mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

2022-07-04

Priimami prašymai dėl socialinės paramos mokiniams 2022–2023 mokslo metams

Informuojame, kad nuo š. m. liepos 1 d. prasideda prašymų dėl socialinės paramos mokiniams – paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo 2022–2023 mokslo metams – priėmimas. Kviečiame mokinių tėvus, globėjus ar bendrai gyvenančius asmenis teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Nuo rugsėjo 1 d. visi  priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos gaunamų pajamų, be atskiro tėvų (globėjų) prašymo. 3–12 klasių mokiniams kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarka nesikeičia.Socialinė parama mokiniams skiriama pateikus tėvų (globėjų) prašymą ir vertinant šeimos pajamas. Prašymai dėl nemokamų pietų, vertinant pajamas, priimami seniūnijose pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą iki mokslo metų pabaigos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis iki 2022 m. spalio 5 d. Pateikti prašymą gali vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs ar emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą. Jei pareiškėjas kreipimosi metu gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą nurodytos skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitant socialinės pašalpos dydį. Šiuo atveju pareiškėjas užpildo laisvos formos prašymą. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir (ar) paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu: vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 220,50 Eur; vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 294 Eur, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir (ar) paramą mokinio reikmenims įsigyti išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką), patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 367,50 Eur. Parama mokinio reikmenims įsigyti – 92 Eur vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti galima pateikti ir elektroniniu būdu prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos per nuorodą. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių, adresu: Livonijos g. 4, Joniškis, 103 k. arba telefonu (8 426) 69 154. Prašymo forma                                                                Joniškio rajono savivaldybės administracija
2022-07-01

Tarybos posėdyje – miesto-partnerio Novoselicos merės padėka Joniškio rajonui

Paskutinę birželio mėnesio dieną tarybos nariai rinkosi Joniškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje svarstyti 18 klausimų. Posėdžio pradžioje meras Vitalijus Gailius pristatė salėje esančius svečius iš miesto-partnerio Novoselicos – tarybos nares ir merę Mariją Nikorič. Tarybos nariai buvo pakviesti tylos minute pagerbti žuvusių Ukrainos karių atminimą, kovojusių už savo šalies ir mūsų visų laisvę. Novoselicos merė M. Nikorič dėkojo Lietuvos Vyriausybei, Joniškio rajonui ir visiems mūsų šalies gyventojams už drąsiai išreikštą visokeriopą palaikymą, suteiktą materialinę ir kitą labai reikalingą pagalbą. Posėdžio metu buvo pritarta Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai. Tarybos nariai pritarė reorganizavimo pokyčiams rajono švietimo įstaigų veiklose. Priimtas sprendimas reorganizuoti Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinę mokyklą, Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklą ir Joniškio r. Kriukų pagrindinę mokyklą sujungiant ir įsteigiant Joniškio r. pagrindinę mokyklą. Taip pat patvirtintas Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ reorganizavimas prijungiant prie Joniškio r. Žagarės gimnazijos. Įgyvendinti pokyčiai padės užtikrinti efektyvesnį žmogiškųjų, finansinių ir materialinių išteklių panaudojimą. Artėjant miesto dienos šventiniam savaitgaliui, kurio metu Joniškyje lankysis miestų-partnerių atstovai pritarta ir dar vienam tarptautinį bendradarbiavimą stiprinančiam sprendimo projektui – atnaujinti bendradarbiavimo sutartį su Duobelės krašto savivaldybe (Latvijos Respublika), kurią planuojama pasirašyti Joniškio miesto dienos šventės metu. Sutarties pagrindu bus tęsiamas bendradarbiavimas su kaimynine savivaldybe. Posėdžio vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2022-06-30

