mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie numatomą statinių projektavimą

Projekto pavadinimas – Teritorijos prie Joniškio miesto tvenkinių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų laisvalaikio ir poilsio paskirčiai projektas Statinių statybvietės adresai ir sklypų kadastriniai Nr.: Stadiono takas 18, Joniškis, kad. Nr. 4730/0811:113 Stadiono takas 19, Joniškis, kad. Nr. 4730/0811:1914 Stadiono takas 20, Joniškis, kad. Nr. 4730/0811:65 Stadiono takas 22, Joniškis, kad. Nr. 4730/0811:112 Stadiono takas 24, Joniškis, kad. Nr. 4730/0811:1916 Sklypų savininkas – Lietuvos respublika, patikėjimo teisė – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, panaudos gavėjas – Joniškio rajono savivaldybė. Laisva valstybinė žemė aplink Joniškio miesto II tvenkinį. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: pagrindinė paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės teritorijos; Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos paskirties inžineriniai statiniai; susisiekimo komunikacijos; Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Flonilita" atstovė Edita Kubilienė, buveinės adresas Draugystės g. 19 Kaunas, el. p. [email protected], tel. 8 37 759 029; Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Joniškio r. savivaldybė, Livonijos g. 4, LT-84124, Joniškis, tel. (8 426) 69 141, www.joniskis.lt; Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“ nuo 2022-05-11 iki 2022-05-31 d. (papildoma informacija tel. 8 37 759 029; 8 426 69140); Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti nuo 2022-05-11 iki 2022-05-31 projekto rengėjui – UAB „Flonilita“, adresu Draugystės g. 19 LT-51230 Kaunas, el. paštu [email protected], arba statytojui – Joniškio r. sav. administracijai, adresu Livonijos g. 4, LT-84124, Joniškis, el. paštu savivaldybe@ioniskis.lt taip pat tiesiogiai viešo susirinkimo metu iki jo pabaigos. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): viešas susirinkimas vyks 2022-05-31 nuo 17.00 vai. iki 18.00 vai. Joniškio r. savivaldybės administracijos patalpose, Livonijos g. 4, LT-84124, Joniškis. Projekto rengėjo informacija

Informacija apie pavadinimo gatvei suteikimą

Informuojame apie rengiamą Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Krepšinio alėjos pavadinimo suteikimo Joniškio miesto gatvei“. Projekto rengimo tikslas – suteikti Krepšinio alėjos pavadinimą Joniškio miesto gatvei, esančiai tarp Livonijos g. ir Darbininkų g. Dėl papildomos informacijos apie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto rengimą galite kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių, el. p. daiva.bickiene@joniskis.lt. Sprendimo projektas Schema Joniškio rajono savivaldybės administracija

Kviečiame teikti paraiškas naujoms NVŠ programoms

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo teikėjus iki 2022 m. birželio 1 d. teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų atitikties reikalavimams nustatymui ir finansavimui. NVŠ teikėjas, turintis teisę vykdyti NVŠ veiklas, konkursui gali teikti ir veiklą įgyvendinti pagal kelias NVŠ programas keliose šalies savivaldybėse, kurių trukmė nuo 2022 m. rugsėjo mėn. turi būti ne mažiau nei 6 mėnesiai ir 8 pedagoginės valandos per mėnesį. Šiame konkurse nedalyvauja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos. NVŠ teikėju gali būti mokykla (išskyrus bendrojo ugdymo), laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla). Finansuojant NVŠ programas vienam programoje dalyvaujančiam vaikui planuojama skirti 15–20 Eur per mėnesį, atsižvelgiant į programos prioritetus, trukmę ir vaikų užimtumą. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčiam moksleiviui bus skiriami du NVŠ krepšeliai. Joniškio rajono savivaldybėje didžiausias vienos grupės leistinas vaikų skaičius yra 20 mokinių, rekomenduotinas vieno NVŠ mokytojo didžiausias vaikų skaičius – 40 mokinių. Konkursui dokumentus galite teikti iki 2022 m. birželio 1 d. Nuo 2022 m. švietimo teikėjas kiekvienai vertinimui teikiamai NVŠ programai elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt užpildo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką. Paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto termino, nevertinamos. Detalesnė informacija teikiama telefonu 8 682 92 525, el. p. sekretore@sc.joniskis.lm.lt, www.sc.joniskis.lm.lt. Joniškio rajono švietimo centro informacija

