mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Projektai

Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas

PROJEKTO EIGA

2023-12-21
Techninis darbo projektas po eksperto pastabų gražintas koreguoti projektuotojams. Iki 2024 m. kovo 20 d. atliekami geologiniai tyrimai.
2023-11-11 Techninis darbo projektas pateiktas ekspertizei
2023-11-07 Pasirašyta projekto ekspertizės sutartis su UAB „Darbasta“. Sutarties vertė 1 972,30 Eur. Sutarties trukmė 1 mėn.
2023-08-22 Pasirašyta Techninio darbo projekto parengimo paslaugų sutartis su UAB „Projektai ir Co“. Sutarties trukmė 5 mėn.
2023-05-11

Pradėti rengti techninio darbo projekto parengimo paslaugų viešųjų pirkimų dokumentai

2023-05-10

Pasirašyta  projekto „Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas“ finansavimo sutartis

APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas

Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas

Projekto vykdytojas

Joniškio rajono Skaistgirio gimnazija

Projekto partneriai

Joniškio rajono savivaldybės administracija, asociacija „Skaistgirio miestelio bendruomenė”, visuomeninės organizacija Skaistgirio jaunimo klubas „SJK”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

veiklų pradžia:

2023 m. gegužės mėn.

veiklų pabaiga:

2025 m. gegužės mėn.

Projekto vertė

130 000,00 Eur

Finansavimo šaltiniai

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą, siekiant Sumanaus kaimo strateginių tikslų“ (Nr. LEADER-19.2-7.3.) paramos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas

Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią ir sveiką visuomenę, atnaujinant esamą Joniškio rajono kaimo vietovės sporto infrastruktūrą

Projekto aprašymas

Projekto metu planuojama:

1. Universalios krepšinio – teniso aikštelės įrengimas: krepšinio aikštelės senų pagrindų ardymas, naujų pagrindų ruošimas, senų įrenginių išmontavimas, krepšinio aikštelės lietos dangos įrengimas, linijų nubraižymas, krepšinio stovų pastatymas, teniso įrangos įrengimas ir kt.;

2. Gimnastikos įrenginių aikštelės įrengimas: gimnastikos aikštelės pagrindų ruošimas, senų įrenginių išmontavimas, naujų įrenginių įrengimas;

3. Krepšinio – teniso ir gimnastikos aikštelėse esančios mažosios infrastruktūros atnaujinimas: išmaniųjų suoliukų įrengimas (2 vnt), medinių suolų pastatymas (4 vnt). 

Projekto rezultatas

Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas skatins vietos gyventojus įsitraukti į socialines, kultūrines bei sporto veiklas, bus sukurta laisvalaikio praleidimo erdvė vaikams ir jaunimui. Projektas leis mažinti socialinę atskirtį tarp gyventojų, didins gyventojų įsitraukimą į aktyvią edukacinę, rekreacinę, poilsinę veiklą, taip bus skatinamas gyventojų socialinis ir ekonominis aktyvumas.

Asmuo kontaktams

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Vilčiauskienė, tel. nr. (8 426) 51 090, el. p. egle.vilciauskiene@joniskis.lt