mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Dėl gaisro Zaporožės atominės elektrinės komplekse pavojaus Lietuvos gyventojams nėra

Dėl karinių veiksmų Zaporožės atominės elektrinės teritorijoje, radiacinis fonas Lietuvoje nepakitęs, o meteorologinės sąlygos palankios – vėjas pučia nuo Lietuvos. Situacija toliau stebima, apie jos galimus pasikeitimus gyventojai būtų nedelsiant informuojami. Radiacinės saugos specialistai nuolat (24/7) stebi radiacinį foną Lietuvoje ir apie bet kokį gresiantį pavojų, susijusį su radioaktyviųjų medžiagų pasklidimu Lietuvoje, nedelsiant informuosime atsakingas institucijas ir gyventojus bei pateiksime rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad gyventojams kalio jodido tablečių vartoti nereikia. Išgirdus kaukiančias sirenas, gavus perspėjimo pranešimus, būtina išklausyti informaciją per LRT radiją ar televiziją ir vadovautis pateiktomis rekomendacijomis. Daugiau informacijos teikiama per šią nuorodą.   Gyventojams būtina žinoti, kad jeigu esate patalpoje (pastate), ten ir reikėtų likti, nes  saugiau būti patalpoje nei lauke. Jeigu perspėjimą apie pavojų išgirdote būdami lauke, kuo greičiau eikite į artimiausią sandarų pastatą. Būtina uždaryti visas duris, langus ir orlaides. Prireikus užsandarinti juos izoliacine juosta. Reikia išjungti vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo sistemas. Išgirdę perspėjimą apie radiacinį pavojų, naudokite vienkartinius respiratorius. Jie padės apsisaugoti, kad į organizmą per kvėpavimo takus patektų kuo mažiau radioaktyviųjų medžiagų. Radiacinės saugos centro ir LR vidaus reikalų ministerijos  informacija

Informacija apie parengtą teritorijų planą

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai tvirtinti pateiktas Joniškio miesto Melioratorių katilinės šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas). Plano iniciatorius – UAB Gren Joniškis, Bažnyčios g. 4, Joniškis. Technikos direktorius – Arvydas Skugaras, tel. (8 426) 52 502, el. p. [email protected] Plano rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 52 623 000, el. p. [email protected] Projektų vadovė Justina Vyšniauskienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2653), Mob. tel. +370 6 103 2229, el. p. justina.vysniauskiene@vzf.lt. Plano rengimo pagrindas – UAB Gren Joniškis ir Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo 2021 m. liepos 12 d. sudaryta paslaugų atlikimo sutartis Nr. SR-3311. Planavimo tikslai: įgyvendinti Įstatymo reikalavimus, kurie numato, kad jeigu iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos šiame Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši veikla vykdoma, bet šiame Įstatyme nurodytos teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, jas nustato Vyriausybė ar Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose. Priedai Aiškinamasis raštas; Joniškio miesto Melioratorių katilinės šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas; Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimas teikti tvirtinti Joniškio miesto Melioratorių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą. GREN Joniškis

Kviečiame į konferenciją „Man ne dzin“

Dzin gali būti dėl įvairiausių priežasčių, tačiau Europa – mūsų namai, o jos dabartis ir ateitis priklauso mums – jauniems žmonėms, nesvarbu, jog visuomenėje dar vis girdime „jiems pirmiausia reikia užaugti“. Kovo 5 d. kviečiame susitikti konferencijoje ir tvirtai ištarti – „Man ne dzin“. Diskutuosime apie tai, kokią įtaką mes, kaip jauni žmonės, turime kurdami Lietuvos ir Europos ateitį, žengdami kartu su ja ir kokia iš tiesų ji laukia mūsų. Aiškiau suprasti, kokią jėgą savo rankose turime, nepriklausomai nuo mūsų amžiaus ir pamatyti Europos ateitį mums padės savo sričių profesionalai, tiesiogiai su politika dirbantys asmenys bei, žinoma, jaunimo atstovai! Dalyvavimui būtina registracija, kurią rasite čia. Renginio metu bus filmuojama ir/ar fotografuojama. LiJOT informacija

Dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose

LR Energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo numatoma „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais“ programai skirti  iš valstybės biudžeto skirti dar 9,582 mln. Įvertinę pavojų, kurį kelia nesaugiai naudojami dujų balionai skatiname gyventojus jų atsisakyti ir pasirinkti saugesnį energijos šaltinį – elektrą arba centralizuotai teikiamas gamtines dujas. Šiuo metu šalyje dar yra apie 1000 daugiabučių namų, kuriuose naudojami nesaugūs dujų balionai. Atkreipiame dėmesį, kad nuo vasario 1 d. daugiabučių namų gyventojai, administratoriai ir bendrijos gali teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Šios paraiškos priimamos iki birželio 1 d.; visi projektai yra vertinami iš karto po paraiškos pateikimo, todėl bus pradėti įgyvendinti greičiau. Suskystintų naftos dujų balionų šalinimo planas Daugiau informacijos Parengta pagal LR energetikos ministerijos informaciją

