mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Projektai

Medžiotojų gatvės kapitalinio remonto darbai

Veiksmų programa:

Valstybės investicijų programa

Projekto vykdytojas:

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2023 m. birželio mėn.

veiklų pabaiga:

2023 m. gruodžio mėn.

Projekto vertė:

707 615 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Valstybės investicijų programos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas:

Pagerinti pėsčiųjų, dviratininkų ir automobilių eismo sąlygas Joniškio miesto Medžiotojų gatve prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo Joniškio mieste.

Projekto aprašymas:

Joniškio mieste esanti Medžiotojų gatvė projektuojama taip, kad atitiktų C kategorijai (aptarnaujančios gatvės) keliamus reikalavimus. Projektuojama vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsakymu STR 2.06.04.2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Projektuojamos Medžiotojų gatvės ilgis 0,406 km.

Projektuojamos gatvės kategorija – C (aptarnaujančios gatvės), gatvės plotis - 6,00 m., dvi eismo juostos po 3,0 m. Abiejuose kelio pusėse projektuojamas pėsčiųjų takas iš betono trinkelių dangos. Gatvėje esantis pėsčiųjų tako plotis kinta nuo 1,50 m iki 3,5 m.

Kairėje gatvės pusėje projektuojama 28 automobilių stovėjimo vietų aikštelė. Automobilių stovėjimo aikštelėje 3 vietos skirtos neįgaliesiems, iš kurių: 2 vietos – B tipo ir 1 vieta – A tipo. Automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama iš asfaltbetonio dangos.

Projekto rezultatas:

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos-susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas, užtikrins gyventojų darnų ir saugų judumą.

Asmuo kontaktams:

Vidas Dirsė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 426) 69 147, el. p. vidas.dirse@joniskis.lt.