mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

2023-02-08

Priimamos paraiškos dėl sporto klubų veiklos rėmimo

Sporto klubų vadovų dėmesiui! Priimamos paraiškos dėl sporto klubų veiklos rėmimo 2023 m.
2023-02-07

Joniškio miesto situacijos ir gyventojų poreikių apklausa

Joniškio miesto vietos veiklos grupė organizuoja Joniškio miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą, siekiant išsiaiškinti gyventojų pasitenkinimą esama Joniškio miesto situacija.
2023-02-07

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2023 m. vasario 27 d. 9.00 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
2023-02-03

Pranešimas apie planuojamo vėjo elektrinių parko PAV pradžią

Pranešame apie Pakruojo rajono savivaldybėje Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią.
2023-02-02

Joniškio miesto VVG kviečia į „Focus“ grupių diskusijas

Kviečiame diskutuoti apie Joniškio miesto vietos plėtros strategijos viziją 2023-2027 m.!
2023-01-30

Informacija apie projektinius pasiūlymus

Informuojame apie Gydymo paskirties pastato dalinimo į tris nekilnojamojo turto kadastro objektus ir dviejų patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją (butų) paskirtį Mokyklos g. 2, Gataučių k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., paprastojo remonto projektinius pasiūlymus.
2023-01-27

Dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra gavo Joniškio rajono ŽŪB „Kepaliai“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – Mielaičių pieno fermos Mielaičių g. 15A, Mielaičių k., Kepalių sen., Joniškio r. sav. modernizavimas ir plėtra, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).
2023-01-26

Informacija apie parengtą statybos projektą

Vadovaujantis reglamento STR.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad yra parengti Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų (modulinio A1 tipo WC prijungimui) Upytės g. 8, Joniškio m., Joniškio r. sav., supaprastinto statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
2023-01-25

Parengti 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus  2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17  patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2023 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planas.
2023-01-24

Tėveliai kviečiami dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“

Kviečiame Joniškio rajono savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“ (angl. The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus.
2023-01-19

Informacija apie numatomą statinio projektavimą

Informuojame visuomenę apie numatomą statinio projektavimą.
2023-01-18

Joniškio miesto VVG kviečia į susitikimus–konsultacijas

Joniškio miesto vietos veiklos grupė rengia naują Joniškio miesto vietos plėtros strategiją 2023–2027 m. ir kviečia į susitikimus–konsultacijas.