mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Informuojame apie parengtus Mokslo paskirties pastato paskirties keitimo į gamybos, pramonės paskirties pastatą Senoji g. 4, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav., rekonstravimo projektinius pasiūlymus. Statinio statybvietės adresas: Senoji g. 4 Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav. Statinio numatoma paskirtis – pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ yra 7.8. gamybos, pramonės paskirties pastatas. Projektinių pasiūlymų rengėjas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. [email protected], projekto vadovas – Valentinas Marcikonis, tel. 8 611 11 613. Statytojas: UAB „Baltmėsa“. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais – Valentinas Marcikonis, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. [email protected], tel. 8 611 11 613. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  nuo 2022 m. liepos 29 d. iki rugpjūčio 18 d. imtinai nuo 9.30 iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis ir Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“. Dėl supažindinimo projektuotojo patalpose laiko būtina tartis iš anksto. Visi interesantai priimami po vieną, atvykstant privaloma dėvėti apsaugines kaukes. 2022 m. liepos 29 d. iki rugpjūčio 18 d.. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui) gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis arba el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2022 m. rugpjūčio 18 d. (ketvirtadienį) 17.15 val. Darbininkų g. 1, Joniškis. Visi atvykstantys interesantai privalo dėvėti apsaugines kaukes, pristatymo metu laikytis rekomenduojamo atstumo. Projektuotojo informacija

Kultūros ministerija laukia siūlymų Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti

Iki rugsėjo 1 d. laukiama kandidatų siūlymų Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti. Ši premija skiriama konkurso būdu, komisijai atrenkant geriausių kūrinių, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtų per pastaruosius septynerius metus, ir kūrinių, kaip ilgamečio kūrėjo kūrybinio indėlio į kultūrą ir meną, autorius. Vienas juridinis asmuo gali siūlyti vieną kūrėją ar kultūros ir meno kūrėjų kolektyvą premijai gauti už reikšmingiausius kūrinius, sukurtus per pastaruosius septynerius metus ir vieną kūrėją už kūrinius, sukurtus ilgamečio kūrėjo kūrybinio indėlio į kultūrą ir meną metu. Komisijos narys negali būti siūlomas premijai gauti. Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai skelbiami nuo 1989 m. Kasmet skiriama ne daugiau kaip šešios premijos.  LR kultūros ministerijos informacija

Informacija apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Senoji g. 35, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav., Bariūnų kadastrinė vietovė, kadastrinis Nr.4704/0002:289; Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės ūkio. Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos (fermų) paskirties pastatai (STR 1.01.03:2017, IV sk. 7.18. p.-pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita). Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Jurgita Matutytė, [email protected], 8 616 27 982. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, el. pašto adresas, tel. Nr.): Joniškio rajono Bariūnų žemės ūkio bendrovė, į. k. 157562515, Parko g. 9, Bariūnai, LT-84420 Joniškio r., tel. 8 616 04 590. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Iki 2022-08-04 (imtinai), el. paštu jm.projektas@gmail.com; Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas: 2022-08-04, 17:00 val. Nuotolinio prisijungimo nuoroda. Projekto rengėjo informacija  

Informacija žemės sklypų savininkams, fiziniams asmenims, kurie neatsiėmė registruoto laiško pašte