Novoselicos miesto merė susitiko su LR Seimo Pirmininke

Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius kartu su miesto-partnerio Novoselicos miesto (Ukraina) mere Marija Nikorič ir jos komanda lankėsi LR Seime. Vizito metu ukrainiečiai susitiko su LR Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Susitikimo metu aptarta susidariusi padėtis Ukrainoje ir Novocelicos mieste, teikiama humanitarinė parama, diskutuota apie bėgančių nuo karo ukrainiečių priėmimą kitose šalyse ir kitais aktualiais klausimais. Primename, kad birželio 27 d. Joniškyje prasidėjo Ukrainos vaikų stovykla, kurioje dalyvauja 30 jaunuolių atvykusių iš miesto-partnerio Novoselicos (Ukraina). Kartu su vaikais atvykusi Novoselicos miesto savivaldybės merė Marija Nikorič su komanda. 2019 m. liepos 6 d. Joniškio miesto šventės metu Novoselica miesto savivaldybės merė Marija Nikorič ir Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Joniškio rajono savivaldybės administracija LR Seimo nuotraukos
2022-06-28

Gyventojai įvertino Joniškio rajono savivaldybės administracijos teikiamas administracines paslaugas

Sausio–vasario mėnesiais Joniškio rajono savivaldybės administracija gyventojus kvietė dalyvauti apklausoje ir įvertinti asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo kokybę Joniškio rajono savivaldybės administracijoje. Tyrimas buvo vykdomas Joniškio rajono savivaldybėje, seniūnijose ir elektroniniu būdu. Tyrime dalyvavo 202 respondentai (surinkta 114 popierinių anketų, 88 anketos užpildytos internetu). Aktyviausiai apklausoje dalyvavo vidutinio amžiaus, dirbantieji Joniškio miesto ar rajono gyventojai. Tyrimo tikslas – ištirti Joniškio rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aptarnavimo kokybę. Dažniausiai į administraciją gyventojai kreipiasi dėl socialinės, laidojimo išmokos ir vietinės rinkliavos mokesčio už komunalines atliekas. Net 142 respondentai (iš 202) – patenkinti administracijos teikiamomis paslaugomis, suteiktomis konsultacijomis. Asmenys, pildę anketas raštu, yra labiau patenkinti suteiktomis paslaugomis nei pildę apklausą internetu. Tai rodo, kad asmenys, bendraudami su specialistu gyvai, dažniau susidaro teigiamą įspūdį apie atliekamus darbus administracijoje. Tiek elektroninės apklausos, tiek apklausos raštu rezultatai parodė, kad administracijos darbuotojai telefonu aptarnauja piliečius operatyviai. Daugiau nei 50 proc. respondentų nurodė, jog skambinant telefonu jiems laukti, kol darbuotojas atsilieps, neteko. Dėl šios priežasties asmenų priėmimo laiką gyventojai vertinta labai gerai. Apklausos rezultatai parodė, kad didžiąjai daliai Joniškio rajono gyventojų tinka administracijos nustatytas darbo laikas. 93 proc. visų respondentų teigia, kad darbuotojas niekada užuominomis arba kitaip neleido suprasti, kad už palankų klausimo sprendimą ar suteiktą paslaugą jam reikėtų atsidėkoti. 4,5 proc. asmenų įvardijo, kad teko susidurti su situacija, kai darbuotojas užuominomis bandė pasakyti, kad reikalingas atsidėkojimas. Apklausos rezultatai Joniškio rajono savivaldybės administracija
2022-06-28

Ukrainos vaikų stovyklos atidarymas Joniškyje

Birželio 27 d. Baltojoje sinagogoje vyko Ukrainos vaikų stovyklos atidarymas. Susirinkusius pasveikino Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius ir mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė. Stovykloje dalyvauja 30 jaunuolių atvykusių iš miesto-partnerio Novoselicos (Ukraina). Kartu su vaikais atvykusi Novoselicos miesto savivaldybės merė Marija Nikorič padėkojo joniškiečiams už pagalbą, paramą ir palaikymą sunkiu metu. Ukrainos vaikų stovykla vyks visą savaitę. Vaikai lankysis Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje, Krepšinio muziejuje, dalyvaus Joniškio sporto centro organizuojamose veiklose. Ketvirtadienį 17:30 val. Joniškio „Aušros“ gimnazijos stadione vyks draugiškos ukrainiečių ir joniškiečių jaunimo futbolo rungtynės. Kviečiame gyventojus apsilankyti ir palaikyti abi komandas. Šeštadienį stovyklos dalyviai dalyvaus ir miesto šventės renginiuose. Stovyklą finansuoja Joniškio Rotary Klubas. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2022-06-27

