mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. gegužės 31 d. 9.00 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojama svarstyti: 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kalbininko Jono Jablonskio sodybos (u. k. 10550), Šakių rajono sav., Griškabūdžio sen., Rygiškių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Papildoma informacija:Statusas (u. k. 10550) – registrinis.Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos departamento Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius.Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Kalbininko Jono Jablonskio sodybos (u. k. 10550), Šakių rajono sav., Griškabūdžio sen., Rygiškių k., duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant komplekso ir kompleksinių dalių vertingąsias savybes, iš į kompleksą įeinančios kompleksinės dalies - Kalbininko Jono Jablonskio sodybos (u. k. 10550) klėties (u. k. 31137) vertingųjų savybių sąrašo išbraukiant vertingąją savybę „stogo danga-nendrės“ (remiantis ikonografiniais šaltiniais bei Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-03-08 protokoliniu sprendimu) bei patikslinant apibrėžtas teritorijos ribas. 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Mečetės (u. k. 24828), Alytaus rajono sav., Punios sen., Raižių k., Vytauto g. 9, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Papildoma informacija:Statusas (u. k. 24828) – valstybės saugomas.Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius. Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, atsižvelgus į Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-10-26 posėdyje priimtą sprendimą bei į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 202-12-28 raštu Nr. (9.50 E)2-3119 pateiktas pastabas, patikslinti Mečetės (u. k. 24828), Alytaus rajono sav., Punios sen., Raižių k., Vytauto g. 9, duomenis Kultūros vertybių registre, papildant vertingąsias savybes ir patikslinant apibrėžtas vizualinės apsaugos pozonio ribas. 3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Liubavo dvaro sodybos (u. k. 899), Vilniaus rajono sav., Riešės sen., Liubavo k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Papildoma informacija:Statusas (u. k. 899) – valstybės saugomas.Akto projekto rengėjas –Kultūros paveldo centras, klausimo svarstymą inicijavo VšĮ „Europos parkas“.Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis architektūriniais, polichrominiais, archeologiniais, vizualiniais tyrimais, patikslinti Liubavo dvaro sodybos (u. k. 899) komplekso ir jo kompleksinių dalių: oficinos (u. k. 33085), oranžerijos (u. k. 33089), arklidės (u. k. 33094), ledainės (u. k. 33090) vertingąsias savybes, patikslinti reikšmingumo lygmenį iš regioninio į nacionalinį. Taip pat siūloma apibrėžti vizualinės apsaugos pozonio ribas, kurios nustatytos kultūros vertybės apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentu. 4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 1190), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Turgaus a. 3, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Papildoma informacija:Statusas (u. k. 1190) – valstybės saugomas.Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, tyrimų ataskaitomis, archyviniais šaltiniais ir publikacijomis, patikslinti Namo (u. k. 1190), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Turgaus a. 3, duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant Namo (u. k. 1190) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“. 5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastato (u. k. 2741), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Kepėjų g. 10, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Papildoma informacija:Statusas (u. k. 2741) – valstybės saugomas.Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, tyrimų ataskaitomis, archyviniais šaltiniais ir publikacijomis, patikslinti Pastato (u. k. 2741), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Kepėjų g. 10, duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant Pastato (u. k. 2741) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“. 6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Jakiškių kaimo kapinių Šv. Ignaco Lojolos koplyčios statinių kompleksui (46672), Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Jakiškių k., suteikimo. Papildoma informacija:Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine ir ikonografine medžiaga, publikacijomis, restauravimo projektu, bei atsižvelgus į tai, kad objektas atitinka Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo reikalavimus, keliamus kultūros paveldo objektui, suteikti Jakiškių kaimo kapinių Šv. Ignaco Lojolos koplyčios statinių kompleksui (46672), sudarytam iš Šv. Ignaco Lojolos koplyčios (u. k. 1227) ir Kapinių tvoros ir vartų (46673), Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Jakiškių k., apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“. 7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 4691), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., S. Nėries g. 8, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Papildoma informacija:Statusas (u. k. 4691) – valstybės saugomas. Akto projekto rengėjas –Kultūros paveldo centras.Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, tyrimais ir publikacijomis, patikslinti Namo (u. k. 4691), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., S. Nėries g. 8, duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant Namo (u. k. 4691) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“. 8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 4692), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., S. Nėries g. 10, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Papildoma informacija:Statusas (u. k. 4692) – valstybės saugomas. Akto projekto rengėjas –Kultūros paveldo centras.Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, tyrimais ir publikacijomis, patikslinti Namo (u. k. 4692), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., S. Nėries g. 10, duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant Namo (u. k. 4692) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

