mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Struktūra ir kontaktinė informacija

Seniūnijos atlieka šias funkcijas:

 • Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų.
 • Tvarko namų ūkio knygas kaimo vietovėje;
 • Renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
 • Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros,  gyventojų užimtumo, vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo programas;
 • Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;
 • Organizuoja viešuosius darbus;
 • Organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių,  šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą, kapinių, želdinių priežiūrą;
 • Organizuoja laisvalaikio centrų veiklą;
 • Organizuoja būsto paslaugas, priskirtas seniūnijai mero pavedimu;
 • Organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
 • Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir  teikia juos savivaldybės institucijoms. Konsultuoja gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.

Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų, kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialusis planas

Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos nuostatai

Joniškio rajono seniūnijų metiniai veiklos planai