Gerovės konsultantai pagalbą teikia ir Joniškyje

Joniškio rajono savivaldybės administracija kartu su Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir keturiais tarpinstitucinio bendradarbiavimo partneriais VšĮ Joniškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centru, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centru, Joniškio sporto centru ir Joniškio kultūros centru įgyvendina projektą „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Joniškio rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas). Projektu siekiama diegti ir plėtoti žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas Joniškio rajone, siekiant užkirsti kelią psichoemocinės būklės blogėjimui bei psichikos sveikatos sutrikimų vystymuisi. Kas yra Gerovės konsultantas? Gerovės konsultantas – specialistas, padedantis asmenims su emociniais sunkumais, besiskundžiantiems lengvais nerimo ir depresijos sutrikimų simptomais. Gerovės konsultantai, bendradarbiaudami su įvairių sričių specialistais, skatina žmones kreiptis pagalbos susidūrus su emociniais sunkumais. Kas gali kreiptis? Suaugę asmenys nuo 18 metų, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai.  Modelį ištobulinus ir išbandžius su suaugusiais asmenimis, galima bus numatyti paslaugų teikimą ir vaikams nuo 16 metų. Konsultantų teikiamos paslaugos – nemokamos, lengvai prieinamos, moksliniais tyrimais pagrįstos psichologinio konsultavimo ir emocinės paramos paslaugos. Konsultacijų metu naudojami moksliniais tyrimais grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos metodikos. Šiuo metu Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure dirba du Gerovės konsultantai.  Kaip užsiregistruoti į konsultacijas? Registracija į konsultacijas vykdoma darbo dienomis: Nuo 9–13 val. tel. 8 614 88 159; Nuo 16–20 val. tel. 8 627 99 069 Taip pat į konsultaciją galima registruotis pasinaudojus nuoroda  Konsultacijos vyksta Joniškio rajono visuomenės sveikatos biure, adresu Vilniaus g. 6. Prireikus Gerovės konsultantai gali atvykti į kliento gyvenamosios vietos seniūniją. Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė 58 325,21 Eur. Projekto įgyvendinimas truks iki 2024-04-30.  Įgyvendinant projektą atliktas konsultacijų kabineto remontas ir nupirkta reikalinga įranga, Gerovės konsultantai baigė mokymus pagal jiems parengtą programą. Projektas įgyvendinamas 14-oje miesto/rajono savivaldybių (Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Kalvarijos, Kauno raj., Kazlų Rūdos, Klaipėdos raj., Pagėgių, Palangos, Šiaulių raj., Šilalės raj., Skuodo raj., Telšių raj., Vilniaus). Daugiau informacijos apie Gerovės konsultantų veiklą Lietuvoje galite rasti čia Su Joniškio rajono savivaldybėje įgyvendinamais projektais galite susipažinti čia. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2022-06-22

