mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Jaunimo metams skirta interneto svetainė

Publikuota Jaunimo metams skirta interneto svetainė jauni2022.lt!   Šioje interneto svetainėje bus skelbiamos visos naujienos susijusios su jaunimo metais, taip pat talpinama informacija apie renginius bei kitas iniciatyvas susijusias su Lietuvos ir Europos jaunimo metais. Dalis informacijos vis dar yra rengiama, todėl palaipsniui jame atsiras vis daugiau naujienų, renginių bei kitos aktualios informacijos, todėl Jaunimo reikalų agentūra kviečia svetainėje lankytis reguliariai ir dalintis žinia apie interneto puslapį su aktualiais partneriais ir draugais bei socialiniuose tinkluose naudojant grotažymes #jauni2022, #EYY2022, #EuropenYearofYouth2022.   Kaip jūs galite prisidėti prie šios interneto svetainės?   Jei turite Jaunimo metams aktualių naujienų ir jomis norite pasidalinti, galite jas atsiųsti el. paštu [email protected]. Dalindamiesi naujiena parašykite bent kelias pastraipas teksto apie savo naujieną, pridėkite aktualias nuorodas ir foto ar video medžiagą, jeigu tokios bus.   Taip pat galite dalintis savo renginiais ir iniciatyvomis - prie renginių kalendoriaus rasite mygtuką „Įkelti savo renginį“, supildę ten prašomą informaciją pateiksite užklausą įkelti renginį, ją peržiūrėjęs Jaunimo reikalų agentūros specialistas renginį patvirtins ir jis atsiras jaunimo metų veiklų kalendoriuje.   Be to galite prisidėti ir prie skilties „Jaunimo galimybės“ – ten galite dalintis jaunimui skirtomis ilgalaikėmis programomis bei iniciatyviomis, kurios yra skirtos jaunimui nacionaliniu lygmeniu. Jei rasite klaidų ar turėsite pastebėjimų puslapiui prašome susisiekti el. paštu justinas.juskevicius@jra.lt. Jaunimo reikalų agentūros informacija

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą: Paslaugų paskirties pastato–pirties Senoji g.13, Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., paskirties keitimo į gyvenamąją, paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai. Statinių statybvietės adresas: Senoji g.13, Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., kad. nr. 4720/0002:48 Gasčiūnų k.v. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato - pirties Senoji g.13, Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., paskirties keitimo į gyvenamąją, paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (6.1). Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis: paslaugų (7.4). Statybos rūšis: paprastasis remontas, paskirties keitimas Statinio kategorija: neypatingasis. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Šarūno Sabaliausko projektavimo biuras, projekto vadovas – architektas Šarūnas Sabaliauskas (kvalifikacijos atestato Nr. A 888), Vasario 16-osios g. 44a-401, Šiauliai, mob.tel. +370 686 31 748, el.p. [email protected], Statytojas: V. D. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vasario 16-osios g. 44a-401, Šiauliai, tel. +370 686 31 748; el. p. [email protected], darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.,  ir Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos iki 2022 m. gegužės mėn. 12 d. elektroniniu paštu sabaliauskas01@gmail.com. Teikti pasiūlymus ir pastabas raštu arba el. paštu aukščiau nurodytais adresais galima iki viešo susirinkimo ir jo metu. Virtualus viešas susirinkimas kviečiamas 2022 m. gegužės mėn 12 d. 17.00 val. nuotoliniu būdu prisijungus prie zoom platformos (transliacijos nuoroda). Projektuotojo informacija

