mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

2023-07-28

Pareigas palieka vyriausioji specialistė Daina Armonavičienė

Liepos 28-oji paskutinė Joniškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės Dainos Armonavičienės darbo diena. Daina Joniškio rajono savivaldybės administracijoje dirbo daugiau nei 19 metų. Ji koordinavo ir prižiūrėjo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, organizavo neformalųjį švietimą, atsakė už jaunimo politikos savivaldybės teritorijoje administravimą ir įgyvendinimą. Šiandien Dainai viso kolektyvo vardu padėkota už  kruopštų ir sąžiningą darbą, inovatyvių idėjų įgyvendinimą, efektyvų bendradarbiavimą, svarų indėlį jaunimo politikos įgyvendinimo srityje. Savivaldybės vadovai darbą paliekančiai Daina linkėjo naujų iššūkių ir įspūdžių, svajonių realizavimo, didžiausios sėkmės naujose veiklose. „Dirbdama Joniškio rajono savivaldybėje,  visada jaučiausi esanti komandos dalimi. Kolegoms linkiu toliau tęsti pradėtus darbus, rasti bendrus sprendimus, naudingus joniškiečiams“ – atsisveikindama kalbėjo Daina Armonavičienė. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-26

Darbą savivaldybėje baigė administracijos direktorius Tomas Armonavičius

Liepos 26 diena – paskutinė administracijos direktoriaus Tomo Armonavičiaus darbo diena Joniškio rajono savivaldybės administracijoje. T. Armonavičius Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo nuo 2021 m. gegužės 3 d. Savivaldybės meras Vitalijus Gailius padėkojo administracijos direktoriui už sėkmingą, rezultatyvią veiklą ir svarų indėlį plėtojant vietos savivaldą, kuriant Joniškio rajono savivaldybės gyventojų socialinę gerovę. „Nuoširdžiai dėkoju savivaldybės komandai už nuoširdų darbą kartu kuriant Joniškio rajono savivaldybės gyventojų socialinę gerovę. Tik augdamas pats – gali auginti kitus“ – atsisveikindamas kalbėjo Tomas Armonavičius. Joniškio rajono savivaldybės mero komanda ir administracijos darbuotojai Tomui Armonavičiui linkėjo naujų iššūkių, neblėstančio optimizmo, svajonių įgyvendinimo ir kuo didžiausios sėkmės naujose veiklose. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-25

Paskirstytos lėšos kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų projektų kofinansavimui

Joniškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginiame veiklos plane, 13 programoje „Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas“ numatyta priemonė „Nevyriausybinių organizacijų projektų dalinis finansavimas“. Savivaldybės biudžete šios priemonės įgyvendinimui numatyta 20 000 Eur. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų finansavimo teikimo komisijos siūlymą, paskyrė lėšas pareiškėjams, kurie pateikė prašymus dėl projektų dalinio finansavimo: asociacijos „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“ projektui „Laikui kartu“ – 243,00 Eur; asociacijos „Gataučių bendruomenė“ projektui „Multifunkcinės sporto aikštelės ir erdvės įrengimas Gataučių kaime“ – 13 207,00 Eur. asociacijos „Gataučių bendruomenė“ projektui „Bendruomenės patalpų įveiklinimas“ – 500,40 Eur; Gaižaičių kaimo bendruomenės projektui „Išnykusių kaimų alėja III“ – 750,00 Eur; Linkaičių kaimo bendruomenės projektui „Jaunatviškos sumanios erdvės“ – 4599,60 Eur; Mindaugių kaimo bendruomenės projektui „Mindaugių kaimo viešųjų erdvių tvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ – 700,00 Eur. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-25