Informacija apie numatomą statinio projektavimą

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti Ryšių (telekomunikacijų) tinklų statinio Maldenių k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav. projektiniai pasiūlymai. Statybvietės adresas: Maldenių k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 4701/0002:121 Ąžuolynės k. v. Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai. Ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Žemės naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės ūkio. Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Projektuotojas: MB AUKŠČIAU DEBESŲ, įm. k. 305676551, buveinės adresas Tilžės 144-63, Šiauliai LT-76350. Projekto vadovė architektė Rasa Pumputienė, el. p. [email protected], tel. Nr. 8 682 40 021. Statytojas: UAB „TELE2“, Upės 23, LT-08128 Vilnius, tel.: 8 5 236 6300, el. p. [email protected] Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Joniškio savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“ ir projektinių pasiūlymų rengėjo patalpose Tilžės g. 144-63, LT-76350 Šiauliai darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. ir iki viešojo susirinkimo pabaigos 2022-03-15 Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Dėl ekstremalios situacijos ir karantino apribojimų visuomenės supažindinimo su projektiniais pasiūlymais susirinkimas įvyks 2022 m. kovo 15 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu (prisijungimo nuoroda, ID 846 3700 4159, slaptažodis: 905598). Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjui el. paštu rasa.pumputiene@splius.lt iki viešojo susirinkimo pabaigos (2022-03-15 18:00 valandos).

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Informuojame apie parengtus Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastato Sidabros g. 31, Kalnelio k., Joniškio sen., Joniškio r. sav. rekonstravimo projektinius pasiūlymus. Statinio statybvietės adresas: Sidabros g. 31, Kalnelio k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., kadastrinis Nr. 4740/0007:254 Statinio numatoma paskirtis – pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ yra 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai. Projektinių pasiūlymų rengėjas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. [email protected], projekto vadovas – Valentinas Marcikonis, tel. 8 611 11 613. Statytojas: L. S. J. ir S. J. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais – Valentinas Marcikonis, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. [email protected], tel. 8 611 11613. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  nuo 2022 m. vasario 23 d. iki kovo 16 d. imtinai nuo 9.00 iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis. Dėl supažindinimo laiko būtina tartis iš anksto. Visi interesantai priimami po vieną, atvykstant privaloma dėvėti apsaugines kaukes. Nuo 2022 m. vasario 23 d. iki kovo 16 d imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui) gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis arba el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2022 m. kovo 16 d. (trečiadienis) 17.15 val. Darbininkų g. 1, Joniškis. Visi atvykstantys interesantai privalo dėvėti apsaugines kaukes, pristatymo metu laikytis rekomenduojamo atstumo. Projektuotojo informacija Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektus

Informacija dėl tuopų šalinimo darbų

Informuojame, kad Joniškio mieste artimiausiu metu bus pradedami numatyti tuopų šalinimo darbai. Planuojamos pjauti avarinės būklės, pavojų žmonių sveikatai ir turtui keliančios tuopos Purienų, Sidabros, Malūno, Kudirkos, Vilties, Vilniaus, Siauruko gatvėse, dalyje miesto parko. Joniškio rajono savivaldybės administracija

Kviečiame teikti paraiškas dėl NVO projektų finansavimo

Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-262. Nustatytos formos paraiškas gali teikti visos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotos ir Joniškio rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos, įskaitant bendruomenines organizacijas. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Konkursui numatyta skirti 6000 eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Paraiškos priimamos nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. kovo 23 d. 15.00 val. Tinkamos finansuoti veiklos: nevyriausybinių organizacijų veiklos ir bendradarbiavimo skatinimas; meninės ir kultūrinės iniciatyvos; edukaciniai ir mokomieji užsiėmimai; sveikos gyvensenos ugdymas; dalyvavimas tarptautiniuose ar respublikiniuose renginiuose. Didžiausia galima prašyti finansavimo suma vienam projektui 500 (penki šimtai) eurų. Rajono biudžeto lėšomis kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant nurodytos didžiausios finansavimo sumos. Ne mažiau 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų pareiškėjas privalo apmokėti savo ir (ar) rėmėjų lėšomis, negali prašyti dalinio projekto finansavimo iš kitų savivaldybės biudžeto programų. Pareiškėjas kartu su nustatytos formos paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas: pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis tinkama veikla); pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos; jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu; pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, įgyvendintų projektų sąrašas); kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti. Paraiškos ir papildomi dokumentai (susegti į segtuvėlį) priimami savivaldybės priimamajame arba skenuoti dokumentai PDF formatu siunčiami el. paštu [email protected] Informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus programų koordinatorė Rasa Birutytė, mob. tel. 8 671 45 855, el. p. rasa.birutyte@joniskis.lt. Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas Paraiškos forma Žemės ūkio skyriaus informacija

Kviečiame teikti paraiškas dėl savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