Pranešimas apie parengtą PAV ataskaitą

Informuojame apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą supažindinimą. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Agrokoncernas, UAB, Vėrupės g. 1, Babtų k., 54328 Kauno r., www.agrokoncernas.lt, [email protected], +370 37 490 490. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: Aplinkosaugos konsultantė Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, S. Konarskio 28-27, 03127 Vilnius, www.alkauskaite.com, [email protected], +370 61020179. PŪV pavadinimas ir vieta:  499,5 kW galios 3-jų saulės elektrinių žemės sklypuose (unik. Nr. 4727-0001-0047, 4727-0001-0034, 4727-0001-0008), esančiuose Šiaulių apsk. Joniškio r. sav., Gataučių sen., Stripeikių k. statyba ir eksploatacija. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Joniškio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel. +370 706 62 008, el. p. [email protected]. Su parengta PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto vetainėje. Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti: iki 2022-05-20 (imtinai) PAV dokumentų rengėjui el. paštu: alkauskaite.rasa@gmail.com (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir AAA informacijai). Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita: vyks 2022-05-23 17 val. vaizdo transliacijos būdu (vaizdo transliacijos nuoroda). Tel. pasiteiravimui dėl prisijungimo +370 610 20 179. Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Regionų ateities forumas 2022

Ateitis šių dienų kontekste – nežinomybę ir susirūpinimą keliantis klausimas, kiekvieno iš mūsų gyvenimuose. Nors jos ir negalime numanyti, tačiau visų mūsų indėlis į jos kūrimą turi itin didelę reikšmę. Šiuo metu regionų ateitis kelia vis daug susirūpinimo ir susidomėjimo. Mokslo, regionų savivaldos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų glaudus bendradarbiavimas gali padėti surasti tinkamiausius sprendimus regionams ir jų žmonėms. Todėl aktyvus visų suinteresuotųjų įsitraukimas ir įgalinimas veikti yra labai svarbus veiksnys, padedantis siekti regionų konkurencingumo ir gyvybiškumo, autentiškumo, prisidedantis prie pažangaus regionų vystymo bei inovatyvių sprendimų kūrimo, įgyvendinimo ir gerosios patirties sklaidos. VDU Žemės ūkio akademija kviečia jau į antrus metus organizuojamą renginį „Regionų ateities forumas 2022“, kuriame išgirsite daugiau nei 20 nusipelniusių mokslininkų pranešimų su jų įžvalgomis, pagrįstomis tyrimų rezultatais. Plenarinės sesijos metu vyks aktyvios diskusijos, kurių metu valdžios, mokslo ir verslo atstovai pasisakys aktualiomis temomis regionams ir jų žmonėms. Renginyje bus plėtojamos diskusijos sumanių kaimų, kokybiško maisto, žolynų svarbos šiuolaikiniame gyvenime temomis. Forumo sekcijos apjungs kaimo – miesto integracinius ryšius kuriant maisto sistemas ir vystant vietos turizmą, bioekonomikos svarbą tvaraus regiono vystymosi procese bei infrastruktūros plėtrą atsižvelgiant į žaliojo kurso galimybes žmogui ir gamtai. Renginio globėjas – Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Renginio moderatorius – Edvardas Žičkus Data: 2022 m. balandžio 28 d.Laikas: 9.00 val. – 15:00 val.Vieta: YouTube, MS Teams BŪTINA REGISTRACIJA RENGINIO PROGRAMA Konferencija „Regionų ateities forumas 2022″ vykdomas pagal Kaimo tinklo projektą NR. PLKT-22-1-01055-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.  