UAB „Joniškio vandenys“ informacija

UAB „Joniškio vandenys“ informuoja, kad pasirašyta sutartis dėl 43 namų ūkių prijungimo prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Joniškyje, Ziniūnuose ir Bariūnuose. Rangovas – UAB „Joniškio spedicija“. Numatoma darbų trukmė – 12 mėnesių. UAB „Joniškio vandenys“ informacija

UAB „Joniškio vandenys“ informacija

UAB „Joniškio vandenys“ informuoja, kad baigti vandens gerinimo įrenginių statybos darbai Jankūnuose, Jakiškiuose ir Blauzdžiūnuose. Gyventojams tiekiamas geriamas vanduo atitinka higienos normas. UAB „Joniškio vandenys“ informacija

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. gegužės 30 d. 9.00 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojama svarstyti: 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso (u. k. 33477) ir kompleksinių dalių: Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso varpinės (u. k. 33513) bei Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvoros ir vartų (u. k. 33515), Klaipėdos rajono sav., Veiviržėnų sen., Veiviržėnų mstl., Laisvės g. 28, apskaitos duomenų tikslinimo. Statusas: registrinis.Akto parengimo pagrindas: 2022-02-03 raštu Nr. (13.25 E)2-508 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją. Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimais ir publikacijomis patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti kompleksinėmis dalimis: Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpį ir skulptūras I (u. k. 9405) bei Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpį ir skulptūras II (u. k. 14811).Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros I (u. k. 9405) kompleksinių dalių: Koplystulpio (u. k. 25060), „Lurdo Švč. M. Marija“ skulptūros (u. k. 25061), „Šv. Antanas“ skulptūros (u. k. 25062), „Šv. Barbora“ skulptūros (u. k. 25063), „Nežinomas šventasis“ skulptūros (u. k. 25064), Klaipėdos rajono sav., Veiviržėnų sen., Veiviržėnų mstl., Laisvės g. 28, panaikinimo Statusas: valstybės saugomas.Akto parengimo pagrindas: 2022-02-03 raštu Nr. (13.25 E)2-508 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros I (u. k. 9405) kompleksinėms dalims: Koplystulpiui (u. k. 25060), „Lurdo Švč. M. Marija“ skulptūrai (u. k. 25061), „Šv. Antanas“ skulptūrai (u. k. 25062), „Šv. Barbora“ skulptūrai (u. k. 25063), „Nežinomas šventasis“ skulptūrai (u. k. 25064), nes tapo Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros I (u. k. 9405) vertingosiomis savybėmis.Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros II (u. k. 14811) kompleksinių dalių: Koplystulpio (u. k. 25065), Skulptūros „Švč. M. Marija Maloningoji“ (u. k. 25066), „Šv. Barbora“ skulptūros (u. k. 25067), Skulptūros „Šv. Apolonija“ (u. k. 25068), Nukryžiuotojo skulptūrinės grupės (u. k. 25069), Klaipėdos rajono sav., Veiviržėnų sen., Veiviržėnų mstl., Laisvės g. 28, panaikinimo. Statusas: valstybės saugomas.Akto parengimo pagrindas: 2022-02-03 raštu Nr. (13.25 E)2-508 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros II (u. k. 14811) kompleksinėms dalims: Koplystulpiui (u. k. 25065), Skulptūrai „Švč. M. Marija Maloningoji“ (u. k. 25066), „Šv. Barbora“ skulptūrai (u. k. 25067), Skulptūrai „Šv. Apolonija“ (u. k. 25068), Nukryžiuotojo skulptūrinei grupei (u. k. 25069), nes tapo Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros II (u. k. 14811) vertingosiomis savybėmis.Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentų (u. k. 362), Pakruojo rajono sav., Pakruojo sen., Linksmučių k., apskaitos duomenų tikslinimo. Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.Aktu siūloma: suteikti apsaugą ir nustatyti Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentų (362) kompleksinėmis dalimis: Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentų namą (47213), Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentų pastatą (47214), Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentų klojimą (47215), Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentų pirmą tvartą (47216), Kiauliškių, Linksmučių sodybos fragmentų antrą tvartą (47217), remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine ir ikonografine medžiaga nustatyti vetingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kurmaičių kaimo kapinių Šv. evangelisto Mato apaštalo koplyčios (u. k 12226), Joniškio r. sav., Kepalių sen., Kurmaičių k., apskaitos duomenų tikslinimo. Statusas: Registrinis.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine ir ikonografine medžiaga nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Akmens su dubeniu (u. k. 2016), Joniškio r. sav., Kepalių sen., Kurmaičių k., panaikinimo Statusas: Registrinis.Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Akmeniui su dubeniu (u. k. 2016), nes tapo Kurmaičių kaimo kapinių Šv. evangelisto Mato apaštalo koplyčios (u. k 12226), Joniškio r. sav., Kepalių sen., Kurmaičių k., vertingąja savybe.Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Koplytėlės (u. k. 2169), Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Klėriškių k., apskaitos duomenų tikslinimo. Statusas: Registrinis.Akto parengimo pagrindas: 2021-07-23 raštu Nr. (9.52 E)2-1791 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija ir surinkta archyvine medžiaga nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti vietinį reikšmingumo lygmenį.Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Bankininko Leopoldo Aleksanderio namo (u. k. 15803), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Liepų g. 10, apskaitos duomenų tikslinimo. Statusas: Registrinis.Akto parengimo pagrindas: 2020-01-28 raštu Nr. (9.52)2-262 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimais ir publikacijomis nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 9. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Plafonui „Mūza“ (u. k. 20125), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Liepų g. 10., panaikinimo Statusas: Registrinis.Akto parengimo pagrindas: 2020-01-28 raštu Nr. (9.52)2-262 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Plafonui „Mūza“ (u. k. 20125), nes Bankininko Leopoldo Aleksanderio namo (u. k. 15803), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Liepų g. 10, vertingąja savybe.Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