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kviečia į atvirų durų dieną

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Joniškio rajone kviečia į atvirų durų dieną. Renginys vyks 2022 m. gegužės 12 d. nuo 8.00 iki 19.00 val. Joniškio rajono savivaldybėje, Livonijos g. 4, Joniškis. Gyventojai kviečiami ateiti pasitarti, konsultuotis, nes žinodami ir suprasdami vaiko teises, Tarnybos veiklos tikslus ir atliekamas funkcijas lengviau bus galima išspręsti konfliktines situacijas, sklandžiau atstovauti ir ginti geriausius vaiko interesus. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai yra pasiruošę padėti sprendžiant visus su vaiko teisėmis susijusius klausimus. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijosŠiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Joniškio rajone informacija  

Kviečiame paminėti Šv. Florijono dieną

Gegužės 4-oji – Šv. Florijono – ugniagesių ir gaisrų sergėtojo diena. Gegužės 4 d. 10.00 val. Joniškio rajono savivaldybės aikštėje kviečiame paminėti Šv. Florijono – ugniagesių ir gaisrų sergėtojo dieną. Joniškio rajono savivaldybės administracija

Jaunimo metams skirta interneto svetainė

Publikuota Jaunimo metams skirta interneto svetainė jauni2022.lt!   Šioje interneto svetainėje bus skelbiamos visos naujienos susijusios su jaunimo metais, taip pat talpinama informacija apie renginius bei kitas iniciatyvas susijusias su Lietuvos ir Europos jaunimo metais. Dalis informacijos vis dar yra rengiama, todėl palaipsniui jame atsiras vis daugiau naujienų, renginių bei kitos aktualios informacijos, todėl Jaunimo reikalų agentūra kviečia svetainėje lankytis reguliariai ir dalintis žinia apie interneto puslapį su aktualiais partneriais ir draugais bei socialiniuose tinkluose naudojant grotažymes #jauni2022, #EYY2022, #EuropenYearofYouth2022.   Kaip jūs galite prisidėti prie šios interneto svetainės?   Jei turite Jaunimo metams aktualių naujienų ir jomis norite pasidalinti, galite jas atsiųsti el. paštu [email protected]. Dalindamiesi naujiena parašykite bent kelias pastraipas teksto apie savo naujieną, pridėkite aktualias nuorodas ir foto ar video medžiagą, jeigu tokios bus.   Taip pat galite dalintis savo renginiais ir iniciatyvomis - prie renginių kalendoriaus rasite mygtuką „Įkelti savo renginį“, supildę ten prašomą informaciją pateiksite užklausą įkelti renginį, ją peržiūrėjęs Jaunimo reikalų agentūros specialistas renginį patvirtins ir jis atsiras jaunimo metų veiklų kalendoriuje.   Be to galite prisidėti ir prie skilties „Jaunimo galimybės“ – ten galite dalintis jaunimui skirtomis ilgalaikėmis programomis bei iniciatyviomis, kurios yra skirtos jaunimui nacionaliniu lygmeniu. Jei rasite klaidų ar turėsite pastebėjimų puslapiui prašome susisiekti el. paštu justinas.juskevicius@jra.lt. Jaunimo reikalų agentūros informacija

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą: Paslaugų paskirties pastato–pirties Senoji g.13, Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., paskirties keitimo į gyvenamąją, paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai. Statinių statybvietės adresas: Senoji g.13, Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., kad. nr. 4720/0002:48 Gasčiūnų k.v. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato - pirties Senoji g.13, Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., paskirties keitimo į gyvenamąją, paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (6.1). Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis: paslaugų (7.4). Statybos rūšis: paprastasis remontas, paskirties keitimas Statinio kategorija: neypatingasis. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Šarūno Sabaliausko projektavimo biuras, projekto vadovas – architektas Šarūnas Sabaliauskas (kvalifikacijos atestato Nr. A 888), Vasario 16-osios g. 44a-401, Šiauliai, mob.tel. +370 686 31 748, el.p. [email protected], Statytojas: V. D. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vasario 16-osios g. 44a-401, Šiauliai, tel. +370 686 31 748; el. p. [email protected], darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.,  ir Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos iki 2022 m. gegužės mėn. 12 d. elektroniniu paštu sabaliauskas01@gmail.com. Teikti pasiūlymus ir pastabas raštu arba el. paštu aukščiau nurodytais adresais galima iki viešo susirinkimo ir jo metu. Virtualus viešas susirinkimas kviečiamas 2022 m. gegužės mėn 12 d. 17.00 val. nuotoliniu būdu prisijungus prie zoom platformos (transliacijos nuoroda). Projektuotojo informacija

