mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Naujienos

Patvirtintas 2024 metų biudžetas ir 2024–2026 m. strateginis veiklos planas
Patvirtintas 2024 metų biudžetas ir 2024–2026 m. strateginis veiklos planas

Vasario 8-ąją Joniškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko pirmasis šių metų tarybos posėdis. Posėdžio metu buvo svarstyti 28 sprendimų projektai.

Posėdyje balsuota dėl 2024–2026 metų Strateginio veiklos plano ir 2024 metų rajono biudžeto projekto patvirtinimo.

Posėdyje patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės 2024–2025 metų strateginis plėtros planas, kuris, rengiamas kasmet, numatant savivaldybės veiklą ateinantiems trejiems metams. Joniškio rajono savivaldybės 2024–2026 m. strateginio veiklos plano tikslas – užtikrinti efektyvesnį planavimo ir strateginių tikslų įgyvendinimo procesą, racionalų finansinių išteklių panaudojimą.

Joniškio rajono savivaldybės taryba patvirtino 2024 metų savivaldybės biudžetą. Jis siekia 45,01 mln. Eur.

Didžiausia biudžeto dalis skirta švietimui – 17,58 mln. Eur. Tai sudaro 39 proc. viso biudžeto. Biudžeto lėšos numatytos energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimui, edukacinių erdvių įrengimui rajono ugdymo įstaigose, vystant visos dienos mokyklos veiklas, ugdymo įstaigų bendruomeninių iniciatyvų finansavimui.

Socialinės paramos įgyvendinimui ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimui skirta 10,23 mln. Eur. Tai sudaro 23 proc. viso biudžeto. Šios lėšos numatytos gyvenamojo būsto ir aplinkos pritaikymui neįgaliesiems asmenims, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai ir kokybės gerinimui bei paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti infrastruktūros modernizavimui.

Gyvenamosios aplinkos kokybei gerinti skirta 4,96 mln. Eur. Skirta lėšų kompleksiniam Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymui, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui visuomeniniuose pastatuose, Joniškio miesto gatvių ir daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų apšvietimo sistemos rekonstrukcijai ir plėtrai bei paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir miestuose, nuleidimo darbams.

Kultūros ir sporto plėtrai skirta  3,01 mln. Eur. Lėšos numatytos jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimui, jaunimo veiklos organizavimui, sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūros įrengimui, kultūros įstaigų ir sporto centro veiklos užtikrinimui.

Lėšos skirtos kultūros paveldo puoselėjimui, turizmu ir verslui siekia 635,6 tūkst. Eur. Lėšos numatytos Žagarės ozo ir dolomito atodangos ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyno pritaikymui lankytojams, pastato (Joniškyje Upytės g. 1) pritaikymui visuomenės poreikiams, verslui patrauklių žemės sklypų ir teritorijų vystymui.

Nustatytas Joniškio rajono savivaldybės mero rezervas – 65 tūkst. Eur.

2024 m. Joniškio rajono savivaldybės biudžeto projekto pristatymas

Kiti svarbūs klausimai

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad nuo 2024 m. kovo 1 d. visi keleiviai, važiuojantys Joniškio rajono savivaldybės vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, vykdomais UAB „Joniškio autobusų parkas“, bus vežami nemokamai, išskyrus šiuos maršrutus:

  • „Joniškis–Meškuičiai–Šiauliai“;
  • „Joniškis–Žagarė–Meškuičiai–Šiauliai“ (atkreipiame dėmesį, kad nemokamai keleiviai bus vežami nuo Žagarės iki Joniškio autobusų stoties).

Posėdžio metu pritarta, kad Joniškio rajono savivaldybės administracija teiktų projektų „Stadiono, esančio Kęstučio g. 1D, Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimas“ ir „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ paraiškas bei projekto „Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas Joniškio rajone“ įgyvendinimo planą.

Posėdyje patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  2023 m. priemonių vykdymo ataskaita.

Tarybos posėdžio vaizdo įrašas

Joniškio rajono savivaldybės administracija