mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Projektai

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pastatų energinio efektyvumo didinimas

PROJEKTO EIGA

2024-02-05

Baigtas rengti techninis darbo projektas. Laukiamas INVEGA kvietimas teikti paraiškas lengvatinės paskolos sąlygoms gauti.

2023-11-08

Projektas pateiktas ekspertizei

2023-11-06

Pasirašyta projekto ekspertizės sutartis su UAB „Pastatų konstrukcijos“. Vertė 2 286,90 Eur. Trukmė 20 d. d. 

2023-03-30

Pasirašyta Joniškio M. Slančiausko energinio efektyvumo didinimo techninio darbo projekto parengimo sutartis su UAB „Progresyvūs projektai“. Sutarties trukmė – 6 mėn.

2022-09-27

Rengiamas Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pasato (Pašvitinio g. 19, Joniškis) energinio efektyvumo didinimo investicinis projektas ir energijos vartojimo auditai

APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pastatų (Pašvitinio g. 19, Joniškis) energinio efektyvumo didinimas

Projekto vykdytojas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Veiklų pradžia

2022 m.

Veiklų pabaiga

2024 m.

Projekto vertė

1,6 mln. Eur.

Finansavimo šaltiniai

VIPA „Savivaldybių pastatų fondas“ finansinė priemonė „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui“ ir Savivaldybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas

Atnaujinti Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pastatus, esančius Pašvitinio g. 19, Joniškyje, siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą

Projekto aprašymas

Investicijų projektas rengiamas Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pastatų (Pašvitinio g. 19, Joniškis) atnaujinimui siekiant didinti jų energijos vartojimo efektyvumą. Projekto problema - nerenovuotų pastatų išorinių atitvarų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka keliamų reikalavimų, prasta pastatų būklė, vidutinė patalpų oro temperatūra šildymo sezono metu neatitinka higienos normų keliamų reikalavimų, pastatų energijos sąnaudos ir išlaidos joms yra viršnorminės lyginant su pastatų atitinkančių keliamus reikalavimus. Dėl žemo energetinio efektyvumo, pastatus būtina apšiltinti, atnaujinti inžinerines sistemas (elektros, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, lietaus ir drenažo) sutvarkyti įėjimo laiptus ir stogelius virš įėjimų.

Projekto rezultatas

Atnaujinus pastatus bus padidintas Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas, jų patalpų ploto naudojimo efektyvumas, patalpos atitiktų šiai dienai keliamus statybos ir higienos reikalavimus pastate vykdomai veiklai.

Asmuo kontaktams

Eglė Vilčiauskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. nr. 8 426 52 091, el.p. egle.vilciauskiene@joniskis.lt.