Kviečiame dalyvauti seminare

Kviečiame Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičius, bendruomenių narius bei NVO atstovus 2022 m. gegužės 27 d. 8.30 val. dalyvauti informaciniame seminare „Gerovė ir lyčių lygybė: Kodėl? Kas? Kaip?“. Informacinį renginį ves projekto partnerės Lietuvos moterų lobistinės organizacijos suaugusiųjų švietimo ekspertai, naudodami įtraukiančius ir patrauklius metodus. Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, numatytas maitinimas. Daugiau informacijos rasite kvietime. Registruotis prašome el. pašto adresu laura.mockuniene@joniskis.lt, nurodant: savo vardą ir pavardę, pareigas ir instituciją, kuriai atstovaujate, spec. poreikius maistui (jeigu tokių turite) bei savo el. paštą ir tel. nr. Joniškio rajono savivaldybės administracija

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. gegužės 24 d. 9.00 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojama svarstyti: 1. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Žagarės miesto istorinės dalies (u. k. 17127), Joniškio rajono sav., Žagarės sen., Žagarės m., apibrėžtų teritorijos ribų tikslinimo. Papildoma informacija:Statusas (u. k. 17127) – registrinis.Svarstymo motyvas – klausimo svarstymą inicijavo architektė V. J. (dėl rengiamo specialiojo teritorijų planavimo dokumento). 2. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Aukštaičių g. 2 sklype, vertinimo. Papildoma informacija:Svarstymo motyvas – klausimo svarstymą inicijavo archeologas T. P. Archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Aukštaičių g. 2 sklype, atidengtos statinių liekanos patenka į Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u. k. 25504) teritorijas, taip pat patenka į kompleksinio kultūros paveldo objekto – Pastatų komplekso (u. k. 28113) teritoriją. Archeologinių tyrimų metu aptiktų statinių liekanų vertinimą Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje ir sprendimo, ar jos yra kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir ar turi būti išsaugojamos vietoje (in situ), priėmimo būtinumą reglamentuoja Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 15.13 papunkčio nuostatos. 3. Klausimas dėl statinio liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Liejyklos g., vertinimo. Papildoma informacija:Svarstymo motyvas – klausimo svarstymą inicijavo UAB „Kultūros vertybių paieška“. Statinio liekanos patenka į Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u. k. 25504) teritorijas. Archeologinių tyrimų metu aptiktų statinio liekanų vertinimą Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje ir sprendimo, ar jos yra kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir ar turi būti išsaugojamos vietoje (in situ), priėmimo būtinumą reglamentuoja Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 15.13 papunkčio nuostatos. 4. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus dėl Druskininkų miesto istorinės dalies (u. k. 30185), Druskininkų sav., Druskininkų m., ir Druskininkų sanatorijos „Pušynas“ pastato (u. k. 46622), Druskininkų sav., Druskininkų m., Taikos g. 6, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Papildoma informacija:Statusas (vietovės u. k. 30185) – valstybės saugoma, (objekto u. k. 46622) – registrinis. Svarstymo motyvas – gautas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriaus, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinio skyriaus kreipimaisi dėl Druskininkų miesto istorinės dalies (u. k. 30185) ir Druskininkų sanatorijos „Pušynas“ pastato (u. k. 46622) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. 5. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Priekulės miesto istorinės dalies (u. k. 33624), Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., Priekulės m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl pastatų, esančių Priekulėje, Pamarių g. 5, Žalgirio g. 1, Žvejų g. 1, Klaipėdos g. 3, Žalgirio g. 2, Naujoji g. 12, Naujoji g. 14, Klaipėdos g. 6, Klaipėdos g. 1, Pamarių g. 2, Pamarių g. 3, statuso keitimo). Papildoma informacija:Statusas (vietovės u. k. 33624) – valstybės saugomas.Svarstymo motyvas – klausimo svarstymą inicijavo UAB „J ir A architektūros studija“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Atsižvelgus į Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos protokolinius sprendimus dėl apsaugos netaikymo pastatams, esantiems Priekulėje, Pamarių g. 5, Žalgirio g. 1, Žvejų g. 1, Klaipėdos g. 3, Žalgirio g. 2, Naujoji g. 12, Naujoji g. 14, Klaipėdos g. 6, Klaipėdos g. 1, Pamarių g. 2, Pamarių g. 3, keisti šių pastatų statusą iš teritorijoje esančių vertingųjų savybių požymių turinčių objektų į urbanistinės struktūros statinius). 6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastato (u. k. 2310), Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutės m., Turgaus g. 8, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Papildoma informacija:Statusas (u. k. 2310) – valstybės saugomas.Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius. Akto projektu siūloma patikslinti Pastato (u. k. 2310), Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutės m., Turgaus g. 8, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant valstybės saugomo kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes pagal Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-03-08 posėdyje priimtą nutarimą (protokolo Nr. VT-8). 7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Kryžiui su Nukryžiuotojo skulptūra (u. k. 15058), Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Naujukų k., panaikinimo. Papildoma informacija: Statusas (u. k. 15058) – registrinis.Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius. Akto projektu siūloma panaikinti apsaugą Kryžiui su Nukryžiuotojo skulptūra (u. k. 15058), Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Naujukų k., nes kultūros vertybė sunykusi, nėra išlikusių vertingųjų savybių. 8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Koplytėlei su Marijos Maloningosios ir Rūpintojėlio skulptūromis (u. k. 15057), Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Naujukų k., panaikinimo. Papildoma informacija: Statusas (u. k. 15057) – registrinis.Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius. Akto projektu siūloma panaikinti apsaugą Koplytėlei su Marijos Maloningosios ir Rūpintojėlio skulptūromis (u. k. 15057), nes kultūros vertybė sunykusi. 9. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilų komplekso (u. k. 22877), Palangos m. sav., Palangos m., J. Basanavičiaus g. 26, 28, 30, 32, 34, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (pakartotinis svarstymas). Papildoma informacija: Statusas (u. k. 22877, u. k. 15927, u. k. 15928, u. k. 15929, u. k. 15930, u. k. 22878) – Valstybės saugomas.Svarstymo motyvas – pakartotinis svarstymas, akto projektas svarstytas 2022 m. balandžio 12 d. posėdyje. Akto projektas parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020-01-17 įsakymu Nr. Į-17) patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą. Akto projektu siūloma nustatyti Vilų komplekso (u. k. 22877) ir į jį įeinančių kompleksinių dalių: Pirmos vilos, vad. Gražina (u. k. 15927), Antros vilos (u. k. 15928), Trečios vilos (u. k. 15929), Ketvirtos vilos (u. k. 15930), Paviljono (u. k. 22878) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Taip pat siūloma panaikinti vizualinės apsaugos pozonio ribas, nes kompleksinis objektas patenka į Palangos senojo miesto vietą (u. k. 17139). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