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ bei Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 1-147 patvirtintas Joniškio miesto Centrinės katilinės šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 str. 4 d. nuostatomis informuojame žemės sklypų savininkus, taip pat asmenis, kurių teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurie neatsiėmė registruoto laiško pašte, apie Plano sprendiniais siūlomą patikslinti specialiosios žemės naudojimo sąlygos Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) užimamą plotą: Žemės sklypo unikalus Nr. Žemės sklypo adresas 473008020111 Medžiotojų g. 17, Joniškio m. 473007020002 Žemaičių g. 4, Joniškio m. 440019626136 Žemaičių g. 10, Joniškio m. 440006954518 Miesto a. 5, Joniškio m. 473008030003 Basanavičiaus g. 70, Joniškio m. 440008467644 Medžiotojų g. 4A, Joniškio m. 473008020052 Darbininkų g. 3, Joniškio m. Pažymėtina, kad veiklą teritorijose, kuriose taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, reglamentuoja Įstatymo III skyriaus dvylikto skirsnio 49 straipsnis. Informuojame Jus, kad vadovaujantis Įstatymo 13 str. 1 dalimi turite teisę į kompensaciją, dėl kurios galite kreipiantis į UAB Gren Joniškis, Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, tel. +370 4 26 53488, el. p. info.joniskis@gren.com, interneto svetainė gren.com. Pažymime, kad prašymas išmokėti kompensaciją gali būti pradėtas nagrinėti ne anksčiau nei bus įregistruotas Planu nustatytos teritorijos, kurioje taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, plotas, o sprendimas išmokėti kompensaciją gali būti priimtas tik už pateiktame prašyme nurodytus, argumentuotus ir dokumentiniais įrodymais pagrįstus nuostolius, patiriamus dėl Planu nustatytos teritorijos taikymo. Kompensacijos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339 patvirtintoje Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinat viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika. Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus interneto svetainės skyriuje „Apsaugos zonų planai“. Plano iniciatoriaus informacija

Informacija žemės sklypų savininkams, fiziniams asmenims, kurių gyvenamosios vietos adresas yra nežinomas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ bei Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-167 patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės Žagarės miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 str. 4 d. nuostatomis informuojame žemės sklypų savininkus, taip pat asmenis, kurių teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas, apie Plano sprendiniais siūlomą patikslinti specialiosios žemės naudojimo sąlygos Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) užimamą plotą: Žemės sklypo unikalus Nr. Žemės sklypo adresas 479303030006 Naujoji g. 8, Žagarė Pažymėtina, kad veiklą teritorijose, kuriose taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, reglamentuoja Įstatymo III skyriaus dvylikto skirsnio 49 straipsnis. Informuojame Jus, kad vadovaujantis Įstatymo 13 str. 1 dalimi turite teisę į kompensaciją, dėl kurios galite kreipiantis į UAB Gren Joniškis, Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, tel. +370 4 26 53488, el. p. info.joniskis@gren.com, interneto svetainė gren.com/lt. Pažymime, kad prašymas išmokėti kompensaciją gali būti pradėtas nagrinėti ne anksčiau nei bus įregistruotas Planu nustatytos teritorijos, kurioje taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, plotas, o sprendimas išmokėti kompensaciją gali būti priimtas tik už pateiktame prašyme nurodytus, argumentuotus ir dokumentiniais įrodymais pagrįstus nuostolius, patiriamus dėl Planu nustatytos teritorijos taikymo. Kompensacijos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339 patvirtintoje Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinat viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika. Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus interneto svetainės skyriuje „Apsaugos zonų planai“. Plano iniciatoriaus informacija

Informacija apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Joniškio r. sav., Gataučių sen., Stripeikių k., sklypo kad. Nr.: 4727/0001:8 ir 4727/0001:47 Jauniūnų k.v. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės ūkio. Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris MB „Elterna“ direktorius Tomas Andriuškevičius, [email protected], +370 626 32182. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) UAB „Agrokoncerno grūdai“, į.k. 135793416, Vėrupės g. 1, Babtų k., LT-54328 Kauno r., info@agrokoncernas.lt, +370 37 490 490. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“ MB „Elterna“, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius LT-05120, darbo dienomis 8-17 val. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų Iki 2022-08-03 (imtinai): elektroniniu paštu ([email protected]), paštu (Laisvės pr. 60-1107, Vilnius LT-05120). Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) 2022-08-03, 17:00 val. Nuotolinio prisijungimo nuoroda:  https://us06web.zoom.us/j/85053376611 Projekto rengėjo informacija

Informacija apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Joniškio r. sav., Gataučių sen., Stripeikių k., sklypo kad. Nr.: 4727/0001:34 Jauniūnų k. v. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės ūkio. Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris MB „Elterna“ direktorius Tomas Andriuškevičius, [email protected], +370 626 32182. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) UAB „Agrokoncernas“, į. k. 133849777, Vėrupės g. 1, Babtų k., LT-54328 Kauno r. sav., info@agrokoncernas.lt, +370 37 490 490. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“ MB „Elterna“, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius LT-05120, darbo dienomis 8-17 val. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų Iki 2022-08-03 (imtinai): elektroniniu paštu ([email protected]), paštu (Laisvės pr. 60-1107, Vilnius LT-05120). Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) 2022-08-03, 17:00 val. Nuotolinio prisijungimo nuoroda:  https://us06web.zoom.us/j/85053376611 Projekto rengėjo informacija