Pranešimas apie parengtą PAV ataskaitą

Informuojame apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą supažindinimą. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Agrokoncernas, UAB, Vėrupės g. 1, Babtų k., 54328 Kauno r., www.agrokoncernas.lt, [email protected], +370 37 490 490. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: Aplinkosaugos konsultantė Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, S. Konarskio 28-27, 03127 Vilnius, www.alkauskaite.com, [email protected], +370 61020179. PŪV pavadinimas ir vieta:  499,5 kW galios 3-jų saulės elektrinių žemės sklypuose (unik. Nr. 4727-0001-0047, 4727-0001-0034, 4727-0001-0008), esančiuose Šiaulių apsk. Joniškio r. sav., Gataučių sen., Stripeikių k. statyba ir eksploatacija. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Joniškio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel. +370 706 62 008, el. p. [email protected]. Su parengta PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto vetainėje. Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti: iki 2022-05-20 (imtinai) PAV dokumentų rengėjui el. paštu: alkauskaite.rasa@gmail.com (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir AAA informacijai). Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita: vyks 2022-05-23 17 val. vaizdo transliacijos būdu (vaizdo transliacijos nuoroda). Tel. pasiteiravimui dėl prisijungimo +370 610 20 179. Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Regionų ateities forumas 2022

Ateitis šių dienų kontekste – nežinomybę ir susirūpinimą keliantis klausimas, kiekvieno iš mūsų gyvenimuose. Nors jos ir negalime numanyti, tačiau visų mūsų indėlis į jos kūrimą turi itin didelę reikšmę. Šiuo metu regionų ateitis kelia vis daug susirūpinimo ir susidomėjimo. Mokslo, regionų savivaldos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų glaudus bendradarbiavimas gali padėti surasti tinkamiausius sprendimus regionams ir jų žmonėms. Todėl aktyvus visų suinteresuotųjų įsitraukimas ir įgalinimas veikti yra labai svarbus veiksnys, padedantis siekti regionų konkurencingumo ir gyvybiškumo, autentiškumo, prisidedantis prie pažangaus regionų vystymo bei inovatyvių sprendimų kūrimo, įgyvendinimo ir gerosios patirties sklaidos. VDU Žemės ūkio akademija kviečia jau į antrus metus organizuojamą renginį „Regionų ateities forumas 2022“, kuriame išgirsite daugiau nei 20 nusipelniusių mokslininkų pranešimų su jų įžvalgomis, pagrįstomis tyrimų rezultatais. Plenarinės sesijos metu vyks aktyvios diskusijos, kurių metu valdžios, mokslo ir verslo atstovai pasisakys aktualiomis temomis regionams ir jų žmonėms. Renginyje bus plėtojamos diskusijos sumanių kaimų, kokybiško maisto, žolynų svarbos šiuolaikiniame gyvenime temomis. Forumo sekcijos apjungs kaimo – miesto integracinius ryšius kuriant maisto sistemas ir vystant vietos turizmą, bioekonomikos svarbą tvaraus regiono vystymosi procese bei infrastruktūros plėtrą atsižvelgiant į žaliojo kurso galimybes žmogui ir gamtai. Renginio globėjas – Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Renginio moderatorius – Edvardas Žičkus Data: 2022 m. balandžio 28 d.Laikas: 9.00 val. – 15:00 val.Vieta: YouTube, MS Teams BŪTINA REGISTRACIJA RENGINIO PROGRAMA Konferencija „Regionų ateities forumas 2022″ vykdomas pagal Kaimo tinklo projektą NR. PLKT-22-1-01055-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.  