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. balandžio 26 d. 9.00 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojama svarstyti: 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Paveikslui „Šv. Kotryna“ (u. k. 7760), Joniškio rajono sav., Gataučių sen., Ivoškių k., panaikinimo. Papildoma informacija:Statusas (objekto u. k. 7760) – registrinis.Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Paveikslui „Šv. Kotryna“ (u. k. 7760), nes kultūros paveldo objektas nuo 1986 m. saugomas Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, kaip šio muziejaus eksponatas. 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Skulptūrai „Nukryžiuotasis“ (u. k. 7761), Joniškio rajono sav., Gataučių sen., Ivoškių k., panaikinimo. Papildoma informacija:Statusas (objekto u. k. 7761) – registrinis.Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Skulptūrai „Nukryžiuotasis“ (u. k. 7761), nes kultūros paveldo objektas nuo 1986 m. saugomas Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, kaip šio muziejaus eksponatas. 3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u. k. 762), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Antakalnio g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Papildoma informacija:Statusas – valstybės saugomas (Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas u. k. 762), paminklas (Rūmai u. k. 25771).Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u. k. 762) duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant kompleksinės dalies – Rūmų (u. k. 25771) vertingąsias savybes. Akto projektas parengtas remiantis fotofiksacija, pastato archeologiniais ir architektūriniais tyrimais, atliktais 2021 m. 4. Klausimas dėl architektūrinių struktūrų (statinių liekanų), atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Kalvarijų g. 24 A, vertinimo. Papildoma informacija:Svarstymo motyvas – gautas VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ prašymas įvertinti archeologinių tyrimų metu Vilniuje, sklype Kalvarijų g. 24A, atidengtų architektūrines struktūras (statinių liekanas), patenkančias į Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinę vietovę (u. k. 25504). Archeologinius tyrimus atliko UAB „Teisinga orbita“. 5. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Lyduokių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 799), esančių Ukmergės rajono sav., Lyduokių sen., Lyduokių mstl., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo, patikslinant apibrėžtas teritorijos ribas. Papildoma informacija:Svarstymo motyvas – gauta Kultūros paveldo centro specialistų išvada, kuria remiantis, nesiūloma tikslinti kultūros paveldo objekto teritorijos ribų (u. k. 799), sumažinant dalį teritorijos V dalyje. Remiantis ikonografine medžiaga, kultūros paveldo objekto V dalyje buvo ūkinė dvaro sodybos dalis. XX a. I p. planuose matyti apibrėžtos V dalies teritorijos ribos bei ten buvę ūkiniai pastatai. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis, informuojame apie „Gyvenamosios (vieno buto) paskirties (6.1.) pastato, Upės g. 11, Žagarės m., Joniškio raj. sav., rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio (7.13) paskirties pastatą, projektas“ parengtus projektinius pasiūlymus. Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Upės g. 11, Žagarė, Joniškio raj. sav. (kad. Nr. 4793/0102:61 Žagarės m. k.v.). Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama: gyvenamosios (vieno buto) pastatai (6.1.); projektuojama: poilsio (7.13.). Statinio kategorjja: nesudėtingasis statinys, II gr. Statinio statybos rūšis: rekonstravimas. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Transventa Solar", įm. k. 302790133. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris: Gedimino Tušo architektūros studija (jm. k. 305849754), projekto vadovas Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27 487, el. p. [email protected]. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės www.joniskis.lt skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“ ir projekto rengėjo biure Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9.00-16.00, tel. 8 612 27 487, el. p. [email protected]. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com arba raštu adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, iki viešo susirinkimo pabaigos. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): projekto rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, 2022 m. gegužės 10 d., 16.00. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose arba statytojui pageidaujant, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą. Nuoroda j vaizdo transliaciją Projektuotojo informacija

ESO informacija dėl žemės kasimo darbų vykdymo

Elektros energijos skirstymo operatorius (ESO) informuoja, kad norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina: Gauti ESO raštišką sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo darbams atlikti formą. Gavus ESO sutikimą žemės kasimo darbams, registruoti ESO atstovo išsikvietimą telefonu 1852, nurodant tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį. Suderinti techninį darbo projektą su ESO atstovu Elektra/Dujos kai darbai vykdomi pagal projektą. Laikytis visų saugos priemonių. ESO informacija

