mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Naujienos

Skelbiami 2023 metų seniūnaičių rinkimai
Skelbiami 2023 metų seniūnaičių rinkimai

Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

 • turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;
 • dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 • dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;
 • dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, meru, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;
 • dalyvauja seniūnaičių sueigoje;
 • kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

Seniūnaitis skatina gyventojus:

 • prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;
 • rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kitais);
 • organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;
 • organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;
 • puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

Seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau, negu iki išrinkus savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis, išskyrus Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 38 str. 17 d. nustatytą atvejį – jeigu seniūnaitis išrenkamas naujuose seniūnaičio rinkimuose likus ne daugiau kaip metams iki savivaldybės tarybos rinkimų, artimiausiuose seniūnaičių rinkimuose toje seniūnaitijoje seniūnaitis nerenkamas ir tokio seniūnaičio kadencija trunka iki kitų seniūnaičių rinkimų, tai yra ilgiau negu 4 metus.  Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

Kaip tapti seniūnaičiu?

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos. Taip pat gyventojas gali pats save siūlyti kandidatu į seniūnaičius. Atkreipiame dėmesį, kad kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Dokumentai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu seniūnijos, kurios veiklos teritorijai priskirta seniūnaitija, seniūnui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

 • nustatytos formos užpildytas rašytinis kandidato sutikimas (sutikimo forma);
 • kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • trumpas gyvenimo aprašymas (CV);
 • kandidato nuotrauka (dydis 3 x 4 cm).

Kandidatų į seniūnaičius registracija prasideda prieš 15 kalendorinių dienų ir baigiasi likus 5 kalendorinėms dienoms iki seniūnaičių rinkimų.

Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą rašytiniu atsisakymu, kuris likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki seniūnaičio rinkimų pateikiamas seniūnui.

Joniškio rajono savivaldybės administracija