Mero pavaduotoja dalyvavo Europos regionų komitete

Europos regionų komitete vyko 13-asis Socialinės politikos, švietimo, užimtumo, tyrimų ir kultūros komisijos posėdis. Tai pirmasis kontaktinis posėdis nuo COVID-19 pandemijos pradžios. Posėdyje dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė. Europos Sąjungos šalių deleguoti vietos valdžios politikai Europos Regionų komitete diskutavo apie jaunimo politikos ateitį Europos sąjungoje, Europos vertybių ir pilietiškumo skatinimą švietime ir kultūroje, socialinio dialogo stiprinimą. Posėdžio metu komisija parengė pasiūlymus Europos komisijai dėl jaunimo politikos, kultūrinių mainų, daugiau galimybių jauniems žmonėms šiandien. Socialinės politikos, švietimo, užimtumo, tyrimų ir kultūros komisijos pateikti pasiūlymai: įtraukti daugiau jaunų žmonių į sprendimų priėmimą; skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime; ieškoti greitesnių ir kokybiškesnių COVID-19 pandemijos pasekmių sprendimų; skatinti Europos šalis suteikti galimybę jaunimui balsuoti nuo 16 metų; sudaryti galimybes jaunimui aktyviai dalyvauti kultūriniuose mainuose, dalyvauti savanorystės projektuose, skatinti kuo didesnį įtraukties moksleivių dalyvavimą ERASMUS+ programoje; investuoti į jaunimą dabar, nes jie yra mūsų dabartis, ne tik ateitis. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2022-06-20

Joniškio rajono savivaldybės vadovai lankėsi Konino mieste

Savaitgalį, po dviejų metų pertraukos, Lenkijos mieste Konine vyko tradicinė šventė, skirta Konino miestui. Konino miesto dienose dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Aivaras Rudnickas. Vizito metu su Konino miesto vadovais buvo aptartos švietimo, meno, sveikatos apsaugos, socialinės paramos, jaunimo mainų, aplinkos apsaugos sritys bei diskutuota aktualiais klausimais. Susitikimo metu didelis dėmesys skirtas kultūrinių mainų bendradarbiavimo galimybėms. Kitais metais Joniškyje planuojama rengti meno festivalį, kuriame dalyvaus Joniškio miestų-partnerių kolektyvai. Konino miesto dienose dalyvavo Lietuvos (Joniškis, Akmenė) ir Bulgarijos (Karlovas) delegacijos. Miestų-partnerių atstovams buvo pristatyti vykdomi atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektai.  Susitikimo metu delegacijų atstovai diskutavo apie įgyvendinamus projektus, iššūkius ir ateities planus. Primename, kad Joniškio rajono ir Konino miesto savivaldybių draugystė užsimezgė 2006 metais, o po trejų metų gegužės 16 dieną tarp miestų buvo pasirašytas ketinimų protokolas (Konine). 2018 m. birželio 30 d. Joniškio miesto dienos šventės metu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2022-06-16

Olimpiadų ir konkursų nugalėtojams padėkota už pasiekimus

Šiandien Joniškio Baltojoje sinagogoje rinkosi geriausi rajono moksleiviai, visus mokslo metus stebinę savo pasiekimais įvairiose olimpiadose ir garsinantys Joniškį. Taip pat jų mokytojai, padėję pasiekti šiuos laimėjimus, ugdymo įstaigų direktoriai, tėveliai. Šventę organizavo Joniškio rajono švietimo centras. Renginio metu Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė ir administracijos direktorius Tomas Armonavičius pasveikino rajono moksleivius ir jų mokytojus, pasidžiaugė rajono moksleivių pasiekimais, palinkėjo žingeidumo, toliau siekti aukštumų mokslo srityje. Šventės metu Joniškio rajono savivaldybės mero padėkos raštu apdovanotas Aurimas Ragulis, Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokinys, Lietuvos mokinių informatikos, fizikos, matematikos ir mokinių meninio skaitymo konkurso rajoniniuose etapuose užėmęs I-ąsias vietas. Geriausių mokinių ir mokytojų pagerbimo šventėje padėkos raštais ir simbolinėmis dovanomis apdovanoti rajono ir respublikinių biologijos, chemijos, geografijos, anglų kalbos, rusų kalbos, matematikos, fizikos, informatikos, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, technologijų prizinių vietų nugalėtojai bei meninių ir muzikinių konkursų laureatai. Susirinkusiems savo šokius dovanojo Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos šokių studija „Kibirkštėlė”, o muzikiniais kūriniais džiugino Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokiniai. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2022-06-14

