mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Projektai

Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokyklos pastato energinio efektyvumo didinimas

PROJEKTO EIGA

Data

Įvykis

2024-02-13

Pasirašyta Joniškio „Aušros“ gimnazijos pastato energijos vartojimo audito ataskaitos parengimo sutartis su UAB „Inžinerinių paslaugų spektras”. Sutarties vertė 3 327,50 tūkst. Eur.

APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas

Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokyklos pastato energinio efektyvumo didinimas

Projekto vykdytojas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Veiklų pradžia:  2024 m. vasario mėn.

Veiklų pabaiga: 2027 m. gruodžio mėn.

Finansavimo šaltiniai

Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Projekto aprašymas

Energijos vartojimo audito ataskaitos pagrindu, bus įvertinta esama situacija išanalizuojant pastato atnaujinimo galimybes, didinant pastato energinį efektyvumą. Įvertinus pastato, energijos ir šalto vandens sąnaudų vartojimo dinamiką, išorinių atitvarų šilumines savybes ir būklę, atsižvelgus į vidutinę patalpų oro temperatūrą šildymo sezono metu, bei kitus veiksnius turinčius įtaką pastato energijos sąnaudoms, bus  diegiamos kompleksinės energijos taupymo priemonės (jų paketai), kurios duotų maksimalų energijos taupymo efektą.

Projekto tikslas

Padidinti Joniškio „Aušros“ gimnazijos pastato 2C2p energijos vartojimo efektyvumą

Projekto rezultatas

Projekto rezultatas – atnaujinti Joniškio „Aušros“ gimnazijos pastatą 2C2p. Viešojo pastato bendrasis plotas – 119,92 kv. m.

Įgyvendinus projektą, pastatas taps energetiškai efektyvesnis, o patalpos bus išnaudojamos efektyviau bei atitiks statybos ir higienos reikalavimus.

Projekto vadovas

Vilma Stankūnienė Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus specialistė tel. nr. +370 426 52 091, el. p. vilma.stankuniene@joniskis.lt