Kviečiame teikti kandidatus „Auksinės krivūlės“ riterio apdovanojimui

Minint Lietuvos vietos savivaldos dieną „Auksinių krivūlių“ apdovanojimų renginyje jau aštuonioliktus metus bus pagerbtos labiausiai įvairiose srityse nusipelniusios šalies savivaldybės. Tradiciškai šventės metu bus įteikti ir „Auksinės krivūlės“ riterio ženklai, skirti asmenims, nusipelniusiems Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui.  Kaip ir kasmet, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) apdovanojimo „Auksinės krivūlės“ laureatus – savivaldybes – siūlys Lietuvos Respublikos ministerijos, rinks LSA valdyba. Savivaldybių tarybos taip pat gali siūlyti savo kandidatus, kuriems šventės metu bus įteikti „Auksinės krivūlės“ riterio ženklai. Tradicinės šventės metu „Auksinės krivūlės“ riterio ženklai bus įteikti asmenims, nusipelniusiems Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui. Maloniai prašome Joniškio rajono gyventojų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, įstaigų iki š. m. rugpjūčio 10 d. 8 val. siūlyti kandidatus šiam apdovanojimui el. p. savivaldybe@joniskis.lt Siūlomi kandidatai turėtų būti nusipelnę savivaldai nacionaliniu mastu arba Joniškio rajono savivaldybei. Siūlant kandidatūras, prašome įvardinti konkrečius siūlomo kandidato nuopelnus (ne daugiau 5 tezių). „Auksinių krivūlių“ 2023 metų laureatų apdovanojimo ceremonija šiemet planuojama spalio 6 dieną Vilniuje, koncertų salėje „Compensa“. Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimų nuostatus ir kandidato, teikiamo Auksinės krivūlės riterio apdovanojimui, anketą galite rasti čia. Joniškio rajono savivaldybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos informacija
2023-07-25

Skelbiamas Projekto socialinių dirbtuvių Joniškio rajono savivaldybėje partnerio atrankos konkursas

