebepriims mišrių komunalinių atliekų

UAB „NEG Recycling”, teikianti MBA operavimo paslaugą Šiaulių regione, ilgojo savaitgalio išvakarėse (spalio 29 d. darbo pabaigoje), Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą (ŠRATC) informavo, kad nuo spalio 30 d. ryto nebepriims mišrių komunalinių atliekų iš Šiaulių regiono savivaldybių į jo operuojamą MBA gamyklą, kuri  nuosavybės teise priklauso ŠRATC.
2021-10-29

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus

Informuojame apie parengtus Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastato Saulėgrąžų tak., 33, Joniškio m., rekonstravimo projektinius pasiūlymus.