Socialinė iniciatyva „Ženk Nerūkęs“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kviesdamas minėti Pasaulinę dieną be tabako bei atkreipdamas dėmesį į tai, kad šie metai ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje paskelbti „Jaunimo metais“, gegužės 2–30 dienomis organizuoja socialinę iniciatyvą „Ženk Nerūkęs“. „Ženk Nerūkęs“ dalyviais gali būti kiekvienas! Kviečiame rinktis gyvenimą „be dūmų“ bei smagiai žingsniuoti, praleisti laiką su draugu, šeimos nariu ar augintiniu, renkant žingsnius ir neskaičiuojant minučių. O jei taip jau atsitiko, kad jau turite priklausomybę, tai gali būti proga pabandyti ją iškeisti į naują ir sveikesnį įprotį. Kiekvienas, dalyvaudamas iniciatyvoje, turės galimybę laimėti įvairių prizų: kelionės krepšius, gertuves, ausines, kuprines ir kitus prizus. Taip pat kiekvieną savaitę rinksime savaitės ėjiką bei iniciatyvos pabaigoje - daugiausiai žingsnių per iniciatyvą nužingsniavusį apdovanosime specialiu prizu. Lai tai bus maža paskata, įkvėpimas žengti sveikesnio rytojaus keliu. Paskatinkime visus gegužės 2 – 30 d. dalyvauti iniciatyvoje „Ženk nerūkęs‘‘! Kaip dalyvauti: Išankstinė registracija socialinėje iniciatyvoje „Ženk Nerūkęs‘‘ jau prasidėjo ir vyks prisijungus per mobiliąją programėlę „#walk15“: Parsisiųskite programėlę „#walk15“ spustelėję ČIA. Spauskite „taurės“ ikoną. Prisijunkite prie iššūkio „Ženk Nerūkęs“ ir eikite! Kilus klausimams, prašome kreipkitės el. paštu laura.bieliauskiene@ntakd.lt arba tel. +370 690 58 295. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija

„DiscoverEU“ programa suteikia galimybę pažinti Europą

Europos Komisija kviečia 18 metų jaunuolius iš visų „Erasmus+“ programos šalių dalyvauti konkurse ir laimėti nemokamą kelionę traukiniais po pasirinktas Europos šalis. Programa per pirmąjį šių metų etapą galės pasinaudoti 35 000 jaunuolių iš Europos. Lietuvai skirta 213 kelionių pasų, tad šansai laimėti tikrai dideli. Pirmasis konkurso etapas vyks nuo 2022 m. balandžio 7 d. iki 21 d. Jame dalyvauti gali jaunuoliai gimę tarp 2003 m. liepos 1 d. ir 2004 m. birželio 30 d. „DiscoverEU“ programoje gali dalyvauti jauni žmonės ne tik iš Europos Sąjungos šalių, bet ir kitų „Erasmus+“ programoje dalyvaujančių valstybių. Tai Islandija, Lichtenšteinas, Šiaurės Makedonija, Norvegija, Serbija ir Turkija. Be nemokamo kelionės bilieto jaunuoliai gaus ir nuolaidų kortelę, kuria galima bus pasinaudoti užsakant nakvynę ar maistą, vietinį transportą ar bilietus į kultūrinius ar sporto renginius. 2022 metais programoje gali dalyvauti ir 18-mečiai jaunuoliai iš Ukrainos, turintys leidimą gyventi vienoje iš programoje dalyvaujančių šalių. „Ši patirtis iš tiesų padėjo suaugti. Buvau 18 metų ir tai buvo pirmas kartas, kai keliavau savarankiškai. Turėjau pats viską suorganizuoti, užsisakyti nakvynes, planuotis biudžetą. Kelionė vyko man pabaigus mokyklą, prieš pat studijas universitete. Ji padėjo praplėsti mano akiratį, pažinti kitas kultūras. Turėjau šiokių tokių stereotipų, bet kai  susipažinau su keliautojais iš kitų šalių, supratau – esame visi tokie patys“, – savo patirtimi dalijosi Venise iš Prancūzijos, kuriai „DiscoverEU“ suteikė galimybę pakeliauti po Angliją, Vokietiją ir Čekiją. „DiscoverEU“ programa startavo 2018 m., siekiant paskatinti integraciją ir Europos kultūrų pažinimą. Jauni žmonės yra skatinami laisvai ir savarankiškai keliauti ir pažinti Europą. Dalyvauti programoje labai paprasta – reikia užpildyti anketą Europos jaunimo portale nuo šių metų balandžio 7 d. iki 21 d. Dalyviai turi atsakyti į kelis klausimus apie Europos Sąjungą, politikos prioritetus ir ES programas jaunimui. Po kelių savaičių loterijos būdu atrenkami dalyviai, kurie gauna nemokamus kelionės bilietus. Atrinktieji dalyviai apie rezultatus informuojami el.paštu. Jei nepavyko laimėti bilieto pirmajame etape, siūlome nenusiminti. Kitas atrankos etapas vyks 2022 m. spalio mėn. Jo metu vėl bus išdalinta 35 000 bilietų. Jaunimo reikalų agentūros informacija