Joniškio rajono savivaldybės administracija siekdama įgyvendinti Projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“, skelbia socialinių dirbtuvių paslaugos Joniškio rajono savivaldybėje partnerio atrankos konkursą. Preliminari planuojama Projekto, kurio metu veiks vienos socialinės dirbtuvės, pradžia – 2024 m. vasario 1 d. Socialinių dirbtuvių paslaugos Projekte vykdymo trukmė – iki 2025 m. gruodžio 31 d. Projekto partnerio atrankos tikslas – atrinkti Projekto socialinių dirbtuvių partnerį, kuris Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., teiks socialinių dirbtuvių paslaugą Joniškio rajono savivaldybėje. Socialinių dirbtuvių tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje. Finansuojamos paslaugos, kai: socialinėse dirbtuvėse, pasitelkiant socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, užimtumo specialisto (prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistro) ir rinkodaros specialisto komandos pagalbą, ugdomi, palaikomi ir (ar) atkuriami psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų socialiniai ir darbiniai įgūdžiai; socialinėse dirbtuvėse ugdomi asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią savarankiškumas ir gyvenimo bendruomenėje įgūdžiai bei, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, asmenys rengiami atvirai darbo rinkai; socialinėse dirbtuvėse sukuriama produkcija realizuojama ar paslaugos teikiamos šalies ir / ar užsienio šalių prekių ir paslaugų rinkoje. Reikalavimai socialinių dirbtuvių paslaugos teikimui: pareiškėjas turi turėti (ar planuoti įsigyti / nuomoti)  patalpas, turėti (ar planuoti įsigyti) būtiną įrangą ir priemones planuojamai paslaugai teikti; socialinių dirbtuvių paslaugos negali būti teikiamos stacionarios socialinės globos įstaigos teritorijoje, asmens namuose arba darbas negali būti atliekamas ir veikla vystoma nuotoliniu būdu (išskyrus atvejus kai paskelbta ekstremali situacija ir veiklos vykdyti negalima kontaktiniu būdu); socialinėse dirbtuvėse paslauga turi būti suteikiama ne mažiau kaip 10 unikalių asmenų. Asmenims teikiamos darbinio užimtumo ir savarankiškumo ugdymo paslaugos gali būti teikiamos skirtingose vietose. Vienu metu socialinėse dirbtuvėse paslaugas gauti privalo ne mažiau kaip 8 asmenys. Partnerio atrankoje gali dalyvauti: nevyriausybinės organizacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, privatieji juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose (įstatuose arba nuostatuose) nurodyti pagrindiniai įstaigos, organizacijos veiklos tikslai ir (ar) uždaviniai yra susiję su pagalbos teikimu asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia ir /arba veikla neįgaliųjų socialinės integracijos srityje. Preliminari partnerio veiklos koncepcija, kurioje pareiškėjas nurodo: socialinių dirbtuvių veiklos kryptis (teikiamos paslaugos ir (ar) gaminamos prekės); socialinėse dirbtuvėse teikiamų paslaugų ir (ar) pagamintų prekių realizacijos rinkoje kryptis; socialinių dirbtuvių komandos (socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistro, rinkodaros specialisto) funkcijas ir atsakomybes; turimas (ar planuojamos įsigyti / nuomoti) patalpas ir jų pritaikymą socialinių dirbtuvių paslaugos teikimui; patirtį, teikiant socialines paslaugas, asmeninę ir kitą pagalbą asmenims; tris svarbiausius pasiekimus įgyvendinant asmenų įtrauktį į savarankišką ir bendruomenės gyvenimą; rizikos, su kuriomis pareiškėjas gali susidurti įgyvendindamas socialinių dirbtuvių veiklą, ir jų valdymo planas; socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo viešinimo planą; užimtumo ir socialinių įgūdžių ugdymo procesų aprašymą. Kokias funkcijas atliks asmenys, kaip dirbs komandoje, kaip bus ugdomi įgūdžiai, kaip bus atliekamas socialinių dirbtuvių paslaugos gavėjų individualių planų sudarymas ir įgyvendinimas, o taip pat aprašyti darbo principai ir metodai taikomi teikiant paslaugą asmeniui. Paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga:  Nustatytos formos paraiška, projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – paraiška) ir Pareiškėjo atitikties deklaracija su pridedamais dokumentais priimamos iki 2023 m. rugpjūčio 14 d. 16.00 val. Paraiškų ir dokumentų teikimo reikalavimai: Paraiška turi būti pasirašyta elektroniniu parašu asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas. Kartu su paraiška teikiami dokumentai, įrodantys atitiktį bendriesiems ir specialiesiems socialinių dirbtuvių partnerių atrankos reikalavimams. Pareiškėjas gali pateikti ir kitus dokumentus ir (arba) informaciją, reikalingą paraiškos vertinimui, bei papildomus dokumentus, galinčius padėti vertinti paraišką. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, kartu su visais pridedamais dokumentais pateikta vertinimui vienu elektroniniu laišku, pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojant Microsoft Office programinę įrangą. Pasirašyta elektroniniu parašu paraiška su priedais teikiama elektroniniu paštu [email protected]. Elektroninio laiško temos eilutėje įrašoma: „Socialinių dirbtuvių partnerio atrankai“. Informavimas ir konsultavimas su konkursu ir paraiškų teikimu susijusiais klausimais Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos tel. (8 426) 69 154, el. p. aiste.milasiene@joniskis.lt. Teisės aktai, formos Socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašas Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas Paraiškos forma, projekto įgyvendinimo sąmatos forma Pareiškėjo atitikties deklaracijos forma Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-21