Joniškyje paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną prisimename ir pagerbiame tuos, iš kurių buvo atimta, kas žmogui brangiausia – laisvė ir Tėvynė. Lygiai prieš 81-metus, 1941-ųjų birželio 14-ąją, sovietai pradėjo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Joniškio skyriaus organizuotas minėjimas prasidėjo Joniškio traukinių stotyje, kur pagerbtas tremčių aukų atminimas, padėtos gėlės ir uždegtos žvakelės jau išėjusiems ir niekada negrįžusiems iš Sibiro platybių lietuviams. Prisiminimais apie tremtį dalijosi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Joniškio skyriaus pirmininkas Julius Lukys. Jis prisiminė, kaip viena naktis pakeitė daugelio šeimų gyvenimus ir pavertė juos kančios, netekčių ir išgyvenimų kupina istorija. Žiaurią tremtį išgyvenusiųjų patirtis tapo ištvermės, viltingos kančios ir laisvės ilgesio simboliu. Minėjime dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius, mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė, administracijos direktorius Tomas Armonavičius, administracijos direktoriaus pavaduotojas Aivaras Rudnickas, tremtiniai ir Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos moksleiviai. Joniškio traukinių stotyje dainas susirinkusiems skyrė folkloro ansamblis „Klėčia“ (vad. G. Andrašiūnas). Po minėjimo lankytasi Joniškio senosiose kapinėse, kur buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakelės prie tremtiniams pastatyto kryžiaus ir paminklo žuvusiems partizanams. Pirmieji Lietuvos gyventojų trėmimai pradėti 1941 m. birželio 14 d. 3 val. ryto. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą – Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatytas tikslus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičius. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2022-06-13

Joniškiečiai dalyvavo politinių kalinių, tremtinių dainų ir poezijos šventėje

Sekmadienį Kryžkalnyje (Raseinių r.), prie Lietuvos partizanų memorialo, nuvilnijo 15-oji Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė ,,Leiskit į Tėvynę – 2022“. Joje dalyvavo ir grupelė joniškiečių: Julius Lukys, Vladas Petraitis, Leonas Galkus, Gediminas Andrašiūnas, Nerijus Kaminskas, Tomas Vaišvila. Gausiai į renginį susirinkę Lietuvos savivaldybių atstovai turėjo progą klausytis net 20-ties Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių chorų atliekamų dainų apie meilę ir ilgesį Tėvynei, laisvės troškimą ir jos kainą. Į Kryžkalnį atvykusius politinius kalinius ir tremtinius pasveikino renginyje dalyvavę LR Seimo nariai, Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, jo pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas, kiti svečiai. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2022-06-09

Pradedamas įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projektas

Siekiant atnaujinti viešųjų pastatų infrastruktūrą ir padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, Joniškio rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti „Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filialo ir Stungių kaimo bendruomenės pastato stogo remontas“ projektą. Projekto metu bus atnaujinta Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filialo ir Stungių kaimo bendruomenės pastato būklė – atliktas stogo remontas, pakeista stogo danga, lietaus nuvedimo sistemos ir kiti darbai. Projektas bus finansuojamas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06648 II prioriteto „Skurdo mažinimas, socialinės plėtros kaimo vietovėse didinimas, telkiant vietos bendruomenę“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (Nr. LEADER-19.2-7) veiklos srities „Parama į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ paramos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė apie 30 tūkst. Eur.  Paramos suma – 10 tūkst. Eur. Stogo remonto darbai planuojami pradėti dar šią vasarą. Šiuo metu vyksta rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros. Išsamesnę informaciją apie projektą gali suteikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Vilčiauskienė tel. nr. 8 426 52 091 el. p. egle.vilciauskiene@joniskis.lt. Joniškio rajono savivaldybės administracija