Kviečiame nuo 2022 m. kovo 1 d. iki balandžio 1 d. teikti paraiškas dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams. Stipendiją gauti turi teisę pilnamečiai kultūros ir meno kūrėjai – Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys Joniškio rajono savivaldybėje, jeigu jų veiklos objektas yra kultūra, menas, tradiciniai amatai, jų sklaida. Stipendija skiriama Joniškio rajono kultūros ir meno kūrėjams remti (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T-261 su visais pakeitimais ir papildymais).  Paraiškos teikiamos Joniškio rajono savivaldybėje (Livonijos g. 4, I aukštas, 101 kab.) arba el. paštu [email protected] Paraiškas teikiant el. paštu, jos turi būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu ir atsiųstos .pdf formatu. Konsultacijos teikiamos telefonu 8 686 48 820 arba el. paštu erika.sivickaite@joniskis.lt.​ Joniškio rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo nuostatai Priedai (paraiškos forma, ataskaitos forma) Joniškio rajono savivaldybės administracija

Parengtas plano projektas

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB vadovaudamasi 2019-06-06 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis, parengė viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Joniškio rajono savivaldybėje“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai, įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. Plano rengėjas – projekto vadovas Raimundas Tadaravičius, tel. 8 618 80 381, el. p. raimundas.tadaravicius@telia.lt. Plano rengėjo informacija

Skelbiamas projektų finansavimo 2022 m. konkursas

Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų finansavimo 2022 m. konkursą. Programos rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę. Paraiškas dėl dalyvavimo konkurse gali teikti viešosios ir biudžetinės įstaigos, visuomeninės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, susiję su sveikatinimo veikla. Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Planuojant sveikatinimo veiklas, būtina atsižvelgti į šalyje paskelbtos epidemijos sąlygas bei galimus ribojimus 2022 metų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų prioritetai: Psichikos sveikatos stiprinimas inovatyviomis priemonėmis (streso kontrolė, priklausomybių prevencija). Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas (stiprinti asmeninę žmogaus atsakomybę už savo sveikatą, ugdant teisingą požiūrį į sveiką gyvenseną). Onkologinių ligų prevencija. Paraiškos ir kiti būtini dokumentai turi būti pateikti iki 2022 m. kovo 18 d. Užpildytą paraišką ir kitus reikalingus dokumentus esant nepalankiai epidemiologinei situacijai rekomenduojame siųsti el. p. [email protected] Nesant tokiai galimybei prašymai gali būti atsiųsti registruotu laišku (Livonijos g. 4, 84124 Joniškis) arba pateikiami tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją (Gyventojų priimamajame, 101 kab.). Informuojame, kad lėšos skiriamos šioms išlaidoms: reklamai, leidybai, patalpų ir techninės įrangos nuomai, autoriniams atlyginimams, profilaktinėms priemonėms įsigyti, transporto išlaidoms, kanceliarinėms prekėms, maitinimo paslaugoms. Visos kitos išlaidos, Savivaldybės biudžeto lėšomis nebus finansuojamos. Vienam projektui įgyvendinti skiriama iki 3000 Eur. (programos priemonių projekto vykdytojas gautas lėšas laiko ir jų apskaitą tvarko atskiroje banko sąskaitoje). Lėšos Programos priemonių projektams įgyvendinti skiriamos biudžetiniams metams. Veiklos gali vykti ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 15 d. Programos priemonių projektus bus vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus: nustatytų prioritetų atitikimą, projekto dalyvių tikslinių grupių aprašymą, numatomus veiksmus ir priemones, padėsiančius įgyvendinti numatytus uždavinius, projekto veiklos plano nuoseklumą, organizacijos turimus žmogiškuosius resursus ir jų kompetenciją planuojamam projektui įgyvendinti, lėšų panaudojimo efektyvumą, laukiamų rezultatų konkretumą ir realumą, nurodytus papildomus finansavimo šaltinius. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiąją specialistę (savivaldybės gydytoją) Gerdą Skripkuvienę, tel. (8 690) 12 385, el. p. gerda.skripkuviene@joniskis.lt. Paraiškos forma Joniškio rajono savivaldybės administracija

Informacija apie statybos projektinius pasiūlymus

Informuojame apie parengtus dviejų vieno buto gyvenamųjų namų, Bokšto g. 12 ir 14, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav., statybos projektinius pasiūlymus. Statinių statybviečių adresai: Bokšto g. 12, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav. (sklypo kad. Nr. 4704/0002:94 Bariūnų k. v.); Bokšto g. 14, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav. (sklypo kad. Nr. 4704/0002:112 Bariūnų k. v.). Statinių numatoma paskirtis: Gyvenamoji (Vieno buto pastatai). Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „TS Projects“, į. k. 300021780, Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai, Tel. 8 612 99 654, 8 687 56 522, Tel./faks. (8 41) 399 431, [email protected] Projektų vadovė Daiva Vozbutė (Atestato Nr. 35973). Statytojai: K. P. ir A. P. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. kovo 08 d. Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje. Iki viešo susirinkimo 2022 m. kovo 08 d. (ir jo metu) visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai, Tel. 8 612 99654, 8 687 56522, Tel./Faks. (8 41) 399431, tsprojektais@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2022 kovo 08 d. (antradienį) 17.00 val. ZOOM platformoje. Projektuotojo informacija