Kviečiame dalyvauti 2022 m. Meilės Lukšienės premijos konkurse

Mokslininkai, dėstytojai ir tyrėjai kviečiami dalyvauti 2022 m. Meilės Lukšienės premijos konkurse. Paraiškas galima pateikti iki 2022 m. spalio 1 d. Premijos laureatai bus paskelbti iki 2022 m. gruodžio 1 d. Skiriant Premiją siekiama paskatinti habil. dr. Meilės Lukšienės iškeltų Lietuvos kultūros ir švietimo idėjų įgyvendinimą ir įvertinti ryškiausius edukologijos, kultūrologijos ir lituanistikos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (kultūrinės, socialinės) plėtros darbus Lietuvoje. Premijos laureatai atrenkami pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų originalumą ir kompleksiškumą, mokslines publikacijas Lietuvos ar užsienio žurnaluose bei konkurso tikslą. Kandidatus Premijai gauti gali siūlyti Lietuvos aukštųjų mokyklų senatai, akademinės tarybos ir mokslinių tyrimų institutų mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos. Premija skiriama pavieniam mokslininkui ar jų kolektyvui. Premija įsteigta 2014 m., pažymint mokslininkės, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narės, Lietuvos švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės (1913–2009) 100-ąsias gimimo metines tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. 2014 m. Premijos laureate tapo prof. habil. dr. Marija Barkauskaitė, 2018 m. – doc. dr. Ramutė Bruzgelevičienė. Premijos konkursas vyksta kas ketverius metus, jį organizuoja Lietuvos mokslų akademija. Norint dalyvauti konkurse, reikia pateikti šiuos suskaitmenintus dokumentus: Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbą (-us). Siūlymą skirti Meilės Lukšienės premiją. Aukštosios mokyklos senato, akademinės tarybos, mokslinių tyrimų instituto mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašą arba iškilaus mokslininko rekomendaciją. Išraše ar rekomendacijoje turi būti MTEP darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimai ir argumentuotas pristatymas. MTEP darbo autoriaus (-ių) spausdintų mokslo darbų sąrašą. MTEP darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą. Dokumentus galima pateikti Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje: konkursai.lma.lt. LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija

Informacija dėl pratybų vykdymo

Informuojame, kad liepos 9–10 dienomis Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 606 pėstininkų kuopa (toliau – PK) vykdys lauko taktikos pratybas Šiaulių apskrityje, Joniškio ir Pakruojo rajonuose. Pratybose nebus naudojama imitacija ir pirotechnika, pagrindiniais ir krašto keliais judės karinės ratinės transporto priemonės ir karinių oro pajėgų sraigtasparniai. 606 PK įsipareigoja pratybų metu laikytis aplinkos taisyklių, patvirtintų Krašto apsaugos ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-555 „Dėl karinių pratybų aplinkos apsaugos taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų. Kontaktiniai asmenys: pratybų vadovas – kpt. Olegas Zaičenko, 606 PK vadas,  tel. 8 610 24 976, pratybų vadovo pavaduotojas vyr. srž. Rimantas Lesutis, 606 PK kuopininkas, tel. 8 621 37 232. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės informacija

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas įsirengti saulės elektrinę namų ūkiuose