FIXUS Joniškyje mokys apžiūros ir tinko darbų

Pavasarį „FIXUS Mobilis“ intensyviai lankėsi įvairiuose Lietuvos regionuose. Kovą, balandį irgegužę įvyko devynios atviros konsultacijos skirtingose Lietuvos vietose, miestuose ir miesteliuose. Sezoną užbaigs praktiniai mokymai Joniškyje. Viešose konsultacijose prevencinės priežiūros specialistai pristato paveldo stebėsenos ir priežiūros sistemą FIXUS, pasakoja tiek apie teisinę, tiek apie praktinę paveldo pastatų valdymo pusę bei supažindina su žingsniais, kurių reiktų imtis savininkams, norintiems gauti prevencinės priežiūros paslaugas. Pavasarį „FIXUS Mobilis“ užbaigs praktine veikla: mokymuose Joniškyje laukiami kultūros paveldo, istorinių pastatų savininkai bei valdytojai. Prieš pastatų savininkams patį darbingiausią vasaros sezoną bus išties naudinga įgauti patirties ir istorinių statinių priežiūrai reikalingų įgūdžių, nes mokymasis per praktiką – pats efektyviausias. „FIXUS Mobilis“ jau trečius metus vykdo prevencinės priežiūros projektą: teikia nemokamas paslaugas registrinių pastatų valdytojams. FIXUS specialistų komandos kone kiekvieno objekto apžiūroje susiduria su drėgmės, parazitų, atmosferos poveikio pastatams padarytais pažeidimais. Per daugybę vizitų bažnyčiose, sodybose, dvaruose, malūnuose ir kitokiuose pastatuose prikaupta nemaža praktinės patirties, tad Joniškyje „FIXUS Mobilis“ specialistai pasidalins žiniomis ir patarimais bei suteiks galimybę patiems išmokti nuodugniai apžiūrėti savo pastatą, identifikuoti pažeidimus bei atlikti priežiūros darbus. Į praktinius mokymus užsiregistravę dalyviai kartu su FIXUS komanda atliks dviejų pastatų – Joniškio „Aušros“ gimnazijos ir Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios – apžiūras. Apžiūrose paveldo pastatų savininkai ir valdytojai mokysis pastebėti ne tik akivaizdžius pastato pažeidimus, bet ir ankstyvuosius ženklus, rodančius tam tikras pastato problemas. „Mokymų dalyviams parodysime, į ką atkreipti dėmesį, kaip pastebėti pažeidimus, atrasti jų priežastis bei sužinoti, kaip tokiais atvejais elgtis“, – praktinių mokymų naudą pastatų savininkams apibendrina projekto vadovė E.Kielė. Pernai vykusiose praktinėse dirbtuvėse buvo mokoma taisyti ir atnaujinti medinius pastato elementus, festivalyje „Heritas“ ir FIXUS renginyje dalyviai praktikavosi tvarkyti lietvamzdžius, o šįkart mokymų dalyviai mokysis atlikti tinkavimo darbus. Tinkas yra dažniausiai pasitaikanti mūrinių pastatų apdaila, o tinko sluoksnio pažeidimai neretai pasirodo tiek eksterjere, tiek interjere nuo perteklinės drėgmės kenčiančiuose pastatuose. Tinkavimo darbai vyks Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje: FIXUS specialistai parodys ir papasakos, kaip atlikti nedidelių tinko netekčių atstatymo darbus. „Sužinosite, kodėl labai svarbu tiksliai parinkti tam reikalingas medžiagas ir kodėl dažniausiai negalima naudoti prekybos centruose parduodamų mišinių“, – žada prevencinės priežiūros vadovas-konstruktorius Saulius Ušpalis. Norintiems gegužės 26 dieną dalyvauti Joniškyje vyksiančiuose praktiniuose mokymuose, būtina registracija. Registruotis dalyviai gali užpildydami šią Paraiškos formą  arba telefonu +370 619 73483. Parengta pagal „FIXUS Mobilis“ informaciją  