Viešojo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas

Joniškio rajono savivaldybė administracija, siekdama teisės aktų nustatyta tvarka parduoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamus daiktus, kviečia fizinius ir juridinius asmenis dalyvauti viešajame aukcione ir įsigyti savivaldybei priklausantį turtą: pastatą, Miesto a. 24, Žagarė; pastatą bendrabutį Endriškių k. 9, Skaistgirio sen., Joniškio r.; pastatą – felčerinį punktą Kulpių g. 6, Plikiškių k., Joniškio r. sav.; pastatą-parduotuvę, pastatą-valgyklą Sodžiaus g. 4, Daukšių k., Joniškio r.; gyvenamus namus, Žemaičių g. 25, Joniškis; Žagarės g. 9, Joniškis; Urėdijos g. 6B, Beržininkų k., Joniškio r.; Dragūnų g. 12, Jauniūnų k., Gataučių sen.,  Joniškio r.; butus: Šiaulių Senoji g. 11-3, Joniškis; Girdžiūnų k. 1-1, Satkūnų sen., Joniškio r.; Parko g. 13-4, Joniškis;  Nemeikščių k. 2-5, Saugėlaukio sen.;  Purienų g. 5-2, Joniškis; Purienų g. 5-4, Joniškis; Purienų g. 5-8, Joniškis; Purienų g. 5-9, Joniškis; Pušies g. 7-4, Petraičių k., Žagarės sen., Joniškio r.; mokyklos pastatus: Sodų g. 3, Gaižaičių k., Gaižaičių sen., Joniškio r.; Senoji g. 4, Daunoriškės k., Joniškio r.; Šiaulių Senoji g. 5, Kirnaičių k., Joniškio r.; administracinį pastatą su vaistinės patalpomis, Miesto a. 40, Žagarė. Detalią informaciją apie vykdomus viešus aukcionus ir parduodamą turtą rasite čia. Elektroniniai aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje evarzytines.lt. Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausiąjį specialistą Arūną Adomaitį, tel. Nr. (8 426) 51 191, mob. 8 646 12 931, el. p. [email protected] arba Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėją Raimundą Tiškevičių, (8 426) 69 147, mob. 8 679 20 234, el. p. raimundas.tiskevicius@joniskis.lt. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-21

Joniškio rajono garbės ambasadoriaus ženklas įteiktas Astai Gulijevai

Šiandien Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius, vicemerė Vaida Aleknavičienė, vicemeras Aivaras Rudnickas ir administracijos direktorius Tomas Armonavičius įteikė Joniškio rajono garbės ambasadoriaus ženklą ir pažymėjimą žagarietei Astai Gulijevai. „Joniškis yra ten, kur yra joniškiečių, o Ambasadorė savo darbais, savo pasiekimais siunčia aiškią žinią, kad mūsų krašte gyvena darbštūs ir savo kraštą mylintys žmonės“,– sveikindamas kalbėjo V. Gailius. Asta gimė ir augo Žagarėje, mokėsi Žagarės gimnazijoje, geografijos studijas pasirinko Vilniaus universitete, vėliau tęsė Magistro studijas Turku universitete Suomijoje bei Upsalos universitete Švedijoje. Kraštietė šiuo metu gyvena Švedijoje ir dirba Stokholmo apskrities administracijoje projekto vadove, kurio tikslas pagerinti vandens kokybę nacionaliniu lygmeniu. Ji dalyvauja įvairiuose aplinkosaugos projektuose ir dirba eksperte įvairiose tarptautinėse organizacijose, kurios sprendžia aplinkosaugos, žmogaus teisių bei demokratijos problemas. Asta 2019 m. įkūrė nevyriausybinę organizaciją, kurios tikslas įgyvendinti ir kurti atsigavimo, atsparumo ir atokvėpio programą moterims. 2009 m. Asta laimėjo Globalios Lietuvos apdovanojimą už geriausią e-idėją kuriant Globalią Lietuvą. „Malonu padėti kraštiečiams, kurie domisi Baltijos regiono aplinkosaugos klausimais, ieško bendradarbiavimo partnerių šioje bei kitose tarptautinio ne pelno siekiančiose bendradarbiavimo srityse“, – sako Joniškio garbės ambasadorė. Susitikimo metu ambasadorė papasakojo apie Švedijoje įgyvendinamus projektus, aplinkos apsaugos sprendimo būdus. Astai Gulijevai  Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T- 84 Joniškio garbės ambasadorius – tai aktyvus joniškietis, puoselėjantis ir skleidžiantis gerąją žinią apie savo kraštą, galintis konsultuoti ir padėti savo kraštiečiams, teikiantis idėjas savo regionui, dalyvaujantis projektinėse veiklose ir bendruomeniškumą skatinančiose iniciatyvose. Kviečiame tapti arba siūlyti Joniškio miesto garbės ambasadoriumi. Garbės ambasadoriaus kandidatūras galite teikti interneto svetainėje „Globalus Joniškis“. Susipažinti su visais Joniškio rajono garbės ambasadoriais galite čia. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-21