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 19 d. organizuojamas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis. Planuojama svarstyti: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Paveikslui „Šventosios Dvasios atsiuntimas“ (u. k. 7755), Joniškio rajono sav., Gataučių sen., Ivoškių k., panaikinimo. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Paveikslui „Paskutinės vakarienė“ (u. k. 7756), Joniškio rajono sav., Gataučių sen., Ivoškių k., panaikinimo. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Paveikslui „Mykolas Arkangelas“ (u. k. 7757), Joniškio rajono sav., Gataučių sen., Ivoškių k., panaikinimo. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Paveikslui „Nežinomas šventasis“ (u. k. 7758), , Joniškio rajono sav., Gataučių sen., Ivoškių k., panaikinimo. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Paveikslui „Šv. Apolonija“ (u. k. 7759), Joniškio rajono sav., Gataučių sen., Ivoškių k., panaikinimo. Klausimas dėl architektūrinių struktūrų (statinio liekanų), atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Pylimo g. 22, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Vilniaus miesto gynybinės sienos Vilijos –Trakų vartų atkarpos liekanų, Rūmų, vad. Umiastovskių, ir statinių komplekso (u. k. 44221) vertingosiomis savybėmis. Klausimas dėl architektūrinių struktūrų (trijų krosnių padų liekanų), atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Vasario 16-osios g. 1, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso (u. k. 1073) vertingosiomis savybėmis. Klausimas dėl architektūrinių struktūrų (statinių liekanų), atidengtų archeologinių tyrimų metu Kaune, Šauklių, Šv. Gertrūdos gatvėse, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Kauno senamiesčio (u. k. 20171) vertingosiomis savybėmis. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

Dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais

Joniškio rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų: Eil. Nr. Statinys Paskirtis Statinio adresas Saugėlaukio sen., Joniškio r. 1. Butas Nr. 2  Gyvenamoji (butų) Baravykų k. 1 2. 1/4 sandėliuko Pagalbinio ūkio Baravykų k. 1 3. Butas Nr. 4  Gyvenamoji (butų) Baravykų k. 1 4. 1/4 sandėliuko  Pagalbinio ūkio Baravykų k. 1 5. Gyvenamasis namas Gyvenamoji (vieno buto) Nemeikšių k. 6. Šulinys, tualetas  Kiti inžineriniai statiniai Nemeikšių k. 7. Orapūtės pastatas  Pagalbinio ūkio Bokšto g. 1, Bariūnų k. 8. Vandens bokštas Kita Bokšto g. 1, Bariūnų k. 9. Orapūtės pastatas  Pagalbinio ūkio Bariūnų k. 10. Vandens bokštas Kita Bariūnų k. 11. Nuotekų valymo įrengimai Kita Bariūnų k. 12. Gyvenamasis namas Gyvenamoji (vieno buto) Sodžiaus g. 5, Melnių k. 13. Viralinė  Pagalbinio ūkio Sodžiaus g. 5, Melnių k. 14. Tvartas  Pagalbinio ūkio Sodžiaus g. 5, Melnių k. 15. Daržinė  Pagalbinio ūkio Sodžiaus g. 5, Melnių k. 16. Malkinė  Pagalbinio ūkio Sodžiaus g. 5, Melnių k. 17. Ūkinis  Pagalbinio ūkio Sodžiaus g. 5, Melnių k. 18. Šulinys, tualetas  Kiti inžineriniai statiniai Sodžiaus g. 5, Melnių k. 19. Vandens bokštas Kita Melnių k. 20. Butas Nr. 1  Gyvenamoji (butų) Mindaugių k. 21. 1/1 malkinės  Pagalbinio ūkio Mindaugių k. 22. Butas Nr. 1 Gyvenamoji (butų) Mindaugių k. 23. Ūkinis pastatas  Pagalbinio ūkio Pavirčiuvės k. 24. Vandens bokštas  Kita Senoji g., Pošupių k. 25. Gyvenamasis namas  Gyvenamoji (vieno buto) Gluosnių g. 31, Saugėlaukio k. Kriukų sen., Joniškio r. 26. Gyvenamasis namas Gyvenamoji (vieno buto) Saulės g. 31, Blauzdžiūnų k. 27. Ūkinis pastatas Pagalbinio ūkio Saulės g. 31, Blauzdžiūnų k. 28. Gyvenamasis namas  Gyvenamoji (vieno buto) už Kazylų k. 5 29. Ūkinis pastatas Pagalbinio ūkio už Kazylų k. 5 30. Sandėlis Sandėliavimo Lieporų k. 31. Ferma Kita (fermų) Lieporų k. 32. Ferma Kita (fermų) Lieporų k. 33. Mėšlidė, kiemo aikštelė Pagalbinio ūkio Lieporų k. 34. Ūkinis pastatas Pagalbinio ūkio Senoji g. 1, Sakakų k. 35. Gyvenamasis namas Gyvenamoji (vieno buto) tarp Veikšių k. 1 - 3 36. Ūkinis pastatas Pagalbinio ūkio tarp Veikšių k. 1 - 3 Kepalių sen., Joniškio r. 37. Gyvenamasis namas Gyvenamoji (vieno buto) Beržų g. 19, Beržininkų k. 38. Ūkinis pastatas Pagalbinio ūkio Beržų g. 19, Beržininkų k. 39. Ūkinis pastatas Pagalbinio ūkio Beržų g. 19, Beržininkų k. 40. Daržinė Pagalbinio ūkio Beržų g. 19, Beržininkų k. 41. Ūkinis pastatas Pagalbinio ūkio prie Ašvinės g. 28, Gasčiūnų k. 42. Ūkinis pastatas Pagalbinio ūkio prie Malūno g. 11B, Kurmaičių k. 43. Ferma Kita (fermų) prie Malūno g. 11B, Kurmaičių k. Joniškio sen., Joniškio r. 44. Ūkinis pastatas Pagalbinio ūkio Gruzdžių g. 14, Linkaičių k. 45. Ūkinis pastatas Pagalbinio ūkio prie Žemaitės g. 4A, Joniškis Asmenys, turintys turtinių teisių į skelbime nurodytus statinius, iki 2022 m. spalio 15 d. turi kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administraciją (Gyventojų priimamasis, 101 kab.) arba tel. (8 426) 69 147 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas teises į šiame skelbime išvardytus statinius. Joniškio rajono savivaldybės administracija

Dėl Kalnelio piliakalnio šlaitų tvirtinimo tvarkybos darbų

Informuojame, kad UAB „Gamasta" pradeda vykdyti Kalnelio piliakalnio (Ramybės g. 4, Kalnelio k., Joniškio sen.) šlaitų tvirtinimo (avarijos grėsmės pašalinimo) tvarkybos darbus. Bus atliekami šie darbai: archeologiniai tyrimai, šlaitų tvirtinimas mechaninėmis priemonėmis, laiptų šiaurinėje piliakalnio dalyje remontas, pagrindinio tako konstrukcijų keitimas bei dalies nuvirtusių paminklų tvarkyba. Rangovo atstovas, darbų vadovas: Mindaugas Matas, tel. 8 686 25 828. Užsakovo atstovas: Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Regina Leknickienė, tel. 8 690 12 404. Darbai atliekami pagal architekto Aurimo Vengrio parengtą Kalnelio piliakalnio šlaitų tvirtinimo (avarijos grėsmės pašalinimo) supaprastintos sudėties tvarkybos darbų projektą. Kapavietėse, kurios trukdo atlikti tvarkybos darbus, yra įrengtos lentelės, kuriose prašoma susisiekti su statybos vadovu iki gegužės 1d. Iškilus klausimams, prašome kreiptis nurodytais telefonais. Darbai prasidės š. m. gegužės 2 d. ir truks iki š. m. rugsėjo 1 d. Rangovo informacija