Skelbiamas paraiškų priėmimas

Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia 2022 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimą. Paraiškos priimamos nuo  š. m. gegužės 16 d. iki birželio 10 d. Paraiškas galima teikti el. paštu [email protected], arba atvykus į Joniškio rajono savivaldybės Gyventojų priimamąjį (1 a., 101 kab.). Projektų dalinio finansavimo tikslas – plėtoti nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimą, pažinimą, sklaidą vietos mastu, tuo prisidedant prie Joniškio savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo. Parama, ne didesnė nei 50 proc. projektui įgyvendinti reikalingos sumos, gali būti skiriama konferencijoms, seminarams, edukacinėms programoms, parodoms ir renginiams, susijusiems su kultūros paveldo objektų apsauga ir jų populiarinimu Joniškio rajono savivaldybėje. 2022 metais pirmenybė bus teikiama projektams, gavusiems Valstybės ar kitą paramą ir Europos paveldo dienų, kurių tema „Tvarus paveldas“ renginiams organizuoti. Konsultacijas teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Regina Leknickienė, tel. 8 690 12 404 arba el. p. [email protected] , jos nesant Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja, vyr. architektė Daiva Bičkienė, tel. 8 687 35 134, el. p. daiva.bickiene@joniskis.lt. Paraiškų teikimo tvarkos aprašas Paraiškos forma (2.6. punkto detalizacija) Joniškio rajono savivaldybės administracija

Kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos priemonę

Atšilus orams gyventojai ypač aktyviai domisi galimybėmis gauti kompensacinę išmoką už įsigytą paspirtuką, dviratį ar kitas darnaus judumo priemones ir viešojo transporto bilietus. Kvietimas šiai paramai dar galioja iki birželio 1 d. ir yra 1,1 mln. eurų likutis, tad pasinaudoti ja dar gali visi, sunaikinusieji taršų automobilį ir nusprendę judėti žaliau. Prašymus galima teikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA). Šiai priemonei finansuoti iš Klimato kaitos programos numatyta suma – 10 mln. eurų. Iki šios dienos gauta 13 296 paraiškų, iš jų daugiau nei 10 tūkst. paspirtukams bei dviračiams 8 885 448 eurų sumai, likutis – 1 114 552 eurų. Kompensacijos mokamos už įsigytus viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metinius ar kitus bilietus, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus. Taip pat už E-piniginės papildymą viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) paslaugų išlaidoms. Jas galima gauti ir už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidas. Maksimali kompensacijos suma – 1000 eurų. 500 eurų kompensacija bus mokama už elektrinį dviratį, triratį ar keturratį, 300 eurų – už dviratį ar elektrinį paspirtuką. Išmoką galima gauti ne daugiau kaip už 2 vnt. (iš viso) pasirinktų mažiau taršių transporto priemonių. Paraiškas galima teikti tik elektroniniu būdu per APVA informacinę sistemą APVIS. Išsamesnės informacijos galima rasti APVA tinklapyje. Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjas, norėdamas gauti kompensaciją darnaus judumo priemonėms ar viešojo transporto bilietams turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje įrašytu savininku, valdytoju arba įregistruotu valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d. Be to, transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti iki 2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d. ir ji ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d. turėjo būti registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Transporto priemonė turi būti sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles ir jai išduotas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas. Kilus klausimams galite kreiptis telefonu 8 614 99699 arba elektroniniu paštu [email protected] LR aplinkos ministerijos informacija