Savivaldybės teritorijoje plečiamas priedangų tinklas

Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkiu 2023 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. M-122 patvirtintas papildytas priedangų Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje sąrašas. Specialiuoju priedangos ženklu pažymėti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje parinkti statiniai, skirti gyventojų priedangai nuo galimų pavojų. Priedangų sąrašas pasipildė 4 naujomis priedangomis – Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešąja biblioteka, Joniškio žemės ūkio mokyklos bendrabučiu, viešbučiu „Šiaurės vartai“, UAB „Fortūna“. Priedangų Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje sąrašas Primename, kad priedanga yra skirta trumpalaikei (iki kelių valandų) apsaugai, kurioje būtų galima pasislėpti nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudymo grėsmės karinės agresijos metu. Iškilus šiai grėsmei, gyventojams rekomenduojama kuo skubiau susirasti specialiuoju žymėjimo ženklu pažymėtą artimiausią priedangą. Priedangoms tinka gyvenamieji daugiabučiai, visuomeninės, laisvalaikio, pramogų ir kitos paskirties statiniai ar atskirai įrengtos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, rūsiai, transporto ir pėsčiųjų tuneliai, įmonių ir įstaigų sanitarinės buitinės patalpos, nedegių medžiagų sandėliai ir kt. Gyventojų laikinam apsisaugojimui nuo pavojų parinktas ir 23 kolektyvinės apsaugos statiniai. Parenkant statinius ir patalpas, kuriuos ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima būtų pritaikyti gyventojams apsisaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, atsižvelgta į statinio ar patalpų vietą, talpumą, sandarumą, konstrukcijas, patalpų vietą statinyje, privažiavimą prie statinio ir kitas aplinkybes. Kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS) skirti laikinam gyventojų prieglobsčiui ekstremalių situacijų metu – čia apgyvendintiems gyventojams būtų teikiamos būtiniausios paslaugos ir reikmenys: maistas, vanduo, drabužiai, psichologinė, medicininė ir kita humanitarinė pagalba. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-20

Svarbi informacija. Kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių ir vandenyje?