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimą gauti paramą gyventojams, norintiems įsirengti nuosavas saulės elektrines savo namų ūkiuose. Tam iš Europos Sąjungos fondų skirta 29,9 mln. eurų. „Tikimės pagerinti rekordą – gauti ne 3 tūkst. gyventojų paraiškų per parą, kaip buvo su praėjusiu kvietimu, o sulaukti dar dvigubai tiek. Norime, jog netolimoje ateityje kas trečias namų ūkis „įdarbintų“ saulę savo elektros reikmėms”, – sakė APVA Nacionalinių programų valdymo departamento direktorius Jonas Balkevičius. Paraiškas galima teikti iki liepos 31 dienos per informacinę sistemą APVIS. Paraiškų pateikimo terminas nebus vertinamas, t.y. nesvarbu, ar prašymas yra pateiktas pirmą ar paskutinę kvietimo dieną. Paramos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir inverterį) yra 322,91 eurų už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 242,92 eurų už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Finansavimas bus skiriamas už iki 10 kW galios saulės elektrinę. Maksimali suma, kurią gali susigrąžinti gyventojas, gali siekti beveik 3 230 eurų. Paraiškos bus vertinamos pagal du kriterijus: saulės elektrinės įrengimo būdą ir jos galią. Aukštesnis balas bus skiriamas ant pastato įrengtoms arba į jį integruotoms elektrinėms ir kurių galia neviršija 5 kW. Žemesnis balas – ant žemės įrengtoms elektrinėms ir kurių galingumas yra daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW. Žaliosios energetikos plėtra yra vienas iš Vyriausybės prioritetų. Ši finansinio skatinimo priemonė atsirado siekiant sukurti galimybes patiems energijos vartotojams pasigaminti savo poreikiams reikalingą elektros energiją ir sumažinti Lietuvos gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl išaugusių energijos sąskaitų. Kvietimo sąlygas rasite ČIA. Parengta pagal APVA informaciją

Kviečiame prisijungti prie kampanijos „Vanduo – gyvenimas. Dalinkis“

UAB „Joniškio vandenys“ prisijungė prie nacionalinės bendrovių „Vilniaus vandenys“, „Kauno vandenys“ ir „Klaipėdos vanduo“ kampanijos „Vanduo – gyvenimas. Dalinkis“. Prie šios kampanijos prisijungti yra kviečiami visi Joniškio savivaldybėje veikiantys verslai, užsiimantys maitinimu ir apgyvendinimu. Pagrindinis kampanijos tikslas – paskatinti visuomenę atsisakyti plastikinių buteliukų ir rinktis tvaresnį, aplinkai draugišką sprendimą – gerti skanų, sveiką ir šviežią vandenį iš čiaupo. Prie iniciatyvos prisijungę apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiantys verslai įsipareigoja savo klientams ar svečiams siūlyti atsigaivinti vandeniu iš čiaupo nemokamai, o prie iniciatyvos prisijungusios savivaldybės ir vandentvarkos įmonės – išreiškia palaikymą ir skleidžia žinią apie draugiškus aplinkai pasirinkimus ir kokybišką vandenį iš čiaupo, kuriuo galime pasigirti. Kviečiame savivaldybės teritorijoje veikiančias maitinimo ir apgyvendinimo verslo įmones prisijungti prie kampanijos ir kreiptis į UAB „Joniškio vandenys“ abonentinį skyrių (tel. 8 426 61198; 8 615 48 653). Kampanijos metu (iki rugpjūčio mėnesio pabaigos) verslo įmonėms bus kompensuojama po 2 kub.m. vandens. UAB „Joniškio vandenys“ informacija

Parengtas rekonstravimo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengtas Stadiono Kęstučio g. 1D, Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Joniškio r. sav., Žagarė, Kęstučio g. 1D, (sklypo kad. Nr. 4793/0305:37 Žagarės m. k.v.) Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): UAB „Synergy Solutions“, įm. k. 302781077, Daugėliškio g. 32, LT- 09300 Vilnius, projekto vadovas Tomas Kazlauskas, el. paštas [email protected], tel. 8 699 19 282. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Joniškio rajono savivaldybė, Livonijos g. 4, 84124 Joniškis, tel. 8 612 95 520, el. paštas [email protected]. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“. Papildomą informaciją apie projektą galima gauti tel. 8 612 95 520. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti iki 2022-07-20, el. paštu tomas@ss-exp.com, arba paštu UAB „Synergy Solutions“, Daugėliškio g. 32-206, LT-09300 Vilnius. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): projektinių pasiūlymų svarstymas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu 2022 m. liepos 20 d. 15.30 val. (vaizdo transliacijos nuoroda). Projektuotojo informacija