Vyks lauko taktikos pratybos

Informuojame, kad gegužės 20–22 dienomis Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės (toliau– Rinktinė) 606 pėstininkų kuopa (toliau – PK) vykdys lauko taktikos pratybas Šiaulių apskrityje, Joniškio rajone. Pratybose nebus naudojama imitacija ir pirotechnika, pagrindiniais ir krašto keliais judės karinės ratinės transporto priemonės. 606 PK įsipareigoja pratybų metu laikytis aplinkos taisyklių, patvirtintų Krašto apsaugos ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-555 „Dėl karinių pratybų aplinkos apsaugos taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų. Kontaktiniai asmenys: pratybų vadovas – kpt. Olegas Zaičenko, 606 PK vadas,  tel. 8 610 24 976, pratybų vadovo pavaduotojas vyr. srž. Rimantas Lesutis, 606 PK kuopininkas, tel. 8 621 37 232. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės informacija

Kviečiame dalyvauti vaikų kūrybos konkurse „Gyvūno teisių knyga“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kartu su Lietuvos kinologų draugija kviečia dalyvauti konkurse „Gyvūno teisių knyga“. Konkursas skirtas Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems „Gyvūnų gerovės metams 2022“ paminėti ir propaguoti „Penkias gyvūnų laisves“. Kurdami vaikai supras, kokia svarbi gyvūnų gerovė, kartu bus lavinama jų meninė saviraiška, paremta gyvūnų laisvių ir gerovės supratimu. Konkurse, kuris vyks iki gegužės 23 d., kviečiami dalyvauti 0–4 klasių mokiniai. Norinčius dalyvauti kviečiame iki gegužės 15 d. užpildyti registracijos anketą. Registracijos anketa. Konkurso sąlygos pateikiamos konkurso nuostatuose. Geriausi kūriniai bus eksponuojami Lietuvos kinologų draugijos renginiuose, miestų bibliotekose, kitose edukacinėse erdvėse. Laimėtojai bus paskelbti gegužės 25 d. Lietuvos kinologų draugijos interneto svetainėse www.kinologija.lt ir www.mesirsunys.lt bei ŽŪM ir LKD socialinio tinklo Facebook paskyrose. Daugiau informacijos galite sužinoti www.kinologija.lt ir www.mesirsunys.lt. Konkurso nuostatai Joniškio rajono savivaldybės administracija

Konkursas Tarptautinės šeimos dienos proga

Gegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos diena. Siekiant atkreipti dėmesį į šeimos svarbą žmogaus gyvenime, paskatinti šeimas laisvalaikį leisti kartu Joniškio rajono savivaldybės šeimos komisija skelbia konkursą „Mūsų šeimos skaniausias patiekalas“. Konkurso metu kviečiame šeimas gaminti skaniausius patiekalus, fotonuotraukose fiksuoti gamybos procesą kartu su šeima ir pasidalinti receptu. Fotonuotraukos ir receptai siunčiami iki š. m. gegužės 11 d. 17 val. el. p. egle.damalakaite@joniskis.lt Nugalėtoją išrinks Joniškio rajono savivaldybės šeimos komisija. Joniškio rajono savivaldybės administracija