Vasarą gyventojai vis dažniau renkasi poilsį gamtoje ir prie vandens telkinių. Kad mėgavimasis vasarą būtų malonus ir nesukeltų papildomų rūpesčių, specialistai primena saugaus elgesio vandenyje taisykles. Saugus elgesys prie vandens telkinio: nestovėkite ir neleiskite vaikams žaisti ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį (prie prieplaukos ar molo krašto, tilto, stataus kranto); perkaitę saulėje, nešokite staiga į vandenį, prieš tai juo apsišlakstykite; nepalikite prie vandens be priežiūros vaikų iki 14 metų. Prie vandens telkinio draudžiama: paplūdimiuose ir maudyklose rūkyti (išskyrus įrengtas rūkymo vietas); žaisti sportinius žaidimus ne fizinio aktyvumo (aktyvaus) paplūdimio zonoje ar sukeliant pavojų poilsiautojams; paplūdimiuose ir maudyklose įrengti stovyklavietes; paplūdimiuose ir maudyklose kurti laužus; skinti ar naikinti saugomų rūšių augalus; būti bendruose paplūdimiuose nuogiems (nedėvėti maudymosi kostiumų arba dėvėti tik jų dalį); lankytis su gyvūnais tam neskirtose paplūdimio vietose. Saugus elgesys vandens telkinyje: nemokėdami plaukti neikite į vandenį giliau kaip iki krūtinės; nesimaudykite vieni, nežinomose, nuošaliose vietose. Geriau pasirinkite paplūdimį arba vietą, kur plaukioja daugiau žmonių ir yra budintys gelbėtojai; maudykitės tik įsitikinę, kad saugu, į nežinomą vandens telkinio vietą iš pradžių lėtai briskite, nenerkite ir nešokite į vandenį; nežaiskite vandenyje pavojingų žaidimų, maudydamiesi nekramtykite gumos, nevalgykite, nesimaudykite iškart po valgio, išgėrę alkoholinių gėrimų; neleiskite vaikams nardinti kitą žmogų, tampyti už kojų, lipti kitiems ant pečių; nešaukite pagalbos, jei jos nereikia; neplaukiokite ten, kur atliekami šuoliai į vandenį; nešokinėkite į vandenį nežinomoje vietoje, jūs galite susižaloti atsitrenkę į dugne esančius daiktus; neplaukite į laivakelį ir nesiartinkite prie praplaukiančių laivų, nes kyla grėsmė būti įtrauktam po laivo sraigtais. Vandens telkinyje draudžiama: plaukioti ar bristi už vietų, pažymėtų plūdurais, taip pat maudytis po nustatytų paplūdimio lankymo valandų, maudymuisi neskirtose ir (ar) nesaugiose vietose (prie užtvankų, dirbtinių krioklių, šalia hidroelektrinėse naudojamų įrenginių, esančių vandenyje ir pan.) arba vietose, pažymėtose draudžiančiais maudytis informaciniais ženklais; maudytis neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų; maudytis vaikams iki 14 metų be suaugusio žmogaus priežiūros; plaukioti ant pripučiamųjų čiužinių, transporto priemonių padangų ir kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukioti nepritaikytų daiktų; maudytis žaibuojant ir (ar) perkūnijos, škvalo, viesulo metu; maudytis esant gelbėjimo poste iškeltai raudonai vėliavai.  Saugus elgesys plaukiojimo priemonėse: gelbėjimosi liemenę užsidėkite prieš išplaukdami plaukiojimo priemone į vandens telkinį ir ją dėvėkite visą laiką, taip pat būdami plaukiojimo priemonėje ant vandens; ypač pavojinga išdykauti valtyje, vaikščioti joje, ją supti, nes valtis gali apvirsti. Plaukiojimo priemonėse draudžiama: plaukti plaukiojimo priemone, jeigu joje nėra gelbėjimosi liemenių, skirtų visiems joje esantiems asmenims; maudytis, nardyti ir šokinėti iš (nuo) plaukiančios plaukiojimo priemonės; plaukioti plaukiojimo priemonėmis tam neskirtose paplūdimių maudyklų zonose, jomis kelti pavojų žmonėms ir aplinkai; suptis ir vaikščioti tam nepritaikytose plaukiojimo priemonėse, taip pat nesilaikyti plaukiojimo priemonės gamintojo nustatytų saugaus plaukiojimo priemonės naudojimo reikalavimų ir (ar) draudimų. Kaip elgtis, jei skęstate pats ir kaip padėti, jei skęsta kitas: skęstantysis  turėtų stengtis nurimti,  nepanikuoti, nesiblaškyti ir dėmesį į save atkreipti šaukdamas arba mojuodamas rankomis. Reikėtų įkvėpti kuo daugiau oro, atsigulti ant nugaros; pamatę skęstantį žmogų, šaukite mėgindami atkreipti aplinkinių dėmesį ir skambinkite skubiosios pagalbos telefonu 112. Apsidairykite, ar šalia nėra kokios nors gelbėjimo (gelbėjimo rato, valties ir kt.) arba parankinės priemonės, kuri neskęsta (kamuolio, čiužinio ir t. t.); laukdami gelbėtojų, pasitelkite į pagalbą kuo daugiau žmonių, pasidalykite pareigomis, bandykite padėti skęstančiajam saugiais būdais: nuo kranto, iš valties, nuo tilto mesdami plūdurą, tiesdami lazdą ir t.t.  Nerizikuokite savo gyvybe; jeigu šalia nieko daugiau nėra, pamėginkite gelbėti skęstantįjį, priplaukę prie jo su kokia nors plaukiojimo priemone (valtimi, vandens dviračiu), paduokite jam gelbėjimo ar parankinę priemonę, kuri neskęsta. Ją reikia paduoti skęstančiajam per saugų atstumą, kad jis negalėtų jūsų sugriebti; ištraukę skęstantįjį į krantą, suteikite pirmąją pagalbą, jei reikia, gaivinkite, kol atvyks pagalba; Įsidėmėkite: gelbėti skęstantįjį vandenyje be pagalbinių priemonių gali tik geras plaukikas, kuris moka profesionaliai įvertinti pavojaus lygį, išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai. Su rekomendacijomis kaip elgtis esant gamtiniams pavojams galite susipažinti čia. Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir lt72.lt informacija
2023-07-19