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. balandžio 26 d. 9.00 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojama svarstyti: 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Paveikslui „Šv. Kotryna“ (u. k. 7760), Joniškio rajono sav., Gataučių sen., Ivoškių k., panaikinimo. Papildoma informacija:Statusas (objekto u. k. 7760) – registrinis.Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Paveikslui „Šv. Kotryna“ (u. k. 7760), nes kultūros paveldo objektas nuo 1986 m. saugomas Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, kaip šio muziejaus eksponatas. 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Skulptūrai „Nukryžiuotasis“ (u. k. 7761), Joniškio rajono sav., Gataučių sen., Ivoškių k., panaikinimo. Papildoma informacija:Statusas (objekto u. k. 7761) – registrinis.Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Skulptūrai „Nukryžiuotasis“ (u. k. 7761), nes kultūros paveldo objektas nuo 1986 m. saugomas Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, kaip šio muziejaus eksponatas. 3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u. k. 762), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Antakalnio g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Papildoma informacija:Statusas – valstybės saugomas (Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas u. k. 762), paminklas (Rūmai u. k. 25771).Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u. k. 762) duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant kompleksinės dalies – Rūmų (u. k. 25771) vertingąsias savybes. Akto projektas parengtas remiantis fotofiksacija, pastato archeologiniais ir architektūriniais tyrimais, atliktais 2021 m. 4. Klausimas dėl architektūrinių struktūrų (statinių liekanų), atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Kalvarijų g. 24 A, vertinimo. Papildoma informacija:Svarstymo motyvas – gautas VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ prašymas įvertinti archeologinių tyrimų metu Vilniuje, sklype Kalvarijų g. 24A, atidengtų architektūrines struktūras (statinių liekanas), patenkančias į Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinę vietovę (u. k. 25504). Archeologinius tyrimus atliko UAB „Teisinga orbita“. 5. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Lyduokių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 799), esančių Ukmergės rajono sav., Lyduokių sen., Lyduokių mstl., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo, patikslinant apibrėžtas teritorijos ribas. Papildoma informacija:Svarstymo motyvas – gauta Kultūros paveldo centro specialistų išvada, kuria remiantis, nesiūloma tikslinti kultūros paveldo objekto teritorijos ribų (u. k. 799), sumažinant dalį teritorijos V dalyje. Remiantis ikonografine medžiaga, kultūros paveldo objekto V dalyje buvo ūkinė dvaro sodybos dalis. XX a. I p. planuose matyti apibrėžtos V dalies teritorijos ribos bei ten buvę ūkiniai pastatai. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis, informuojame apie „Gyvenamosios (vieno buto) paskirties (6.1.) pastato, Upės g. 11, Žagarės m., Joniškio raj. sav., rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio (7.13) paskirties pastatą, projektas“ parengtus projektinius pasiūlymus. Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Upės g. 11, Žagarė, Joniškio raj. sav. (kad. Nr. 4793/0102:61 Žagarės m. k.v.). Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama: gyvenamosios (vieno buto) pastatai (6.1.); projektuojama: poilsio (7.13.). Statinio kategorjja: nesudėtingasis statinys, II gr. Statinio statybos rūšis: rekonstravimas. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Transventa Solar", įm. k. 302790133. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris: Gedimino Tušo architektūros studija (jm. k. 305849754), projekto vadovas Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27 487, el. p. [email protected]. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės www.joniskis.lt skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“ ir projekto rengėjo biure Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9.00-16.00, tel. 8 612 27 487, el. p. [email protected]. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com arba raštu adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, iki viešo susirinkimo pabaigos. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): projekto rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, 2022 m. gegužės 10 d., 16.00. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose arba statytojui pageidaujant, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą. Nuoroda j vaizdo transliaciją Projektuotojo informacija

ESO informacija dėl žemės kasimo darbų vykdymo

Elektros energijos skirstymo operatorius (ESO) informuoja, kad norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina: Gauti ESO raštišką sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo darbams atlikti formą. Gavus ESO sutikimą žemės kasimo darbams, registruoti ESO atstovo išsikvietimą telefonu 1852, nurodant tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį. Suderinti techninį darbo projektą su ESO atstovu Elektra/Dujos kai darbai vykdomi pagal projektą. Laikytis visų saugos priemonių. ESO informacija