mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

2022-12-09

Informacija apie parengtus projektus

Informuojame, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 6 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-355/3D-680, 19, 25, 30 punktais ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ 2.11 papunktį parengė natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius ir Tarnybos direktoriaus įsakymų „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ projektus.
2022-12-06

EPLSAF paramos dalijimo grafikas

Skelbiame paramos teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) Joniškio seniūnijos gyventojams grafiką 2022 m. gruodžio mėn.
2022-12-01

Dėl adresų suteikimo žemės sklypams ir adresų pakeitimo Joniškyje, Sidabros g.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d.  įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 18.6, 38 punktais, informuojame, kad Joniškio rajono savivaldybės administracija numato pakeisti Joniškio m. Sidabros g. 31, 37,41, 45, 47 ir 49 esančių žemės sklypų ir pastatų adresus bei suteikti adresus naujai suformuotiems žemės sklypams pagal pridedamą Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą (įsakymo priedas).
2022-11-29

Pradeda veikti nemokama Vaiko teisių linija

Informuojame, kad lapkričio 29 dieną visoje Lietuvoje pradeda veikti nemokama Vaiko teisių linija. Ši linija skirta visiems: vaikams, tėvams, pedagogams, kiekvienam atsakingam Lietuvos piliečiui.
2022-11-23

Joniškyje – jaunimo ir senjorų diskoteka!

Sparčiai artėjant šventinių renginių maratonui, Joniškio miesto kultūros padangę paįvairins nauja Atviro jaunimo centro ir Joniškio rajono švietimo centro iniciatyva – jaunimo ir senjorų diskoteka.
2022-11-17

Kviečiame ruoštis konkursui „Tramtatulis“

2023 metais jau dešimtą kartą Lietuvoje vyks vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“, kuriame dalyvauti kviečiami 3–19 metų vaikai ir moksleiviai iš Lietuvos bei užsienio lietuvių bendruomenių.
2022-11-14

Dėl suskystintų naftos dujų įkainių pasikeitimo

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau VERT) 2022 m. spalio 31 d. nutarimu Nr.03E-1480 „Dėl AB „Suskystintos dujos“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų (toliau SND) kainų nustatymo“ pranešame, kad nuo 2022 m. gruodžio mėn. 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų SND kainos:
2022-11-11

Teikite kandidatūras G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija (toliau – Komisija) kiekvienais metais kviečia valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, asociacijas, mokslo, mokymo, kultūros įstaigas, piliečių bendruomenes, labdaros organizacijas ir kitus juridinius asmenis teikti kandidatūras Gabielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ gauti.
2022-11-10

Informacija dėl tuopų šalinimo darbų

Informuojame, kad Joniškio mieste artimiausiu metu bus pradedami numatyti tuopų šalinimo darbai. Planuojamos pjauti avarinės būklės, pavojų žmonių sveikatai ir turtui keliančios tuopos Žemaičių g. (prie geležinkelio).
2022-11-10

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. lapkričio 28 d. 13.00 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:
2022-11-09

Būk atsakingas - pasirūpink atliekomis tinkamai

2022 m. lapkričio 14 d. Joniškio rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų NEMOKAMAI bus surenkamos:
2022-11-07

Informacija apie SPAV dokumentą ir priimtą sprendimą

Informuojame apie parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą Žagarės regioninio parko planavimo schemai (ribų ir tvarkymo planams) ir priimtą sprendimą.