Aktuali informacija auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus

Šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prasidedant naujiems mokslo metams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia jau dabar pateikti prašymus. Nepriklausomai nuo šeimos pajamų ir be atskiro prašymo pateikimo, nemokami pietūs mokykloje skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. „Labai svarbu, kad tėvai ar globėjai nedelstų ir teiktų prašymus dar vasarą, kad vaikai nemokamą maitinimą gautų nuo pat pirmųjų rugsėjo dienų. Prašymus galima teikti savivaldybėms, taip pat per spis.lt sistemą. Nemokamą maitinimą taip pat gali gauti mažesnes pajamas gaunančių šeimų vyresni vaikai. Svarbu nepamiršti, jog nepriteklių patiriančios šeimoms priklauso ir parama mokinio reikmenims įsigyti“, – primena socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Pagalba patiriantiems finansinių sunkumų Mokiniai turi teisę į 98 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamą maitinimą – pietus ugdymo įstaigoje ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, – jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 235,5 euro. Išimties atvejais nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriama ir esant didesnėms pajamoms, tai yra tuomet, kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 314 eurų. Tokiems atvejams priskiriami, pavyzdžiui, liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo turi negalią. SVARBU. Vertinant šeimos pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų ir dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.). Socialinė parama mokiniams skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas. Prašymus teikti galima jau dabar Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti ir 3–12 klasių mokinių nemokamo maitinimo gali būti pateikiami jau nuo liepos 1 dienos. Norint gauti šią paramą, vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, ar pilnametis mokinys, ar nepilnametis emancipuotas mokinys turėtų kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą spis.lt. Kartu su prašymu–paraiška taip pat reikia pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė sudėtis. Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui, socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia. Kreipiantis tik dėl nemokamo maitinimo, prašymą–paraišką galima pateikti ir mokyklos administracijai. Visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams – nemokami pietūs Nemokami pietūs, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Dėl nemokamų pietų jiems prašymų teikti nereikia. Jeigu poreikio gauti nemokamus pietus mokykloje nėra, mokinio tėvai arba globėjai apie tai turi informuoti mokyklos administraciją. Planuojama, kad nuo rugsėjo 1 d. socialinę paramą mokiniams mokyklose gaus apie 129 tūkst. mokinių. Šių metų pirmąjį pusmetį nemokamus pietus mokyklose gavo apie 125,2 tūkst. mokinių, iš kurių 90 tūkst. mokinių – nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Iš jų, 5069 ukrainiečių šeimų vaikai. 2023 m. socialinei paramai mokiniams skirta 51,5 mln. eurų (2022 metais panaudota – 43,6 mln. eurų), iš kurių nemokamam maitinimui – 44,7 mln. eurų, paramai mokinio reikmenims įsigyti – 4,9 mln. eurų, administravimui – 1,9 mln. eurų. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija
2023-07-19

Skelbiamas visuotinis jaunimo organizacijų susirinkimas

Skelbiamas visuotinis jaunimo organizacijų susirinkimas dėl jaunimo atstovų delegavimo į Joniškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą. Jaunimo reikalų taryba – visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš Joniškio rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų jaunimo atstovų (14–29 metų amžiaus), kurie į Jaunimo reikalų tarybą viešai ir demokratiškai išrenkami visuotinio jaunimo organizacijų susirinkimo metu iš savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldos. Kviečiame liepos 31 d. 14 val. savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovus į visuotinį jaunimo organizacijų susirinkimą, kuris vyks Joniškio rajono savivaldybės posėdžių salėje (Livonijos g. 4-1, Joniškis). Jaunimo reikalų tarybos veiklos nuostatai ir visuotinio jaunimo organizacijų susirinkimo organizavimo tvarka. Detalesnę informaciją apie Jaunimo reikalų tarybos ir visuotinio susirinkimo organizavimą teikia marta.stoniene@joniskis.lt arba tel. 8 690 12354. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-19

Kodėl svarbu atsakingai rūšiuoti atliekas?

Kad atliekų tvarkymo sistemos grandinėje būtų perdirbama kuo didesnė dalis atliekų, svarbūs kiekvieno gyventojo rūšiavimo įgūdžiai. Šiuo metu viena iš dažniausiai pasitaikančių atliekų priėmėjų-kontrolierių problemų – neišrūšiuotų atliekų pristatymas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (toliau – DGASA). Čia į konteinerius iškraunamos neišrūšiuotos atliekos užteršia visas perdirbimui tinkamas žaliavas. Pirminis atliekų rūšiavimas – sėkmingo perdirbimo pagrindas „Atliekų priėmimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, atliekų priėmimo punktus taisyklės“ numato, kad atvežtų atliekų rūšiavimą atlieka gyventojas. Teisingai atliktas pirminis atliekų rūšiavimas lemia, kaip toliau sėkmingai bus perdirbamos atliekos. Nors minimos taisyklės griežtai draudžia maišyti skirtingų rūšių atliekas, patirtis rodo, kad gyventojai vis dar negeba jų atskirti. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras dalinasi DGASA užfiksuotomis nuotraukomis, kaip vieno gyventojo atsainus požiūris į atliekų rūšiavimą užgožia dešimties gyventojų triūsą. Į stiklo atliekų konteinerį išmesti pilnutėliai maisto produktų stiklainiai užteršė viso konteinerio turinį. Atsakingai išrūšiuotos gyventojų atliekos turės būti dar kartą perrūšiuojamos. Specialistai atkreipia dėmesį, kad gyventojui būtų pakakę išpilti maisto likučius ir nusukti metalinius dangtelius. Nei išplauti, nei nuvalyti popierinių etikečių nuo stiklainių nėra būtina. Daugiausia – statybos ir griovimo atliekų Remiantis įstaigos veiklos ataskaitos duomenimis, per 2022 m. į Šiaulių regione veikiančias DGASA gyventojai daugiausia pristatė statybos ir griovimo atliekų – iš viso 8 613,700 t arba 53,7 proc. visų atliekų. Čia dažniausiai nesusipratimų kilo gyventojams atvežus neišrūšiuotas atliekas. Tokiu atveju jiems tenka išpakuoti ir išrūšiuoti atliekas pagal atliekų priėmimo taisykles. Po namų remonto ar statybos darbų atsiradusias atliekas pirmiausia reikėtų išrūšiuoti jų susidarymo vietoje. Dar tinkamus naudoti dažų, grunto, klijų, tapetų, plytelių, laminato likučius ir remontui reikalingus įrankius rekomenduojama pristatyti į artimiausią dalijimosi daiktais stoteles „Daiktų kiemas“. Čia jie netruks pasitarnauti naujuose namuose. Antriniam panaudojimui nebetinkamos atliekos turi būti pristatomos į DGASA ir iškraunamos į atitinkamus konteinerius. Seni tapetai rūšiuojami į statybos ir griovimo atliekų konteinerį, statybinių ir griovimo atliekų plastikai – į plastikų konteinerį, lakštinis stiklas – į langų stiklo konteinerį. Cheminių medžiagų turinčios priemonės, pažymėtos specialiais pavojingumą nurodančiais simboliais, perduodamos atliekų priėmėjui-kontrolieriui. DGASA dirbantys specialistai visada pasiruošę padėti ir atsakyti į iškilusius gyventojų klausimus. Svarbiausia atliekas pristatyti taip, kad darbuotojas galėtų vizualiai nustatyti jų rūšį. Surinktos atliekos paskirstomos į atliekų tvarkymo srautus, kurių didžioji dalis perduodama atliekų perdirbėjams, o tik tai, kas nebegali būti išgelbėta, išvežama į sąvartyną. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro informacija